دکتر ابراهیم روغنی حقیقی فرد

دکتر ابراهیم روغنی حقیقی فرد پروفسور

دکتر ابراهیم روغنی حقیقی فرد

Dr. Ebrahim Rowghani Haghighi Fard

پروفسور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر باکتری Cellulomonas uda بر تخمیر و ترکیب شیمیایی ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 4
2 اثر باکتری تولید کننده اسید لاکتیک (LAB) و اوره بر ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی علوفه کامل جو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 2
3 اثر دو سطح اوره بر ترکیب شیمیایی و گوارش پذیری گیاه جو سیلو شده و ویژگی های پرواربندی گوسفند (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 22
4 اثر سطوح مختلف اوره بر ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی سیلاژ ذرت در تغذیه گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 3
5 Evaluation of Sperm Parameters, Reproductive Hormones, Histological Criteria, and Testicular Spermatogenesis Using Turnip Leaf (Brassica Rapa L.) Hydroalcoholic Extract in Male Rats: An Experimental Study (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 11، شماره: 1
6 Herbal plants as an appropriate stimulus with prophylactic potential in livestock: A review (دریافت مقاله) مجله آینده ایمن و تحقیقات کشاورزی دوره: 1، شماره: 1