دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی

دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی

Dr. Shahzad Tahmasebi Boroujeni

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین کنترل پیش خوراندی قامت و خطای ثابت و متغیر در تکلیف زمانبندی پیش بینی انطباقی: مطالعه بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 15، شماره: 51
2 Does Red Background Color Enhance Short-term Memory or Blue? (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 3، شماره: 3
3 Does Swimming Moderate the Negative Effects of Maternal Deprivation on Hippocampal BDNF Levels, Spatial Learning and Motor Function? (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 5، شماره: 2
4 Expertise Influence on Anticipatory Postural Adjustment under Different Temporal Pressure (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 4، شماره: 2
5 Improvement in Balance and Gait Speed of MS Patients under Challenge Point Framework (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 2، شماره: 3
6 Making Increase in Bimanual Coordination Task Accuracy under Limitation of Peripheral Vision (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 4
7 Nonlinear Movement Anticipation Test with Specific Skills in Badminton Sport: Studying Based on Ecological Psychology Approach (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 1، شماره: 1
8 Reduce Depth Perception Error by Viewing ۳D Images Compared to ۲D Images (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 3، شماره: 4
9 The Comparison of Effects between Tai Chi Exercise and Glucosamine Supplementation on Balance in Older Woman with Knee Osteoarthritis (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 13، شماره: 5
10 The Effect of Attentional Focus and Frequency of Feedback on Performance and Kinematics in Basketball Free Throwing (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 1
11 The Effect of Quite Eye Training with Self-Control and Variable-Constant Organization on Learning and Performance of Badminton Backhand Low Service in Student Novice Girls (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 3
12 The Effect of Verbal and Analogical Learning on the Accuracy and Angular Velocity of Dart-Throwing in Children (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 16، شماره: 1
13 Training with Non-dominant Limb: A Helpful Strategy for Motor Function and Dual-task Cost in Multiple Sclerosis Patients (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 5، شماره: 3
14 بررسی تفاوت های ادراک بینایی محیطی در ورزشکاران رشته های توپی و غیرتوپی: تاکیدی بر رویکرد بالیدگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 2، شماره: 2
15 بررسی روانشناختی پتانسیل حرکتی وابسته به رویداد در نواحی مختلف مغز در اجرای تکلیف ساده و پیچیده (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 10، شماره: 5
16 بهبود حافظه بینایی و فضایی در نتیجه تمرینات نوروفیدبک با تاکید بر کاهش موج بتا و افزایش موج SMR (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 4، شماره: 13
17 تاثیر انگیختگی بر تصمیم گیری و حرکات چشم بازیکنان حرفه ای والیبال (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 8، شماره: 1
18 تاثیر انگیختگی ناشی از حضور تماشاگر بر ادراک عمق و حافظه فضایی دانشجویان دختر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 25
19 تاثیر انواع کانون توجه بر طرح ریزی حرکتی پیش بینانه و ارتباط آن با کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 14، شماره: 47
20 تاثیر بازی در خانه (بسته پیشنهادی یونیسف) و راهبردهای فراشناختی بر سلامت کودکان ۵ تا ۸ سال در پاندمی کرونا (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 8، شماره: 2
21 تاثیر تداخل زمینه ای در شرایط آشکار و پنهان بر یادگیری حرکتی کودکان دیرآموز (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 13، شماره: 45
22 تاثیر ترکیب کانون توجه و خودمختاری بر دقت فضایی پرتاب دارت کودکان دارای اختلال بیش فعالی -نقص توجه (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 1
23 تاثیر تمرین ترکیبی توجه بینایی و چشم آرام بر طول ردیابی و یادگیری دریافت سرویس والیبال دختران مبتدی (دریافت مقاله) نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران دوره: 2، شماره: 2
24 تاثیر تمرین مضاعف بر یادگیری سرویس فورهند :با تاکید بر نقش میانجی کیفیت و کمیت خواب (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 7
25 تاثیر تمرین نوروفیدبک و تحت فشار بر عملکرد ورزشکاران ماهر تیر و کمان در شرایط رقابتی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 3، شماره: 9
26 تاثیر تمرینات ایروبیک در آب و خشکی بر تحریک پذیری حسی بیماران دیابتی نوع۲ (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 14، شماره: 49
27 تاثیر تمرینات باراوسل بر تعادل و هماهنگی حرکتی کودکان۱۲-۱۰سال. (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 9، شماره: 1
28 تاثیر تمرینات بینایی ورزشی بر حرکات ساکادیک چشم کودکان دارای اختلال نقص توجه- بیش فعالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 7، شماره: 2
29 تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر مهارت های بصری-فضایی و عملکرد بازیکنان تنیس (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 1
30 تاثیر تمرینات وستیبولار بر وابستگی به سیستم های حسی درگیر در تعادل زنان سالمند (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 1
31 تاثیر تمرینات یوگا و پیلاتس بر توانش حرکتی زنان سالمند درزمان همه گیری کرونا (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 21، شماره: 3
32 تاثیر توهم بینایی کانونی و پیرامونی بر نوسانات تعادل (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 1
33 تاثیر خستگی ذهنی و جسمی بر فعالیت مغزی حین تصمیم گیری خلاقانه فوتبالیست های ماهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 16، شماره: 2
34 تاثیر خودکنترلی دشواری تکلیف در ابتدا و انتهای تمرین بر یادگیری حرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 15، شماره: 53
35 تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر اجرای مهارت های پاس و شوت بسکتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 7
36 تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر کنترل قامت تکلیف فراقامتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 2، شماره: 2
37 تاثیر سطوح مختلف خستگی ذهنی بر ظهور مهارت برجسته پرتاب آزاد بسکتبال دانشجویان پسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 22
38 تاثیر شنود هیجانی از الگو بر فعالیت نورون های آینه ای ورزشکاران مبتدی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 2، شماره: 7
39 تاثیر فشار نظارت بر تصمیم گیری و ارتباط آن با بازپردازش ویژه تصمیم در ورزشکاران ماهر تنیس روی میز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 26
40 تاثیر فشار نظارت و نتیجه حین تصمیم گیری بر رفتار جستجوی بینایی بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 13، شماره: 48
41 تاثیر فعالیت بدنی منتخب بر هماهنگی چشم و دست دانش آموزان نارسانویس (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 7، شماره: 2
42 تاثیر قیود تکلیف بر تغییرپذیری هماهنگی در کوشش های موفق و ناموفق پاس چیپ فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 11، شماره: 38
43 تاثیر قیود تکلیف تو درتو بر سرعت جابجایی، سرعت و دقت پرتاب در هندبالیست های نخبه (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 32
44 تاثیر کانون توجه بیرونی و درونی بر فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی در فازهای مختلف حرکت پرش عمودی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 40
45 تاثیر کانون توجه تکلیف فراقامتی بر یادگیری کنترل قامت در پسران ۹ تا ۱۲ ساله (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 3، شماره: 2
46 تاثیر مداخله لیوان چینی بر اعتمادبه نفس و هماهنگی دودستی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 27
47 تاثیر نوع کانون توجه و فراوانی بازخورد بر دانش آشکار و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 11، شماره: 35
48 تاثیر هیجانات مثبت و منفی بر تصمیم گیری بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 35
49 تأثیر تصویرسازی پتلپ و تمرین فیزیکی بر فاکتور نروتروفین مشتق‌‌شده از مغز (BDNF) و عملکرد حافظۀ بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 28، شماره: 6
50 تأثیر خستگی مرکزی و محیطی بر سرعت و دقت شوت هندبال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 31
51 تصمیم گیری در تاکتیک های حمله بسکتبال: مقایسه تمرینات ترکیبی مبتنی بر دستورالعمل کلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 24، شماره: 1
52 تعیین روایی عاملی و پایایی نسخه فارسی آزمون راهبردهای اجرا- 2 (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 17
53 تمرین با چالش ناپایداری تکلیف- ویژه در عملکرد و اکتساب یک مهارت پیچیده حرکتی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 12، شماره: 5
54 رابطه عملکرد مهارت های هماهنگی حرکتی با توانایی همدلی شناختی و عاطفی کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 12، شماره: 45
55 کاربرد چارچوب نقطه چالش در بهبود توانایی حرکتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 9، شماره: 27
56 کاهش خطای ادراک عمق در نتیجه ی تغییر رنگ توپ بدمینتون در شرایط خستگی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 15
57 مطالعه اثربخشی تمرین تکالیف دوگانه شناختی- حرکتی بر حافظه فضایی بیماران ام اس (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 6، شماره: 2
58 مقایسه طرح ریزی حرکتی پیش بینانه در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم (دریافت مقاله) نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران دوره: 1، شماره: 2
59 مقایسه فضای انگیزشی ادراک شده در ورزشکاران: بررسی تفاوت های مربوط به جنس و نوع رشته ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 14
60 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه هوش هیجانی در مصرف کنندگان ورزش همگانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 23
61 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاسه ای بازپردازش ویژه تصمیم و حرکت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 20
62 هنجاریابی مقیاس آمادگی بدنی ادراک شده (PPFS) در دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 11، شماره: 39
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرانتقال فوتسال بر هماهنگی پسران خردسال مبتدی و حرفه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
2 investigate the effect of yoga and Pilates exercises on the balance of the elderly in the Covid-۱۹ pandemic situation (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
3 investigate the effect of yoga and Pilates exercises on the static balance of the elderly in the Covid-۱۹ pandemic situation (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
4 بهبود شادکامی زنان بزرگسال در نتیجه یک دوره تمرین بادی بالانس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
5 تاثیر تمرینات بینایی ورزشی بر هماهنگی چشم ودست و ادراک عمق بزرگسالان مبتلا به ضعف حدت بینایی (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
6 تاثیر سرعت های مختلف خود گفتاری بر زمان بندی پیش بینی انطباقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
7 تاثیر سطوح انگیختگی در طول مراحل مختلف یادگیری بر اجرای تکلیف هماهنگی چشم - دست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
8 تمرینات بادی بالانس سلامت عمومی زنان بزرگسال را بهبود می بخشد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
9 مقایسه بین مهارت های روانی و سرسختی ذهنی دوچرخه سواران زن و مرد نخبه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی