دکتر مسعود موحدی

دکتر مسعود موحدی عضو هیات علمی دانشگاه یزد

دکتر مسعود موحدی

Dr. Masoud Movahhedi

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی ارزیابی میزان موفقیت برون سپاری نرم افزارهای لجستیکی؛ با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت سیستم های اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 17، شماره: 49
2 ارائه مدل ارزیابی بلوغ سیستم نگهداری و تعمیرات الکترونیکی سازمان های دفاعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی دوره: 1، شماره: 2
3 ارائه مدل پذیرش فناوری اطلاعات در پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی حوزه ICT بر اساس مدل پذیرش فناوری ITAIM (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوره: 11، شماره: 42
4 ارایه مدل سنجش موفقیت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 4
5 Evaluation of influential factors on development of E-commerce: Case of Tehran SMEs (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 1
6 تبیین خط‎مشی‎گذاری توسعه‎ی صادرات بنگاه‎های کوچک و متوسط با استفاده از راهبرد نظریه‎پردازی داده‎بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 11
7 تع یین وضعیت استقرار تجارت الکترونیکی در بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 15، شماره: 58
8 شناسایی شاخص های امنیت و آمادگی دفاعی و بررسی اثر آنها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب و ارائه راهکارهای سیاستی برای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 2، شماره: 6
9 شناسایی و اولویت بندی ابعاد حکومت داری از منظر امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 6، شماره: 21
10 شناسایی و تبیین الگوی عوامل موثر بر هوشمندی سپاه در کشف نیازهای دانشی (دریافت مقاله) مجله مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 16، شماره: 84
11 شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه سامانه ملی خرید و فروش فناوری (فن بازار) در ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 3، شماره: 1
12 طراحی نظام مدیریت دانش سازمان های بزرگ سلامت محور (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 12، شماره: 4
13 فیلتر میان گذر فوق پهن باند با باند توقف وسیع بر اساس ساختارهای فراماده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 1
14 مدل بررسی تاثیر عوامل زیست محیطی، در بسته بندی مهمات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی مهمات کالیبر کوچک) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 7، شماره: 26
15 نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 3
16 نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Compact and Broadband Backward Coupler with High Coupling- Level Based on Composite Right/Left-Handed Transmission Line (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 A Compact Dual-Band Branch-Line Coupler Based on the Interdigital Transmission Line (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 A Wideband Low-Noise Downconversion Mixer with Positive-Negative Feedbacks (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
4 آنتن شکافدار موجبری جدید با پلاریزاسیون دایروی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
5 ارائه برنامه ای برای کاهش پدیده بدحجابی در میان دانش آموزان(دختر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
6 ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پایدار با رویکرد SBSC، مطالعه موردی: صنایع خرد و متوسط (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارائه یکروشجدید DMSAE) برای جهتیابی رادیوئی و تشخیصتعداد منابع سیگنال با سطوح توانی متفاوت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
8 ارایه الگوی فرهنگی برای تسهیل امر ازدواج با تاکید بر قشر دانشجو (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
9 ارایه الگویی برای پیشگیری و مدیریت ارتباطات دانشجویان پسر و دختر در دانشگاه ها (در سطح شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
10 ارایه چارچوبی برای مدیریت شبکه های اجتماعی مجازی مورد استفاده دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
11 استراتژی اکتساب دانش درحوزه مدیریت ایمنی و بهداشت محیط (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
12 استراتژی های پذیرش فناوری اطلاعات در بنگاههای کوچک و متوسط ایران مطالعه موردی درکارگزاری های بیمه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
13 استفاده از رگرسیون لجستیک چند متغیره برای مدلسازی مکانی بیماری آلرژی بر اساس عوامل محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
14 استقرار فناوری اطلاعات در سازمان: ابعاد و رویکردها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
15 FDLTD method for the Physical Simulation of Microwave FET Transistor (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
16 بررسی تاثیر پارامترهای ترانزیستورMESFET بر روی عناصر مدار معادل بر پایه تحلیل فیزیکی (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
17 بررسی رابطه فراشناخت با تحریف های شناختی و سبک مقابله در دانشجویان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی
18 بررسی راهکارهای فرهنگی افزایش بهرهوری کارکنان در سازمان (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
19 تاریخچه و الگوی توسعه اقتصادی چین (عوامل و عناصر موثر بر توسعه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین پژوهشی در مدیریت و مهندسی صنایع
20 تأثیر هندسه ی قرارگیری و مانور حرکتی گیرنده ها بر دقت تعیین مکان هاب ماهواره ای به عنوان فرستنده ی هدف در سه روش TDOA، AOA و TDOA/AOA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
21 تجارت الکترونیکی: ابعاد، سطوح و مؤلفه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
22 تدوین نقشه استراتژی نحوه حمایت نیروهای مسلح از آزمایشگاه های پایش وضعیت بخش خصوصی با استفاده روششناسی ساختاری-تفسیری ( ISM) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه
23 جذب امواج رادیویی توسط فراماده جاذب پارچه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
24 ساخت فراماده انعطاف پذیر به روش چاپ جوهر افشانی با جوهرهای پایه آب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
25 سنجش بهره وری دردانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
26 سیستم های اطلاعاتی و ارزیابی آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری،اقتصاد و مهندسی صنایع با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
27 طراحی و شبیه سازی یک نمونه شیفت دهنده ی فاز 180 درجه فوق پهن باند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
28 مطالعه انتشار امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه در شهر گتوند (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
29 معرفی راهکارهای ارتقای بهرهوری نیروی انسانی در دانشگاه های دولتی(مطالعه موردی: یکی از دانشگاه های نیروهای مسلح) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
30 موانع و مشکلات فرهنگی استقرار تجارت الکترونیکی در ایران (دریافت مقاله) همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال
31 واکاوی نظریات رایج بر مسأله توسعه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی