دکتر مجتبی عشرستاقی

دکتر مجتبی عشرستاقی عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر مجتبی عشرستاقی

Dr. Mojtaba Ashrostaghi

عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.