دکتر جواد صادقی جعفری

دکتر جواد صادقی جعفری استادیار جامعه شناسی ، گروه مدیریت فرهنگی و رسانه، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره

دکتر جواد صادقی جعفری

Dr. Javad Sadeghi Jafari

استادیار جامعه شناسی ، گروه مدیریت فرهنگی و رسانه، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه میان تاثیرپذیری از تبلیغات لوازم آرایشی و خودشیءانگاری در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 19، شماره: 2
2 بررسی سیمای زن در ادبیات کودکان با تاکید بر تغییرات سیاسی - اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 6، شماره: 1
3 تحلیل جامعه شناختی پیش نیازهای فرهنگی تقویت جامعه مدنی در ایران (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 9، شماره: 72
4 تحلیل جامعه شناختی پیش نیازهای فرهنگی تقویت جامعه مدنی در ایران(مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 9، شماره: 72
5 تحلیل محتوای سرمقاله های روزنامه های اصلاح طلب و اصولگرا از منظر تاکید بر ارزش های نوسازی (مورد مطالعه: روزنامه های کیهان و اعتماد) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 5
6 تحلیلی بر احساس تعلق مردم به جامعه در حال تغییر ایران و عوامل موثر بر آن (موردمطالعه: شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 19، شماره: 1