دکتر فاطمه احمدی بویاغچی

دکتر فاطمه احمدی بویاغچی

دکتر فاطمه احمدی بویاغچی

Dr. Fateme Ahmadi Boyaghchi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۳E Evaluation and GA-based Multi Objective Optimization of a NH۳/H۲O Binary Mixture Cycle Fuelled by Solar Energy (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 2، شماره: 2
2 ارزیابی میزان تولید آلاینده های زیست محیطی در لند فیل و تکنولوژی های استحصال انرژی (مطالعه موردی: لند فیل آرادکوه) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 3
3 Exergo-environmental and exergo-economic analyses and multi-criteria optimization of a novel solar-driven CCHP based on Kalina cycle (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 4، شماره: 2
4 Exergy, exergoeconomic and exergoenvironmental studies and optimization of a novel triple-evaporator refrigeration cycle with dual-nozzle ejector using low GWP refrigerants (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 8، شماره: 1
5 Multi-objective Optimization of a Solar Driven Combined Power and Refrigeration System Using Two Evolutionary Algorithms Based on Exergoeconomic Concept (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 3، شماره: 1
6 Parametric Assessment of a Novel Geothermal Multi-Generation Equipped with Dual-Organic Rankine Liquefied Natural Gas Regasification Cycle Using Advanced Exergy and Exergoeconomic-Based Analyses (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 5، شماره: 1
7 مدل سازی و ارزیابی اگزرژی، اگزرژی اقتصادی و محیطی پیشرفته ی یک چرخه ی جدید کالینای تولید سه گانه ی یکپارچه با ذخیره کننده ی سهموی خطی خورشیدی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 34، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of a novel solar-geothermal multi-production energy system based on exergy analysis (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
2 ارزیابی اقتصادی احداث فناوری های تولید انرژی از گاز حاصل از دفن بهداشتی زباله های جامد شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
3 ارزیابی تولید انرژی از زیست توده در شمال ایران (مطالعه موردی : کاه برنج) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
4 ارزیابی تولید انرژی از نیروگاه دودکش خورشیدی شناور در کویر ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
5 ارزیابی میزان انرژی و اکسرژی گاز گلخانهای متان تولید شده از زبالههای جامد شهری تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 امکان سنجی اقتصادی نیروگاه سیکل کالینای زمین گرمایی در منطقه سبلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
7 امکانسنجی احداث نیروگاه هیبریدی خورشیدی و زمین گرمایی کالینا در استان مرکزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
8 Comparative exergoeconomic and exergoenvironmental analysis of an ejector enhanced flash-binary geothermal system using various organic working fluids (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
9 Design and multi-objective optimization of a biomass based multi-generation energy system (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
10 Economic and Environmental Impact Analysis of the Solar Power and Liquefied Natural Gas Production Cycle: Parametric Assessment (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
11 Evaluation of a Solar Combined Heating and Power Water-Ammonia Cycle based on Energy, Exergy and Exergoenvironmental analyses (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
12 Exergetic Analysis and Parametric Optimization of a Multi-generation Energy System Integrated with BR-MSF Desalination Unit (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک
13 Exergoeconomic modeling and parametric assessment of a geothermal multi-generation system using LNG cold energy (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
14 Exergy analysis and optimization of a solar driven Kalina cycle based on evolutionary algorithm (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
15 Exergy and economic analyses of solar driven trigeneration cycle: Parametric study (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
16 Modeling and Evaluating a New Solar-Geothermal Trigeneration with Nanofluid from Exergy and Environmental Impact Concepts (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
17 Parametric assessment of a power and desalination hybrid system integrated with wind tower-equipped building (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران
18 Parametric evaluation of a new multigeneration based on advanced exergy (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
19 Parametric Study and Optimization of a Solar Driven Combined Cooling Heating and Power Dual Organic Rankine Cycle based on exergoenvironmental Concept (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
20 Parametric study of a new multi-generation driven by geothermal energy (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
21 Sensitivity analysis of an ejector enhanced absorption refrigeration system based on exergy and economic concepts (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
22 Theoretical study and parametric optimization of biomass based multi-generation energy system using exergy and exergoeconomic concepts (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
23 بررسی پتانسیل انرژی باد تهران با استفاده از مطالعه گلبادهای استان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
24 بررسی جریان بخار تر در پیشپوره های با نرخ انبساط ثابت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها
25 بررسی و تحلیل فرآیندهای تولید، انتشار و کنترل آلاینده گازی Nox (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
26 پاسخ شعله به نوسانات سرعت دوفرکانسی در محفظه احتراق توربین گاز (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران