دکتر رضا جعفری هرندی

دکتر رضا جعفری هرندی دانشیار دانشگاه قم

دکتر رضا جعفری هرندی

Dr. reza jafari harandi

دانشیار دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Academic-Scholarly Publications in the Iranian Applied Linguistics Journals (۲۰۰۸-۲۰۱۹): A Comprehensive Review (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 2
2 ابعاد و مولفه های توانمندسازی روانشناختی مدیران به منظور استقرار مدیریت دانش با تکیه بر انگیزه سازمانی به روش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 5، شماره: 4
3 اثربخشی بازیهای آموزشی رایانه ای بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 15
4 اثربخشی کارورزی مبتنی برخود شرح حال نویسی بر صلاحیت حرفه ای معلمان مورد مطالعه : دانشجو معلمان دختر دانشگاه فرهنگیان استان البرز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 0
5 ارائه مدل ادراکی توانمندسازی روانشناختی با رویکرد مدیریت دانش در مدیران متوسطه دوره دوم شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 10، شماره: 0
6 ارزش های فردی و تناسب فرد- سازمان در اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه قم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 14
7 ارزشیابی برنامه های آموزشی آموزش از دور در دوره متوسطه شهر تهران از نظر فراگیران بر اساس الگوی NADE-TDEC (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 2، شماره: 2
8 ارزیابی عملکرد شوراهای دانش آموزی مدارس راهنمایی در جذب دانش آموزان به کمیته های مشارکتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 5، شماره: 1
9 ارزیابی عوامل تاثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی از نظر معلمان ورزش مطالعه موردی: شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 12، شماره: 50
10 ارزیابی کارایی بیرونی فارغ التحصیلان دوره کارشناسی دانشگاه قم بر اساس شاخص های وضعیت اشتغال و ادامه تحصیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 27
11 ارزیابی کیفیت برنامه های آموزشی دانشگاه پیام نور قم بر اساس الگوی (NADE-TDEC) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 10
12 ارزیابی محتوای کتاب کار و فناوری پایه نهم از نظر میزان توجه به مفاهیم کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 61
13 ارزیابی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی کلاس ششم دبستان از لحاظ میزان توجه به کلاه های تفکر ادوارد دوبونو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 1، شماره: 3
14 ارزیابی میزان انطباق برنامه درسی قصدشده در کتاب اخلاق اسلامی با برنامه درسی اجراشده و کسب شده در دانشگاه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 26، شماره: 51
15 بازنمایی تجربه زیسته مادران در مهیاسازی فرزندان دختر برای انجام تکالیف عبادی (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 2
16 بررسی پایایی، روایی و تعیین ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس رفتارهای یادگیریLBS بر روی دانش آموزان دوره راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 3، شماره: 12
17 بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش علوم در ایران و چند کشور جهان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 5، شماره: 2
18 بررسی تطبیقی سیر تحول برنامه درسی آموزش علوم در جهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 6، شماره: 2
19 بررسی دیدگاه صاحب نظران و معلمان درخصوص برنامه درسی آموزش علوم ایران به منظور پیشنهاد الگوی مناسب برنامه درسی آموزش علوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 10، شماره: 2
20 بررسی رابطه رفتارهای اخلاقی سازمانی با رفتارهای غیراخلاقی دبیران با نقش واسطه ای تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 8، شماره: 2
21 بررسی رابطه سلامت روان و شادکامی با ویژگیهای جمعیت شناختی دانشجویان دختر دانشگاه قم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 7، شماره: 3
22 بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ارزشیابی تدریس در بین دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 65
23 بررسی مشکلات اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدائی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 8، شماره: 2
24 بررسی میزان کارآیی بیرونی دانشگاه فنی و حرفه ای طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ (مورد پژوهش: آموزشکده های فنی و حرفه ای استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 9
25 بررسی و تحلیل میزان توجه به مفاهیم دفاع مقدس در کتاب های درسی دوره ابتدایی و راهنمایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 5، شماره: 2
26 بررسی و مقایسه میزان توجه به مفاهیم مهدویت در کتب درسی معارف اسلامی آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 48
27 پیش بینی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی براساس سبک های هویت در دانش آموزان شهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 7، شماره: 3
28 پیش بینی بلوغ عاطفی بر اساس جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی بودن والدین در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 34
29 پیش بینی بهزیستی روانشناختی براساس مولفه های سرمایه روانشناختی و مولفه های نگرش معنوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 3، شماره: 2
30 پیش بینی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و مکانیسم های دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 16، شماره: 1
31 پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مولفه های مهارت های اجتماعی و پذیرش اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 3
32 پیش بینی عملکرد تحصیلی براساس مولفه های سرمایه روانشناختی و سخت رویی روانشناختی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 39
33 پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر پایة پنج عامل بزرگ شخصیت و خود‌ناتوان‌سازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 4، شماره: 1
34 پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس ساز و کارهای دفاعی و صفات شخصیت دختران نوجوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 1
35 تاثیر آموزش هوش معنوی بر مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر قم در سال ۹۹-۱۳۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 5، شماره: 3
36 تاثیر اعتیاد اینترنتی، سلامت روانی و معنوی دانشجویان دانشگاه قم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 5، شماره: 1
37 تاثیر سبک رهبری بر عملکرد منابع انسانی با میانجی گری سکوت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 26، شماره: 85
38 تبیین فرمول های خوانایی به عنوان روشی اساسی در تحلیل محتوای کتاب های درسی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 16، شماره: 63
39 تحلیل تطبیقی روش های تدریس و ارزشیابی در برنامه درسی هنر دوره ابتدایی ایران و کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 16، شماره: 67
40 تحلیل جایگاه محورها و عوامل سبک زندگی اسلامی مبتنی بر سوره مبارکه حجرات در کتابهای درسی ادبیات فارسی دوره متوسطه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 22، شماره: 23
41 تحلیل جایگاه مولفههای اساسی آموزش شهروندی در محتوای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 15، شماره: 1
42 تحلیل محتوا روشی پرکاربرد در مطالعات علوم اجتماعی، رفتاری و انسانی، با تاکید بر تحلیل محتوای کتاب های درسی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 14، شماره: 55
43 تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی ایران بر اساس مولفه های تفکر ادوارد دوبونو (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 3
44 تحلیل محتوای کتاب های دین و زندگی دوره متوسطه از لحاظ میزان توجه به مباحث سبک زندگی اسلامی مبتنی بر سوره مبارکه حجرات (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 11، شماره: 1
45 تحلیل مشخصات متقاضیان و وضعیت دانشگاه های وزارت علوم، در جذب اعضاء هیات علمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 11
46 تحلیل میزان تاثیر کارکردهای فعالیت های گروهی در فرایند یاددهی یادگیری از دیدگاه دبیران متوسطه اول شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 13، شماره: 55
47 تحلیل میزان توجه به مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت در کتاب های درسی دوره آموزش عمومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 9، شماره: 18
48 تربیت اجتماعی و سیاسی به روایت کتاب‎های درسی دوره دوم متوسطه نظری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 52
49 تعیین ابعاد الگوی تغییر بینش معلمان با هدف آموزش کارآفرینانه کتاب های درسی دوره متوسطه (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 3
50 جایگاه هویت ملی در کتاب های درسی دوره ابتدایی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 8، شماره: 17
51 رابطه بلوغ عاطفی، حمایت اجتماعی ادراک شده و جو عاطفی خانواده در بین دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 2
52 روابط ساختاری پیوند با مدرسه و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان دبستانی: نقش میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 3
53 ساخت و اعتبار یابی پرسش نامه ارزیابی کارآیی بیرونی فارغ التحصیلان دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 2
54 سواد اطلاعاتی، تسهیم دانش و قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه قم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 6، شماره: 3
55 سیمای فروع دین در محتوای کتاب های درسی فارسی دور های ابتدایی و متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 26، شماره: 41
56 شناسایی ابعاد و مولفه های تغییر بینش دبیران برای آموزش کارآفرینانه به منظور ارائه یک مدل کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 15، شماره: 58
57 طراحی الگوی بازنگری برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی مبتنی بر دیدگاه یادگیری عمیق فولن: یک مطالعه سنتزپژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 20، شماره: 76
58 مدل ساختاری از روابط بین هویت تحصیلی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری راهبردهای یادگیری خودتنظیم و باورهای انگیزشی در دانش آموزان دختر متوسطه ی دوم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 1
59 مروری بر ماهیت و مولفه های هوش معنوی، راهکارهای پرورش و آثار تربیتی آن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 4
60 مقایسه پیوند با مدرسه در نیمرخهای مختلف انگیزشی دانشآموزان: تحلیل مبتنی بر شخص (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 16، شماره: 1
61 موثرترین مداخله در کاهش اهمال کاری: یک پژوهش فراتحلیلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 2
62 مولفه های اخلاق حرفه ای تدریس از دیدگاه دانشجویان؛ دانشگاه علوم پزشکی قم (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 6
63 مولفه های الگوی برنامه درسی کارورزی مبتنی برخودشرححال‎نویسی مورد مطالعه: مدرسان دانشگاه فرهنگیان و صاحب نظران برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 16، شماره: 63
64 نقد و ارزیابی جایگاه ابعاد و مولفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 1
65 نقش برنامه های فرهنگی دانشگاه قم در تربیت دانشجویان از دیدگاه استادان و دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 22، شماره: 55
66 نقش ترس از ارزیابی منفی دیگران در پیش بینی ابعاد خلاقیت دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 3
67 نقش سبک رهبری تحولآفرین و مبادلهای مدیران بر عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه قم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 16
68 نیمرخ های انگیزشی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر: تحلیل مبتنی بر شخص (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 8، شماره: 1
69 واکاوی آموزه های اهل بیت (ع) در زمینه راهکارهای تربیت اخلاقی فرزندان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 11، شماره: 20
70 هنجاریابی پرسش نامه عملکرد خانواده بلوم در میان زنان و مردان متاهل اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 14، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی آرای تربیتی امام محمد غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
2 بررسی سبکهای شناختی و سبکهای هویت در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
3 پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان براساس سواد رسانه ای و تحول مثبت نوجوانی (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
4 پیش بینی رضایت از زندگی براساس روان رنجوری و برونگرایی در نوجوانان دختر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
5 پیش بینی سازگاری تحصیلی براساس سبک های شناختی و سبک های هویت دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
6 پیش بینی سازگاری تحصیلی دانش آموزان براساس سواد رسانه ای و تحول مثبت نوجوانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
7 پیش بینی مهارت های اجتماعی دانش آموزان بر اساس سواد رسانه ای و تحول مثبت نوجوانی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
8 پیش بینی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر اساس مولفه های سبکهای دلبستگی در دانش آموزان (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
9 تبیین ویژگی های یک شهروند خوب در سه حوزه دانش مدنی، مهارت مدنی و نگرش مدنیاز دیدگاه دانشجویان دانشگاه قم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
10 تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران از نظر توجه به مولفه های اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
11 تغییر برنامه درسی به سوی برنامه درسی چند فرهنگی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
12 رابطه شادکامی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه قم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
13 رابطه شیوه های فرزندپروری و ویژگی های جمعیت شناختی والدین با میزان اضطراب اجتماعی فرزندان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
14 راهکارهای تربیتی فرهنگ کار مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی؛ پیشنهادی اجرایی برای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
15 سنتزپژوهی مولفه های رهبری تحول آفرین درمکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی: مکتب شهید سلیمانی؛ الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز
16 شاخص های سرمایه انسانی و جو سازمانی نوآورانه در آموزش عالی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
17 مدلیابی رابطه ی ساختاری هویت تحصیلی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری راهبردهای یادگیری خودتنظیم و باورهای انگیزشی در دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
18 نقش حالات هویت و خودکارآمدی در پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
19 نقش سبک های هویت و جهت گیری مذهبی در پیش بینی خودشکوفایی دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
20 نوآوری در تحلیل رفتار متقابل کلید بهبود روابط بین فردی (NTA) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
21 هوش معنوی از منظر صاحبنظران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه