دکتر عباس بهرام

دکتر عباس بهرام عصو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر عباس بهرام

Dr. Abbas Bahram

عصو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تمرین هوازی و تمرین فوتبال بر سطوح عامل نوروتروفیک مشتق مغزی در افراد معتاد به مواد محرک (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 11، شماره: 44
2 اثر دست کاری های حسی (بینایی، حس پیکری) و شناختی بر کنترل قامت کشتی گیران با سطوح مهارتی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 6
3 اثر دستکاری قیود تکلیف در بازی در زمین های کوچک بر تعاملات تیمی و عملکرد تکنیکی بازیکنان در بازی رقابتی فوتبال: کاربرد نظریه شبکه های اجتماعی در تحلیل عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 14، شماره: 50
4 اثر دو رویکرد معلم محور و کودک محور بر شایستگی حرکتی واقعی و ادراک شده دختران دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 31
5 اثر ژنوتیپ‌های متفاوت‌ (I/D)ACE و ACTN-3 (R/X) بر بعضی از عوامل آمادگی جسمانی و عملکرد مهارت‌های حرکتی کودکان پسر 6 تا 8 سال (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 28، شماره: 6
6 اثر شدت های مختلف فعالیت بدنی بر تغییرپذیری نوسانات قامتی در وضعیت ایستادن قایم (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 18
7 اثر مجزا و تعاملی شیوه های فرزند پروری والدین و پلی موفیسم ژن ACE (I/D) و ACTN۳(R۵۵۷X) بر رشد مهارت های حرکتی بنیادی کودکان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 7، شماره: 1
8 اثر یک دوره برنامه مداخله ای حرکتی منتخب بر بهبود سطح عملکرد مهارت های حرکتی کودکان حامل ژنوتیپ های متفاوت ACE و ACTN-۳ (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 14، شماره: 47
9 ارزیابی متغیر های فضایی زمانی و نیروی عکس العمل زمین هنگام راه رفتن در بیماران پارکینسون و افراد سالم (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 10، شماره: 5
10 اضطراب، خبرگی و رفتارهای خیرگی در حین پیش بینی پنالتی در دروازه بان های فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 36
11 It is Time to Move from Motor Behavior and Sport Psychology Labs to Naturalistic Environments (دریافت مقاله) نشریه بین المللی کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 2، شماره: 2
12 The Effect of Sustained Attention Tasks on Gait Pattern Variations in Children with Attention Deficit-Hyperactivity Disorder: A Clinical Trial Study (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 18، شماره: 1
13 The Level of Physical Activity of Female Junior High School Students in Mazandaran, Iran, in 2017 and Its Relationship withSocioeconomic Status (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 7، شماره: 1
14 بالیدگی زیست شناختی و فعالیت بدنی دختران نوجوان مازندران در سال 1396: نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 60، شماره: 3
15 بالیدگی زیستی و فعالیت بدنی دختران نوجوان مازندران: نقش عوامل واسطه ای عوامل روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
16 بررسی اثر برنامه تمرینی اسپارک بر بهبود مهارت های حرکتی بنیادی پسران کم بینای پیش دبستانی (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 9
17 بررسی نقش استراتژی های آموزشی یادگیری حرکتی در بهبود خلاقیت تیمی فوتبالیست های مبتدی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 14، شماره: 48
18 بهترین پیش بینی کننده فعالیت بدنی پسران در دوره کودکی: شایستگی حرکتی، شایستگی ادراک شده و آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 2، شماره: 1
19 بهینه سازی شرایط تمرین از راه الگودهی دامنه ای (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 3، شماره: 9
20 تاثیر آگاهی از نتیجه خودکنترلی بر یادگیری مشاهده ای در یک برنامه تمرینی دوتایی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 5
21 تاثیر ابعاد تصویرسازی با سرعت آهسته و واقعی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 27
22 تاثیر افزایش فاصله توجه بیرونی بر فعالیت الکتریکی عضلات در پرتاب دارت (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 19
23 تاثیر بازخورد ژنریک و غیرژنریک بر انگیزش درونی و یادگیری حرکتی کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 15
24 تاثیر تجربه قبلی در بهینه سازی الگودهی مشاهده ای یک تکلیف حرکت یپیچیده (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 4، شماره: 10
25 تاثیر ترکیبی رویکرد آموزش افتراقی و دستورالعمل های توجهی بر خلاقیت حرکتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 7، شماره: 1
26 تاثیر تمرکز توجه با استفاده از دستورالعمل های کلامی بر تندی ورزشکاران ماهر (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 24
27 تاثیر تمرین مقاومتی گروهی با موسیقی مهیج بر اسپاستیستی، قدرت عضلانی و راه رفتن کودکان فلج مغزی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 6، شماره: 2
28 تاثیر رویکرد معلم محور وجو تبحر گرا بر سطح فعالیت بدنی دانش آموزان دختر زیر 8 سال (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 17
29 تصویرسازی حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 10، شماره: 39
30 روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه خود توصیفی بدنی در دانش آموزان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 4، شماره: 11
31 ساختار یابی مدل سواد بدنی دردختران 10 ساله ناحیه یک شهرستان اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 28
32 شناسایی نقشه های خودسازمانی در تیم ملی فوتبال ایران از دیدگاه نظریه شبکه های اجتماعی: تحلیلی بر عملکرد هجومی در مسابقات جام جهانی 2018 روسیه (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 11، شماره: 37
33 طراحی و روان سنجی پرسشنامه انگیزش حرکتی کودکان ۳ تا ۶ ساله (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 1
34 مدل معادلات ساختاری رابطه بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی و خودپنداره بدنی دختران نوجوان: با میانجی گری فعالیت بدنی و شاخص توده بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 7
35 مقایسه 12 هفته تمرینات یوگا، پیلاتس و تمرینات ترکیبی بر تعادل کارکردی زنان سالمند با خطر درمعرض زمین خوردن تحت تکلیف دوگانه (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 9، شماره: 27
36 مقایسه اثر الگودهی ویدئویی و خود الگودهی ویدئویی بر اکتساب یک مهارت ادراکی- حرکتی در کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 14، شماره: 1
37 مقایسه اثر الگودهی ویدیویی فرد ماهر و خود الگودهی ویدیویی بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان عقب مانده ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 4، شماره: 11
38 مقایسه اثر تمرین به‌صورت بازی در زمین کوچک و سنتی بر هوش هیجانی فوتبالیست‌های جوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 33
39 مقایسه اثربخشی آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت های حرکتی دستکاری کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 13، شماره: 45
40 مقایسه اثربخشی انواع شیوه های فرزندپروری والدین بر رشد مهارت های حرکتی بنیادی و انگیزش حرکتی کودکان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 4، شماره: 4
41 مقایسه تاثیر آموزش غیرخطی بر ظهور الگوهای هماهنگی در سرویس بک هند کوتاه بدمینتون (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 39
42 نقش واسطه ای جهت گیری دینی با سطح فعالیت جسمانی و خودپنداره جسمانی در پسران 18-15 سال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 18
43 یادگیری حرکتی در محیط خودکنترلی حامی نیازهای روان شناختی پایه: میانجی گری انگیزش درونی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا شایستگی حرکتی بر آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانش آموزان در زنگ ورزش تاثیر دارد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
2 اثر آموزش غیر خطی بر اکتساب مهارت سرویس بک هند کوتاه بدمینتون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
3 اثر تمرکز توجه بیرونی بر یادگیری حرکتی با تاکید بر نقش میانجی خودکارآمدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
4 Changes in intrinsic dynamics of the learner by using nonlinear pedagogy in sports skills: The role of degeneracy (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
5 The Study Effect of Emotional Elicitation and Skill Level of Model on Performance and Learning of the Modified Dart Throwing (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی
6 بررسی اثر هیجانی سازی بر عملکرد و یادگیری تمرین مشاهده ای پرتاب دارت تغییریافته (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی
7 بررسی الگوی گام برداری مداوم در کودکان دارای اختلال نقص توجه- بیش فعالی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
8 تاثیر آگاهی از نتیجه خودکنترلی بر یادگیری مشاهده ای در یک برنامه تمرینی دو تایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
9 تاثیر تمرینات فوتبال بر زمان واکنش و زمانبندی پیشبین انطباقی پسران 8- 10 ساله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
10 تاثیر ژیمناستیک مغزی و بازی های یادگیری حرکتی بر مهارت های حرکتی درشت و پیشرفت تحصیلی کودکان سندرم داون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
11 تأثیر بازخورد ژنریک و غیرژنریک بر انگیزش درونی و یادگیری حرکتی کودکان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی