دکتر نگین جباری

دکتر نگین جباری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

دکتر نگین جباری

Dr. negin jabari

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی هویت اجتماعی دانش آموزان دوره دوم نظری دبیرستان های دولتی شهر گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات راهبردی در تعلیم و آموزش و پرورش دوره: 1، شماره: 8
2 ابعاد خود توسعه ای از دیدگاه نخبگان مطالعه موردی شهرگرگان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 4
3 ارائه الگوی مدیریت راهبردی کسب و کار در آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد با استفاده از مدل سازی ساختاری-تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 9، شماره: 34
4 ارائه الگوی هوش استراتژیک با تاکید بر نقش مهارت های اشتغال زا در مراکز آموزش عالی به روش نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 11، شماره: 42
5 ارائه مدل رهبری اصیل بین المللیسازی دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 4
6 ارائه مدل رهبری اصیل در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 15، شماره: 64
7 ارائه مدل هوش اجتماعی و هوش مالی بر کیفیت زندگی با نقش میانجی مدیریت ریسک در معلمان خراسان شمالی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 8، شماره: 55
8 ارائه مدل هوش رقابتی با تببین نقش آموزش مجازی در پزشکان عضو هیئت علمی خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 4
9 ارائه مدلی برای دستیابی به هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 41
10 Explaining the Aspects of Resistance Economy Based on Knowledge-based Economy in University of Medical Sciences: The Viewpoints of Managers and Faculty Members (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 6، شماره: 2
11 Identification of e-Learning Components in General Offices of Environment of Northeast of Iran (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 2
12 بازکاوی و رتبه بندی عوامل سرمایه فکری موثر بر شرکت های دانش بنیان(مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 13، شماره: 51
13 بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی و عزت نفس دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 12
14 بررسی تاثیر حمایت سازمانی و هویت تیمی بر اخلاق حرفه ای در بین کارکنان اموزش و پرورش شهرستان گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 3
15 بررسی تاثیرآموزش مهارت های ارتباطی به پرستاران بر رضایتمندی بیماران از نحوه برقراری ارتباط در بیمارستان حکیم جرجانی گرگان سال ۱۳۹۴ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 3
16 بررسی رابطه تعهد سازمانی و سکوت سازمانی با عملکرد سازمانی در بین معلمان ابتدایی شهرستان گلوگاه در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 3
17 بررسی رابطه خویشتن پنداری و سلامت سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان سال تحصیلی 96-95 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 1
18 بررسی رابطه سبک های مدیریتی مدارس در ایجاد روحیه نشاط وعملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهرستان گلوگاه در سال تحصیلی ۹۶- ۹۵ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 3
19 بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با میزان کاربست راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گرگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 1، شماره: 2
20 تاثیر باورهای فراشناخت و سلامت روان بر امید به زندگی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 18
21 تاثیر روش تدریس کارگاهی برآگاهی کارکنان بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان نسبت به بیماری آنفلوانزای پرندگان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 20، شماره: 51
22 تحلیل استراتژیک آینده پژوهی آموزش مجازی در توسعه کارآفرینی با رویکرد ترکیبی SWOT (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 3
23 توانمندسازی حرفه ای دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان در افق مهارت های نوظهور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 9، شماره: 2
24 چالش های کاربست یافته های پژوهشی درآموزش وپرورش استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 2
25 سبک مدیریت آموزش کلاس با رویکرد تعاملی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در نظام سلامت (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 14، شماره: 2
26 شناسایی شاخص های رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی شمال شرق کشور (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 10، شماره: 1
27 شناسایی شاخص های موثر بر کسب وکار آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 8، شماره: 32
28 شناسایی مزیت های رقابتی پایدار موسسات کارآموزی آزاد فنی و حرفه ای مطالعه موردی آموزشگاه های آزاد شهرستان گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 6، شماره: 21
29 شناسایی مولفه های عملیاتی مدیریت استعداد در دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه های استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری دوره: 2، شماره: 4
30 شناسایی مولفه های عملیاتی مدیریت استعداد در دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 7
31 شناسایی مولفه های مدیریت بهینه استعداد در دانشگاه علوم پزشکی بجنورد از دیدگاه کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 7
32 شناسایی مولفه های موثر بر توسعه ی کارآفرینی دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 14، شماره: 0
33 شناسایی و تحلیل مولفه های هوش استراتژیک با تاکید بر نقش مهارت های اشتغال زا در مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 49
34 طراحی و اعتبار یابی پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 4
35 طراحی و روانسنجی پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار به اشتراک گذاری دانش در دانشگاها (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 8، شماره: 33
36 مدیریت استعداد و مدیریت الکترونیکی منابع انسانی در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 3
37 موانع انجام فعالیت های پژوهشی در دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 7، شماره: 1
38 نظریه برخاسته از داده کاوی کیفی در به اشتراک گذاری دانش و طراحی مقیاس بومی آن: مطالعه موردی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 16
39 نقش دانشگاه در تولید دانش به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری دوره: 4، شماره: 1
40 نقش مهارت های حل مساله اجتماعی و مدیریت کلاس در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان مدارس متوسطه استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 9، شماره: 0
41 نیازسنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های ناشی ازفضای مجازی دردانش آموزان درحیطه اخلاق وسواد رسانه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی
2 اثربخشی آموزش مدیریت تعارض بر رضایت شغلی و اشتیاق شغلی (معلمان مقطع متوسطه دوم خراسان شمالی ) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
3 ارائه الگوی مناسب از عوامل به اشتراک گذاری دانش در میان اعضای هیات علمی دانشگاه های گرگان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
4 ارائه مدل تاثیر مربی گری مدیریتی، هویت سازمانی و عدالت سازمانی بر رفتارهای فراتر از نقش از دیدگاه کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر گرگان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
5 ارزشیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی شهر گرگان در چشم انداز نوین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
6 ارزیابی مولفه ها وعوامل تاثیرگذاربرمدل سازمان یادگیرنده دردانشگاه علوم پزشکی گلستان درسال 1394 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
7 بازی ها و نرم افزارهای رایانه ای و هویت دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها
8 بررسی عملکرد مدارس پیامد آموزش های مجازی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان آق قلا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 بررسی انتقال ثقلی آب بین حوضه ای از حوضه آبریز کارون به حوضه زاینده رود با استفاده از رویکرد سناریونویسی در آینده پژوهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
10 بررسی تاثیر آموزش مجازی مبتنی بر وب بر عملکرد تحصیلی در مدارس دخترانه دوره دوم متوسطه گرگان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
11 بررسی تاثیر الگوی حیات خانواده بر خلاقیت دانش آموزان دختر دوره اول دبیرستان (مطالعه ی موردی دانش آموزان شهرستان بجنورد در سال 1395) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
12 بررسی تاثیر تاثیر تماشای کارتون بر آسیبهای رفتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اق قلا در سال تحصیلی 93-94 (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
13 بررسی تاثیر تفاوت بین جو سازمانی و رضایت شغلی در ارتقاء عملکرد نیروی انسانی آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
14 بررسی تاثیر حمایت سازمانی و هویت تیمی بر اخلاق حرفه ای در بین کارکنان اموزش و پرورش شهرستان گرگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
15 بررسی تاثیر حمایت سازمانی و هویت تیمی بر اخلاق حرفه ای در بین کارکنان اموزش وپرورش شهرستان گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
16 بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر فرسودگی شغلی با میانجی گری درگیری شغلی از دیدگاه کارکنان مدارس ابتدایی شهر آق قلا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره
17 بررسی تاثیر شادی و نشاط بر عملکرد مدیران و معلمان مدارس مقطع ابتدایی شهرستان گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
18 بررسی تاثیر نقش رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمان و یادگیری سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان در سال۱۳۹۶-۱۳۹۵ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
19 بررسی تاثیر هوش هیجانی برخلاقیت دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
20 بررسی تاثیر هوش هیجانی معلمان بر بهداشت روان دانش آموزان دبیرستانهای شبانه روزی شهرستان شیروان94-95 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
21 بررسی تاثیرآموزش مهارتهای زندگی برسلامت عمومی و عزت نفسدانش آموزان پایه دهم شهرستان بندرترکمن سال تحصیلی 93-94 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
22 بررسی رابطه باورهای اسلامی با سلامت عمومی و سرمایه اجتماعی در بین معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کردکوی (دریافت مقاله) کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت
23 بررسی رابطه بین سبک های تفکر،خلاقیت باعملکردمدیران مورد مطالعه : استان مازندران- ساری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
24 بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض مدیران با فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت معلمان مدارس ابتدایی گرگان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
25 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی با یادگیری سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
26 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان گرگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
27 بررسی رابطه بین مزاج با شخصیت و مدیریت پیشگیری از فشار های روانی در کارکنان اداری مدارس ابتدایی شهر گنبد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
28 بررسی رابطه بین نوآوری مدیران با اثربخشی سازمانی در بین مدارس شهرستان بندرترکمن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
29 بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران با اثربخشی سازمانی در بین مدارس شهرستان بندرترکمن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
30 بررسی رابطه حمایت سازمانی درک شده و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
31 بررسی رابطه رهبری مثبت گرا و فضیلت سازمانی با عملکرد سازمانی در مدارس ابتدایی شهر گرگان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
32 بررسی رابطه سبک های مدیریت کلاس درس معلمان باپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرکردکویدر سال تحصیلی ٩٣ ٩ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
33 بررسی رابطه عدالت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه الزهرا(س) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
34 بررسی رابطه هوش سازمانی و حمایت سازمانی و حسادت سازمانی در بین مدیران دوره دوم متوسطه مدارس گرگان سال تحصیلی 96-95 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
35 بررسی رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و نفوذ اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت تعاملی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
36 بررسی رابطه یادگیری سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی: کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اسفراین) در سال 1395 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
37 بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی دانش آموزان از فضاهای مدارس دولتی و غیر دولتی در مدارس ابتدایی دخترانه شهر گرگان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
38 بررسی عوامل موثر بر رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرگرگان در سال تحصیلی 96-97 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی
39 بررسی عوامل موثر بر سلامت روان بانوان شاغل از دیدگاه آسیب های اقتصادی و اجتماعی ناشی از فرایند ها و محیط های کاری (مطالعه موردی: بانوان شرکت گاز استان گلستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران
40 بررسی مقایسه ای آموزش الکترونیکی و سنتی بر یادگیری دانشجویان پرستاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران
41 بررسی موانع دستیابی زنان به جایگاه های مدیریتی در آموزش و پرورش شهرستان گرگان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
42 بررسی موانع دستیابی زنان به جایگاه های مدیریتی در آموزش و پرورش شهرستان گرگان (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
43 بررسی میزان کاربست مولفه های مختلف سازمان یادگیرنده در دانشگاه علوم پزشکی گرگان ازدیدگاه اعضای هیات علمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
44 بررسی نقش انسجام خانواده بر عزت نفس و مسئولیت پذیری دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان آق قلا (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
45 بررسی نقش سلامت عمومی در میزان رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
46 بررسی نقش سه عامل موثر در پیشبینی یادگیری خود راهبر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
47 تاثیر اقدامات حمایتی بر پیشرفت تحصیلی مددجویان مطالعه موردی استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
48 تاثیر سقف شیشه ای بر اثربخشی سازمانی با تبیین نقش استرس شغلی در اعضای هیات علمی دانشگاه های شهرستان گرگان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
49 تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر به اشتراک گذاری دانشاعضای هیئت علمی دانشگاههای گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
50 تاثیرفرهنگ سازمانی براستقرار شش سیگما با میانجی توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد و دانشگاه علوم پزشکی گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
51 تببین رابطه بین هوش هیجانی و نوآوری مدیران با اثربخشی سازمانی مدارس شهرستان بندرترکمن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
52 جایگاه اقتصاد دانش بنیان در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی: ارائه مدل در دانشگاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
53 رسانه, کودک و تهاجم فرهنگی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
54 شناسایی تاثیر آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر خلاقیت و انگیزه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
55 شناسایی تاثیر هوش مالی برمدیریت ریسک درزندگی معلمان ابتدایی گنبد کاووس (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
56 شناسایی دلایل عدم مشارکت دبیران آموزش متوسطه در فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی و رابطه آن با حمایت اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
57 شناسایی نیازهای آموزشی درس زبان انگلیسی در دانشجویانتحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد گرگان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
58 شناسایی نیازهای آموزشی زندانیان بیسواد زندان امیرآباد استان گلستان در ابعاد فرهنگی و اجتماعی به منظور ارتقای سطح دانش آنان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
59 شناسایی نیازهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد گرگان، در یادگیری زبان انگلیسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
60 عوامل موثربرکاهش استقبال ازدوره های اموزشی ازدیدگاه کارکنان مطالعه موردی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
61 مدیریت استعداد و مدیریت الکترونیکی منابع انسانی در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
62 مدیریت دانش چشم انداز سازمان های موفق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
63 مدیریت سبز و رفتار زیست محیطی با نگاهی بر رویکرد نظریه اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
64 مقایسه عادتهای مطالعه در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه رشته علوم انسانی شهرگرگان. مورد مطالعه: مدارس نمونه دولتی ومدارس عادی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
65 مقایسه عادتهای مطالعه در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه رشته علوم انسانی شهرگرگان. مورد مطالعه: مدارس نمونه دولتی ومدارس عادی ازدیدگاه رفتارگرایان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
66 مقایسه عادتهای مطالعه در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه رشته علوم انسانی شهرگرگان.مورد مطالعه: مدارس نمونه دولتی ومدارس عادی از دیدگاه روانشناسی شناختی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
67 مقایسه میزان عزت نفس و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مدارس دولتی دوره دوم ابتدایی شهر گرگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
68 مقایسه ی عملکرد ،انگیزش شغلی و سازگاری در میان معلمان رسمی و نیروی آزاد مدارس ابتدایی غیر دولتی پسرانه شهر گرگان در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
69 نظرگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی درباره مالکیت معنوی در گزارش های علمی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
70 نقش فراشناخت ، فراحافظه و فراهیجان در پیش بینی یادگیری خودراهبر دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی گرگان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
71 نقش مدرسه در ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
72 نقش مدیران توانمند در بکاربستن مهارتهای کوآنتومی در سازمانها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
73 نقشتوانمندسازی کارکنان در رشد حرفه ای سازمانها (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری