دکتر سعید زنگنه شهرکی

دکتر سعید زنگنه شهرکی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

دکتر سعید زنگنه شهرکی

Dr. Saeed zanganeh

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Study of the Quality of Urban Life between the First- and Second- Generation Afghan Immigrants Residing in Iran (Case Study: Southeast of Tehran Province) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه فضایی دوره: 1، شماره: 1
2 آینده پژوهی و شناسایی پیشران های کلیدی بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 9، شماره: 2
3 آینده نگاری و شناسایی سناریوهای بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 11، شماره: 39
4 ارائه پیشران های کلیدی آینده حکمروایی شهری هوشمند (مطالعه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 4، شماره: 1
5 ارائه سناریوهای آینده تاب آوری شهری در برابر مخاطره سیل (مورد مطالعه: شهر خرم آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 4، شماره: 4
6 ارائه سناریوهای آینده حکمروایی شهری هوشمند (مورد مطالعه: شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 3، شماره: 2
7 ارزیابی زمین های بایر به منظور توسعه میان افزا با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری تلفیقی وArcGIS( نمونه موردی: شهراهواز) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 26
8 ارزیابی فضایی عوامل تاثیرگذار بر آسیب پذیری اجتماعی شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: شهرهای استان بوشهر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 2
9 ارزیابی قابلیت های گردشگری بافت های تاریخی در جهت بازآفرینی شهری (مطالعه ی موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 53
10 اولویت بندی راهبردهای توسعه شهری مطالعه موردی:شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 2، شماره: 3
11 Hydrogel nanocomposite based on alginate/zeolite for burn wound healing: In vitro and in vivo study (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 26، شماره: 6
12 بررسی پدیده پراکندهرویی در محلات و تاثیر آن بر فعالیت بدنی (مطالعه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 8، شماره: 26
13 بررسی تاثیر بازار زمین و عملکرد اقتصادی مسکن بر احساس امنیت سکنه در شهرهای جدید، نمونه موردی شهر جدید صدرا (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 28
14 بررسی تاثیر برنامه های دولت بر گسترش افقی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 52
15 بررسی گونه های گردشگری موثر بر بازآفرینی بافت های تاریخی (مطالعه موردی شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 10، شماره: 2
16 بررسی و تحلیل عدالت در سلامت شهری محدوده. مورد مطالعه: شهر بجنورد (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 38
17 به‏ کارگیری مدل تحلیل مسیر برای ارزیابی طرح ‏ناحیه‏ محوری با معیارهای شهرداری الکترونیک (مطالعه موردی: منطقه 6 و 15 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 3
18 تاثیر بلندمرتبه‎سازی بر میزان جرایم شهری(مطالعه‎ی موردی: مناطق بیست‎ودوگانه‎ی تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 3
19 تاثیر مسکن مهر بر افزایش جمعیت و مهاجرپذیری شهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 4، شماره: 1
20 تاثیر مولفه های انسانی بر پراکنش افقی شهر سنندج با تاکید بر اسکان غیررسمی و روستاهای پیراشهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 3
21 تبیین الگوی بازآفرینی بافت تاریخی با رویکرد توسعه‌ی گردشگری (مطالعه‌ی موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 74
22 تبیین الگوی بازآفرینی پایدار محلات ناکارآمد شهری با تاکید بر حکمروایی و نقش کنشگران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 13، شماره: 49
23 تبیین الگوی تبدیل روستا به شهر با تاکید بر حق به سکونتگاه های روستایی (مورد مطالعه: شهر قلعه نو) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 22، شماره: 4
24 تبیین الگوی مطلوب شهر خلاق برای کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 1، شماره: 4
25 تبیین توزیع فضایی سرمایه خلاق به عنوان پیشران رشد اقتصادی کلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 3
26 تبیینی جامع بر علل و عوامل موثر بر پراکنش افقی شهرها مطالعه موردی؛ شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 25
27 تحقق ساختار فضایی مطلوب شهری با ایجاد هسته های جدید (مورد مطالعه: شهر اهواز) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 5، شماره: 2
28 تحلیل شاخص های تاب آوری شهری در برابر مخاطره سیل با رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: شهر خرم آباد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 7، شماره: 1
29 تحلیل عدالت فضایی در دسترسی به خدمات شهری نمونه موردی: شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 21، شماره: 71
30 تحلیل فضایی – زمانی اراضی شهری و پیراشهری با توجه به پراکندگی جمعیت در گستره استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 33
31 تحلیل فضایی تغییرات اندازه شهر با میزان آسیب پذیری اجتماعی؛ مطالعه موردی: شهرهای با بیش از ۱۰ هزار نفر جمعیت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 9، شماره: 3
32 تحلیل فضایی سرزندگی در فضاهای شهری مطالعه موردی پیاده راه 17 شهریور تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 2
33 تحلیل فضایی کیفیت زندگی در سکونتگاه‎های غیر رسمی منطقه کلانشهری تهران (مطالعه موردی: اسلام‎آباد، صالح‎آباد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 1
34 تحلیل قابلیت ها و جایگاه شهر تهران ازنظر تحقق مفهوم شهر خلاق در مقایسه با سایر شهرهای دنیا (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 2
35 تحلیل موانع بهره گیری از رویکرد توسعه میان افزا مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 3، شماره: 1
36 تحلیل نابرابری های توزیع فضایی و جمعیتی مددجویان در مشهد (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 12، شماره: 1
37 تحلیل و ارزیابی بهبود نواحی کسب وکار (BID) در شهرها با تاکید بر رویکرد شهرسازی تاکتیکی؛ مطالعه موردی منطقه ۶ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 33
38 تحلیلی بر دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر یاسوج) (دریافت مقاله) مجله مطالعات محیط انسان ساخت دوره: 1، شماره: 2
39 تحلیلی بر نقش رشد هوشمند شهری در تقویت هویت محله ای (مورد شناسی: محلات ناحیه 5 و 6 منطقه 2 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 29
40 دلالت های نظریه کنشگر-شبکه برونو لاتور در برنامه ریزی شهری با تاکید بر سکونتگاه های غیررسمی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 7، شماره: 1
41 سنجش الگوی پراکنده رویی و شناسایی حوزه های عمل توسعه درونی شهر (نمونه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 5، شماره: 17
42 سنجش میزان انطباق محلات شهری با اصول رشد هوشمند شهری مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 4
43 سنجش و اندازه گیری فضایی- زمانی فرم شهر یزد با بکارگیری متریک های فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 38
44 شبیه سازی رشد و توسعه کالبدی شهرها با بکارگیری مدل سلول های خودکار فازی(FCA) مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 7، شماره: 27
45 شناخت الگوی رشد کالبدی- فضایی شهر با استفاده از مدلهای کمی مطالعه موردی: شهرتهران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 20، شماره: 2
46 شناسایی شاخص‌های استراتژی توسعه شهری در جهت تاب آوری و توانمندسازی جزیره کیش در افق 1417 (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 5، شماره: 1
47 شناسایی ظرفیت های بافت کالبدی به منظور توسعه میان افزا با استفاده از مدل های تصمیم گیری ترکیبی و GIS (مطالعه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 5، شماره: 3
48 شناسایی عوامل موثر بر پراکنده رویی شهری مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 61
49 شناسایی و اولویت بندی محرک های بهره گیری از شهر فشرده (مطالعه ی موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 12، شماره: 45
50 طراحی اقلیمی و جهت گیری بهینه مساکن مطالعه موردی: شهر قائم شهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 19
51 عوامل موثر بر تصمیمات مکانی و مهاجرتی طبقه خلاق به کلانشهر تهران (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 18، شماره: 35
52 فرایند تبدیل نقاط روستایی به شهر در مقیاس ملی و پیدایش پدیده «خام شهرها» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 3
53 کاربست نظریه کنشگر-شبکه برونو لاتور در خوانش مفهوم «فضا»۱ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 13، شماره: 3
54 مدیریت اقتصادی شهر با تأکید بر مالیات محلی و متغیرهای مؤثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 2
55 مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی با رویکرد حکمروایی خوب (نمونه موردی جزیره کیش) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 68
56 مرور و تحلیل محتوای کیفی بنیا نهای نظری بازآفرینی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 12، شماره: 47
57 نقش برنامه ریزی کاربری زمین در راستای کاهش مصرف انرژی (نمونه موردی: محله سرافرازان شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 13، شماره: 47
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی توسعه پایدار گردشگری جزیره کیش (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
2 ارائه الگوی بازآفرینی پایدار محلات فرسوده و ناکارآمد شهری با تاکید بر نقش حکمروایی خوب در سطح محلی ( نمونه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
3 ارزیابی شاخص های مسکن در سکونتگاه های غیر رسمی شهری با رویکرد شهر سالم : (مطالعهموردی: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
4 ارزیابی عوامل موثر بر تحقق پذیری شهر خلاق،نمونه مورد مطالعه،منطقه ۶ کلانشهر تهران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری
5 ارزیابی مولفه های رضایتمندی از فضاهای عمومی , مورد مطالعه محله سنایی , منطقه ۶ شهر تهران (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
6 ایجادامنیت دربافت کالبدی باتاکید بررویکرد cepted (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
7 بررسی الگوی گسترش شهر با استفاده از مدلهای کمی (نمونه موردی: شهر اهوا) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
8 بررسی عوامل شکل گیری وندالیسم (موردمطالعه:منطقه ۱۲ شهر تهران) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده
9 پتانسیل سنجی افزایش جمعیت درفضا های موجود شهری با رویکرد توسعه میان افزا نمونه موردی منطقه 5 شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
10 تاثیر تخصصی شدن فعالیت های بر تغییرات کارکردی در بخش مرکزی شهرها با تاکید بر ناحیه 4 منطقه 11 تهران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
11 تحلیل پتانسیل ها و توانمندی های گردشگری شهری و روستایی (مورد مطالعه: شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران
12 تحلیل تاثیرات کرونا بر شاخص های گردشگری (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
13 تحلیل تطبیقی ایجاد زیرساخت های گردشگری در استان های ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، فرهنگ، تمدن و تاریخ
14 تحلیل روند تغییرات کاربری اراضی در منطقه کلانشهری اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
15 تحلیل و بررسی اثرات اقتصادی پراکنش افقی شهر یزد از نظر هزینه زیر ساخت های شهری در حریم شهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
16 تحلیل و بررسی کاربری های اراضی اداری،مذهبی و فرهنگی شهر گلوگاه با رویکرد عدالتفضایی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
17 تحلیل هویت در سیما و منظر شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
18 تحلیلی تطبیقی نظامهای شهری درکشورهای خاورمیانه مطالعه موردی: کشورهای ایران، مصر، ترکیه و عربستان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
19 تنگناهای مسکن و بهبود آن در مناطق فقیرنشین نمونه موردی : محله منبع آب در اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
20 شناخت آسیب های اجتماعی در بافت کالبدی شهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
21 شناسایی متغیرهای کلیدی و استراتژیک در بافتهای فرسوده با رویکرد آینده پژوهی محدوده مورد مطالعه: ناحیه 2 منطقه 9 شهر تهران (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
22 گسترش افقی شهرها و نقش طرح های توسعه شهری در آن مطالعه موردی: شهر مشگین شهر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
23 معیارهای کیفیت بخش ورودی شهرها (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
24 نقش کاربری های ناسازگار با محیط شهری در کنترل پراکنش شهری با رویکرد توسعه میان افزا نمونه موردی منطقه 5 شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار