دکتر سعید محرابیان

دکتر سعید محرابیان  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر -دانشگاه خوارزمی

دکتر سعید محرابیان

Dr. Saeid Mehrabian

دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر -دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر درجه رقت لایه ها ی جوشکاری بر ریزساختار و مقاومت به سایش خراشان آلیاژ روکش سخت پایه Fe-C-Mn روی فولاد ساده ی کربنی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 2، شماره: 4
2 بررسی تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در پنج ماه اول سال ۱۴۰۰ توسط رویکرد تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در ارزیابی عملکرد دوره: 1، شماره: 3
3 بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش خراشان خشک و مرطوب لایه روکش سخت پایه Fe-C-B بر روی فولاد ساده کربنی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 6، شماره: 1
4 بررسی و مقایسه ریزساختار، سختی و مقاومت به سایش لایه های سخت کامپوزیتی ایجاد شده به روش جوشکاری FCAW حاوی ذرات TiC و TiCN بر روی فولاد ساده کربنی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 4، شماره: 1
5 شاخص های ارزیابی سیستم های مالی و بانکی در سایه تحریم (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 5، شماره: 4
6 مکان یابی محل تخلیه و مراکز تسهیلاتی دفع پسماندهای عمرانی و ساختمانی با استفاده از GIS و FVIKOR (مطالعه موردی : شهر کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تعداد پاس های جوشکاریFCAW بر ریزساختار و مقاومت به سایش خراشان لایه آستنیتی منگنزداربر روی فولاد ساده کربنی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
2 ارایه یک مدل فازی برای مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
3 ارتباط فرم مضربی مدلهای پایه ای DEA و بازیهای با قید مخروط محدب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
4 ارزیابی سطح خروجی ها (مطلوب و نامطلوب) و حفظ مقدار کارایی در DEA (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
5 ارزیابی کارایی واحدها با اعمال نظرات تصمیم گیرندگان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
6 ایجاد لایه سخت کامپوزیتی حاوی ذرات نیتریدی بر روی فولاد ساده کربنی به روش جوشکاری FCAW (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
7 RANKING FUZZY DATA BY IDEAL POINT IN DEA (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
8 بررسی و مقایسه ریز ساختار، سختی و مقاومت به سایش ورق های ضد سایش دو لایه ( Carbidox - CM ) با ورق فولادی کوئنچ تمپر شده تجاری در صنایع سیمان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
9 تعیین دقیق بازده به مقیاس و زیان به مقیاس توسط مدل ترکیبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
10 تعیین میزان ناسازگاری و محاسبه وزن ماتریس IAHP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
11 تلفیق دو روش DEA و AHP برای رتبه‌بندی واحدهای سازمانی با داده‌های فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
12 حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره به کمک روش های هوش محاسباتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
13 حل مستقیم مدل فازی مکان یابی پایانه های اتوبوس رانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه و بابه کارگیری نامساوی کربهبودیافته (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
14 رتبهبندی واحدهای سازمانی جهت تخصیص بودجه با رویکرد DEA/AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
15 رتبهبندی واحدهای سازمانی جهت تخصیص بودجه با رویکرد DEA/AHP در شرایط فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 روش AHP با تعیین ماتریس مقایسات زوجی فازی به کمک DEA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
17 روش ابتکاری برای حل مساله حمل و نقل عدد صحیح با بازه کامل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
18 روش ترکیبی AHP و Promethee اصلاح شده جهت رتبه بندی گزینه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
19 روش جدیدی برای رتبه‌بندی واحدهای سازمانی با داده‌های بازه‌ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
20 روشی برای رتبه بندی امتیازات کارایی واحدها براساس تابع فاصله سویی اصلاح شده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
21 سنجش کارایی با مدلهای DEA در حضور عوامل غیراختیاری درونی و بیرونی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
22 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ایمنی پروازها، با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره. مطالعه موردی هواپیمایی هما (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت
23 مدل اندازه گیری کارایی کارگاه های ساخت وساز در صورت وجود داده های غیرقابل کنترل و خروجی نامطلوب با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
24 یک روش رتبه بندی ترکیبی با استفاده از رویکرد رتبه بندی برتری و مادونی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بهبود یافته (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها