دکتر علی اصغر عباسی اسفجیر

دکتر علی اصغر عباسی اسفجیر گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

دکتر علی اصغر عباسی اسفجیر

Dr. aliasghar abbasi asfajir

گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «بررسی رابطه بین کیفیت دلبستگی والدینی و گرایش به اعتیاد به مواد مخدر در بین نوجوانان» (مطالعه موردی نوجوانان دختر و پسر دبیرستان های دولتی شهر ساری) (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 5، شماره: 15
2 A sociological study on determinants of tax culture of photographers and videographers guild in Mazandaran Province (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 15، شماره: 5
3 آسیب شناسی محیط های تفرجگاهی در استان های شمال کشور (با تاکید بر چالش های اجتماعی امنیتی و ارائه راهکار) (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 10، شماره: 35
4 آمادگی برای استقرار نظام مدیریت دانش با استفاده از هوش سازمانی (مطالعه موردی : کارکنان ستادی فرماندهی انتظامی استان مازندران) (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 7، شماره: 20
5 ابعاد تعالی سازمانی درکارکنان فرماندهی نیروی انتظامی استان مازندران در حوزه دانشی و مهارتی (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 11، شماره: 41
6 اثربخشی آموزش شکوفایی بر سرمایه های روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 21، شماره: 84
7 اثربخشی مشاوره شغلی با مدل شادمانی فوردایس بر رضایت شغلی مشاوران شهرستان قائم شهر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 3، شماره: 9
8 Prevalence of Pain Due to Musculoskeletal Disorders and its Relationship to Psychosocial Risk Factors in the Personnel of organizations in Gorgan ,۲۰۱۳ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات توسعه پرستاری و مامایی دوره: 12، شماره: 2
9 بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر ایفای نقش در کاهش علایم بیماران دوقطبی تحت درمان سرپایی در بخش اعصاب و روان بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 5، شماره: 3
10 بررسی ارتباط و تأثیر ادراک فساد بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: جمعیت شهری استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 8، شماره: 3
11 بررسی تاثیر اشتغال زنان بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 11، شماره: 42
12 بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر احساس امنیت ساکنان حاشیه شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 16، شماره: 1
13 بررسی جامعه شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی(مطالعه موردی دانش آموزان منطقه پنج تهران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 13، شماره: 47
14 بررسی جامعه شناختی علل تصادفات جاده ای(مطالعه موردی رانندگان عمومی جاده ای شهرستان بابل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 2
15 بررسی رابطه ابعاد خودکنترلی و رفتارهای انحرافی جوانان در قالب تئوری عمومی جرم (مورد مطالعه: دانشجویان ۱۸ الی ۲۹ ساله دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل) (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 8، شماره: 26
16 بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت بر سلامت روان و شادکامی دانش آموزان دختردبیرستان های شهر بابل (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 6، شماره: 19
17 بررسی رابطه بین ابعاد سبک زندگی و میزان مدیریت بدن در میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 9، شماره: 28
18 بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی مشتریان(مراجعین) تامین اجتماعی استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 11، شماره: 29
19 بررسی رابطه بین علائم روانی (SCL ۹۰-R) و فرار دختران (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 1، شماره: 3
20 بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و رضایت زوجین با دلزدگی زناشویی فرهنگیان متاهل شهرستان بهشهر (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 8، شماره: 27
21 بررسی رابطه ی ساختار توزیع قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی: شهروندان استان گلستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 3، شماره: 7
22 بررسی سبک زندگی بیماران قلب و عروقی مراجعه کننده به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 20، شماره: 77
23 بررسی علل اقتصادی واجتماعی آسیب های اجتماعی در مناطق حاد وبحرانی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 22، شماره: 4
24 بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر قانون گریزی رانندگان درون شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 11، شماره: 4
25 بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان در کشورهای منتخب خاورمیانه (با استفاده از داده های تابلویی) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 8، شماره: 31
26 بررسی عوامل نهادی و برنامه ریزی منطقه ای در طرح های اشتغال زای پایدار بر ایجاد اشتغال و جهش تولید (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 45
27 بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی در نیروی انتظامی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 3
28 بررسی نگرش مردم در مورد پیش گیری از جرم (مورد مطالعه: شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 10، شماره: 32
29 بررسی نگرش مردم درمورد پیش گیری از جرم (مورد مطالعه: شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 10، شماره: 32
30 بررسی وضعیت آموزشی فرزندان طلاق در بزرگسالی؛ یک مطالعه ی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 19، شماره: 4
31 بررسی وضعیت احساس امنیت و احساس ترس از جرم در زنان جوان (مطالعه موردی: زنان جوان شهر تنکابن استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 19، شماره: 47
32 بررسی وضعیت روانشناختی فرزندان طلاق در بزرگسالی به روش کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 5
33 پیشگیری اجتماعی از جرم بر مبنای تعامل سازمان های مردم نهاد با نیروی انتطامی در استان مازندران (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 10، شماره: 36
34 تاثیر خدمات انجمن حمایت زندانیان بر عملکرد خانواده های تحت پوشش استان تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 8، شماره: 17
35 تاثیر رسانه و جامعه پذیری بر رفتارهای زیست محیطی شهری، مطالعه موردی: شهرهای ساری و جویبار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 12، شماره: 25
36 تاثیر عدالت سازمانی و هویت سازمانی بر تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 4
37 تاثیر عدالت سازمانی و هویت سازمانی بر تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 4
38 تبیین جامعه شناختی آزار جنسی کلامی: مطالعه موردی زنان معلول استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 9، شماره: 4
39 تبیین جامعه شناختی تاثیر شبکه های اجتماعی (مجازی) بر امنیت مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: شهروندان تهرانی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 25، شماره: 97
40 تبیین رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ستادی فرماندهی انتظامی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 7، شماره: 44
41 تحلیل پدیدارشناختی ادراک زندانیان جرایم خشن استان مازندران در موقعیت های خرده فرهنگ لات بازی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 13، شماره: 3
42 تحلیل جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 8، شماره: 25
43 تحلیل فضایی و کالبدی مناطق پر خطر در محلات شهری (مورد مطالعه: شهر بابلسر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 341
44 تعیین رابطه ی بین خودکنترلی و رفتارهای انحرافی جوانان در قالب تئوری عمومی جرم (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 5، شماره: 14
45 رابطه ادراک فساد و اعتماد اجتماعی در بین شهروندان (مطالعه درباره شهرهای آمل، ساری و چالوس استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 10، شماره: 2
46 رابطه ی استرس شغلی با کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی در بین پزشکان زن شهرستان آمل (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 9، شماره: 35
47 رفتارهای زیست محیطی زنان و اثر دینداری بر آن در شهر ساری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 19، شماره: 3
48 ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش کجروی دختران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 13، شماره: 50
49 سهم ابعادسرمایه فرهنگی در میزان تمایل به گردشگری ساکنین شهرهای ساحلی استان مازندران مطالعه موردی (بابلسر ،محمودآباد ،نوشهر ،چالوس ،رامسر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 372
50 شناسایی ابعاد و مولفه های سرمایه فرهنگی پلیس جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 11، شماره: 62
51 شناسایی چالش ها و راهبردهای مدیریتی خانه های مسافر در استان مازندران (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 0، شماره: 3
52 شناسایی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان ۳۵-۲۵ ساله قائم شهر (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 3، شماره: 9
53 شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی احترام سازمانی در شرکت صنعتی و معدنی گل گهر (دریافت مقاله) فصلنامه منابع انسانی تحول آفرین دوره: 1، شماره: 2
54 شناسایی و رتبه بندی ابعاد (فردی، سازمانی و محیطی) استرس زای شغلی کارکنان فرماندهی نیروی انتظامی استان مازندران و ارائه پیشنهادهای کاربردی (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 11، شماره: 42
55 عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان در استان مازندران (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 10، شماره: 37
56 عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی از دیدگاه جامعه شناسی با استفاده از روش دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
57 فراتحلیل عوامل گرایش زنان ایرانی به عمل های جراحی زیبایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 9، شماره: 34
58 کاربرد فناوری اطلاعات در بهبود وضعیت ترافیک شهر ساری (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 8، شماره: 25
59 مدل معادلات ساختاری تاثیر سرزندگی تحصیلی بر خلاقیت با نقش واسطه گری سواد رایانه ای دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 3
60 مدل یابی روابط ساختاری سرزندگی تحصیلی بر خلاقیت شناختی با نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 4
61 مشارکت اجتماعی مردم در تامین امنیت اجتماعی شهروندان استان مازندران (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 9، شماره: 29
62 مطالعه جامعه شناختی آزار جنسی زنان معلول در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 10، شماره: 4
63 مطالعه جامعه شناختی شناخت علل طلاق با توجه به پرونده های موجود در مراکز مداخله در بحران خانواده استان مازندران (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 9، شماره: 30
64 مطالعه کیفی خرده فرهنگ جرم (تجربه زیسته لات بازی در میان زندانیان جرایم خشن استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 12، شماره: 1
65 نقش سبک زندگی و سرمایه اجتماعی بر تاب آوری شهروندان کرمانشاهی در دوره بحران کرونا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 12، شماره: 1
66 نقش قومیت، جایگاه اجتماعی و مصرف رسانه افراد بر رفتار انتخاباتی اجتماعات چند قومیتی اقوام استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 47
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش اصلاح سبک زندگی بر علایم روانی و کنترل میزان قند خون در بیماران دیابتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
2 اثر بخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر سازگاری اجتماعی در ورزشکاران حرفه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی
3 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر خودکاآمدی نوجوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
4 اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر تابآوری در نوجوانان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
5 اثربخشی گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری در کاهش کمرویی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
6 ارتباط بهزیستی روان شناختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
7 ارتباط هوش اخلاقی بابهزیستی روان شناختی دردانشجویان متأهل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
8 اولویتبندی مؤلفههای اقتصادی مؤثر برایجاد تعاونیهای گردشگری درایران با تکنیک انتروپی مورد مطالعه: استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
9 بررسی اثربخشی آموزش حل تعارض به شیوه گاتمن بر رضایت زناشویی زنان مراجعه نمودهبه کلینیک ققنوس شهرستان قائمشهر در 1393-1394 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
10 بررسی رابطه بین دلبستگی به والدین و گرایش نوجوانان پسر به سوء مصرف موادمخدر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
11 بررسی رابطه بین روشهای تبلیغات رسانه ای جدید بر اساس فرهنگ بومی و مصرف بهینه گاز: مورد مطالعه استان مازندران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
12 بررسی رابطه بین کمالگرایی وخودکارآمدی تحصیلی با اضطراب پیشرفت تحصیلی دردانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
13 بررسی شیوه های فرزند پروری والدین و هوش هیجانی فرزندان در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر بابل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
14 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت شوهران علیه زنان شاغل شهر بابل (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
15 بررسی عوامل اجتماعی و جامعه شناختی موثربرقانون گریزی رانندگان درون شهری مطالعه موردی شهرآمل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
16 بررسی مقایسهای تنهایی عاطفی – اجتماعی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی وعادی مقطع ابتدایی شهر آمل (سال تحصیلی95-1394 ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
17 بررسی مقایسهای شادکامی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی و عادی مقطع ابتدایی شهرآمل (سال تحصیلی 95-1394) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
18 تببین جامعه شناختی خشونت شوهران علیه زنان (مطالعه موردی: زنان شاغل ساکن در شهر بابل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
19 تحقق حقوق شهروندی از منظر عملکرد شهرداری و شورای شهر (مطالعه موردی : شهرستان نوشهر) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
20 تحلیلی بر سبک زندگی در خوابگاه های دانشجویی مطالعه موردی (دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت
21 رابطه سبک های حل تعارض و تنظیم شناختی هیجان با رضایت زناشوییزنان در دوره بارداری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی
22 رابطه هوش معنوی و مولفه های آن با شادکامی در دختران مجرد شاغل و غیر شاغل شهرستان ساری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
23 ساخت و رواسازی مقیاس سنجش شکاف اجتماعی ، آسیب اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
24 سرمایه اجتماعی، حقوق شهروندی و توسعه پایدار ( مورد مطالعه: مددجویان کمیته امدادامام خمینی(ره) غرب مازندران-۱۴۰۲) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و مطالعات اجتماعی
25 فرهنگ سازمانی و نقش آن در استقرار نظام مدیریت دانش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
26 مقایسه کیفیت زندگی، سلامت جسمانی و روانشناختی در افراد مبتلا به پرفشاری خون و سالم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
27 نقش سلامت روانی بر ابعاد شخصیتی کارمندان شبکه های بهداشت (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
28 نقش شیوه های فرزندپروری والدین بر هوش هیجانی و پرخاشگری نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
29 نقش شیوه های فرزندپروری والدین بر هوش هیجانی و پرخاشگری نوجوانان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
30 نقش مدیریت منابع انسانی در توسعه خلاقیت و نوآوری کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی