دکتر باقر غباری بناب

دکتر باقر غباری بناب استاد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دکتر باقر غباری بناب

Dr. Bagher Ghabari Banab

استاد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار صله رحم از دیدگاه اسلام و روان شناسی و کاربردهای تربیتی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 5
2 آماده سازی و تحلیل عاملی آزمون ایرانی قدرت اراده (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 5، شماره: 17
3 اثر بخشی بازآموزی اسنادی بر انگیزه پیشرفت و سبک اسنادی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 3، شماره: 4
4 اثربخشی آموزش بازی درمانگری بومی شده بر تنیدگی مادران کودکان پیش دبستانی دچار کاستی توجه/فزون کنشی: مطالعه مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 2
5 اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهزیستی روان شناختی دختران خیابانی دارای ختلال های برونی سازی شده (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 41
6 اثربخشی آموزش حل مسئله خلاقانه بر خلاقیت و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر تیزهوش (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 20، شماره: 2
7 اثربخشی آموزش خانواده محور مبتنی بر مدیریت رفتاری والدین بر نشانه های بالینی و عملکرد تحصیلی کودکان واجد اختلال نقص توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 22، شماره: 2
8 اثربخشی آموزش خود نظارتی با رویکرد مراقبه اسلامی بر خویشتن داری دانشجویان دختر دانشگاه تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 6، شماره: 2
9 اثربخشی آموزش خودنظارتی توجه بر عملکرد تحصیلی و توجه در دانش آموزان با مشکلات خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 8، شماره: 4
10 اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت اندیشی بر فرایند خانواده و بهزیستی ذهنی زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 12، شماره: 4
11 اثربخشی آموزش مستقیم بر عملکرد ریاضی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 5، شماره: 4
12 اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مولفه های سازگاری اجتماعی دختران نوجوان تک والدی با مشکلات هیجانی و رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 1
13 اثربخشی برنامه اوقات فراغت عرش بر حافظه کاری، ظرفیت شناختی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 30
14 اثربخشی برنامه اوقات فراغت عرش بر ظرفیت شناختی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی مدارس استثنایی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 19، شماره: 4
15 اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه آینده نگر بر مشکلات رفتاری و کارکردهای اجرایی توجه کودکان با اختلال کاستی توجه-بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 18، شماره: 3
16 اثربخشی برنامه گروهی بازآموزی اسنادی بر عزت نفس و مهارت های اجتماعی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 6، شماره: 3
17 اثربخشی برنامه مداخله ای کودکان طلاق بر راهبردهای خودکنترلی آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 3
18 اثربخشی برنامه مدیریت رفتاری برای مادران بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان ناشنوا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 4
19 اثربخشی برنامه های آموزش بازداری پاسخ و حافظه فعال بر بهبود مهارت های اجتماعی کودکان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 9، شماره: 4
20 اثربخشی تقویت تفکیکی رفتارهای ناهمساز در کاهش رفتارهای بیش فعالی دانش آموزان کم توانی هوشی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 19، شماره: 2
21 اثربخشی درمانگری رفتاری و شناختی- رفتاری بر کاهش نشانه های بالینی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 8، شماره: 1
22 اثربخشی روش درمان با کمک حیوانات بر بهبود نشانه های کودکان اتیستیک (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 4، شماره: 15
23 اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی بر سبک های دلبستگی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 1
24 اثربخشی مشاوره هیجان مدار مبتنی برآموزه های اسلامی بر صمیمیت زوج های ناسازگار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 17، شماره: 68
25 اثرگذاری ذکرهای مذهبی در بهبود فشار روانی: مرور نظام مند (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 7، شماره: 3
26 اختلال های شخصیت در زندانیان وابسته به مواد، مبتلا به هپاتیتB و C و HIV و افراد سالم (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 26، شماره: 142
27 بخشایشگری، رضایتمندی زناشویی و سلامت روان والدین کودکان کم توان ذهنی و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 16، شماره: 4
28 بررسی اثر بخشی تمرین بر حافظه کوتاه مدت کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 13، شماره: 1
29 بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهزیستی روان شناختی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 3، شماره: 1
30 بررسی اثربخشی برنامه ی بخشایشگری بر مهارت کنترل خشم نوجوانان بزهکار شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 11، شماره: 41
31 بررسی اثربخشی مراقبه متعالی (مدیتیشن) برکاهش افسردگی و اضطراب زنان دانشجو بررسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 3، شماره: 9
32 بررسی الگوی دینداری از منظر قرآن و سنت (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 6، شماره: 19
33 بررسی تاثیر آموزش سفالگری در کاهش نارسایی توجه نوجوانان کم‎توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 7، شماره: 5
34 بررسی رابطه بین دلبستگی به خدا، دلبستگی به بزرگسالان و تاب آوری با خودشفقت ورزی و ذهن آگاهی در دانشجویان دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۵ (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 6، شماره: 1
35 بررسی رابطه سبک های دلبستگی به خدا، صبر و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 6، شماره: 3
36 بررسی رابطه ی کیفیت دلبستگی با سبک های فرزندپروری در والدین کودکان عادی و تیزهوش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 4، شماره: 13
37 بررسی عوامل تاثیرگذار اقتصادی و ساختار خانواده بر اختلال بیش فعالی و نقص توجه کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 18، شماره: 69
38 بررسی نظریه ذهن در کودکان پیش دبستانی: پیامدهای آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 1، شماره: 3
39 بررسی نقش تصور از خود در رابطه میان دلبستگی ادراک شده با سلامت روانی در دانشجویان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 4
40 برنامه تعاملات دینداری برای دانشجویان: ساخت و روایی یابی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 4، شماره: 4
41 پیش بینی خلاقیت نوجوانان تیزهوش با توانایی های هوشی ، سبک های فرزند پروری ، نشاط معنوی و محبوبیت در خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 12، شماره: 44
42 پیش بینی رضایت زناشویی مادران و پدران کودکان دچار درخودماندگی با ویژگی های شخصیتی آن ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 6، شماره: 2
43 پیش بینی سازگاری زناشویی براساس سبک های دلبستگی همسران جانباز (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 10، شماره: 38
44 پیش بینی سلامت روان بر اساس درک معنوی در مادران دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر و عادی ابتدایی شهر گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 13، شماره: 3
45 پیش بینی شدت اعتیاد از روی ویژگی های سرشتی و منشی افراد دارای اعتیاد به مواد (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 8، شماره: 2
46 پیش بینی نشانگان رفتاری بر اساس هوش هیجانی در نوجوانان بزهکار (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 3
47 پیش بینی وسواس و فوبیا در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران: نقش مفهوم خدا (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 4، شماره: 4
48 پیش‎بینی کیفیت زندگی از طریق مولفه های دلبستگی به والدین با واسطه گری شفقت به خود در دختران تحت مراقبت در مراکز نگهداری (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 9، شماره: 60
49 تاثیر آموزش حل مسئله خلاقانه بر خلاقیت و رضایت از زندگی دانش آموزان پسر تیزهوش (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 2
50 تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی فعال تفکرمدارانه و خود نظارتی بر درک مطلب دانشآموزان با مشکلات خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 1، شماره: 2
51 تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی مساله-مدارانه و خودنظارتی بر دانش فراشناختی و عزت نفس دانش آموزان مبتلا به مشکلات خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 11، شماره: 42
52 تاثیر آموزش فهم عدد بر کاهش مشکلات یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه اول ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 8، شماره: 2
53 تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر بهبود عزت نفس نوجوانان با کم توانی ذهنی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 9، شماره: 6
54 تاثیر آموزش مهارتهای مدیریت خشم بر کنترل خشم مادران دانش آموزان کم توان ذهنی و دیرآموز (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 8، شماره: 4
55 تاثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 19، شماره: 1
56 تاثیر الگوی آموزشی ترکیبی به صورت برخط در بهبود روان خوانی دانش آموزان با اختلال یادگیری خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 11، شماره: 44
57 تاثیر برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه آینده نگر بر میزان توجه کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 4
58 تاثیر برنامه ی آموزشی چندرسانه ای مبتنی بر داستان اجتماعی و الگوبرداری ویدئویی بر مهارت استفاده از قاشق و چنگال در دانش آموزان کم توان هوشی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 35
59 تاثیر روش خودآموزی بر عملکرد حل مسئله ی ریاضی دانش آموزان اختلال ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 3، شماره: 3
60 تاثیر کاربست روش خودآموزی در درمان اختلال دست خط دانشآموزان با اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 6، شماره: 1
61 تاثیر مداخله بهنگام خانواده محور مبتنی بر بازی درمانی بومی سازی شده بر نشانه های بالینی کودکان ADHD پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 12، شماره: 1
62 تاثیر مداخله مبتنی بر نظریه گاردنر بر خودکارآمدی عمومی دانش آموزان ناشنوای هنرستانی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 1، شماره: 1
63 تجربه زیسته مربیان دانش آموزان کم توان ذهنی: پژوهش کیفی پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 25
64 تجربه زیسته والدین نوزادان با نشانگان داون از تشخیص و واکنش‌های اولیه به معلولیت فرزند (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 19، شماره: 3
65 تجربه های زندگی و عوامل مورد استفاده مادران دارای فرزند کم توان ذهنی برای بخشیدن دیگران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 17
66 تحلیل نیمرخ عملکردی حافظه و توجه در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی، کودکان با اختلال یادگیری و کودکان با شرایط همبود (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 10، شماره: 38
67 تحلیلی بر فراوانی و نوع اشکالات دست خط دانش آموزان مقطع ابتدایی در حروف الفبای فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 8، شماره: 1
68 تدوین آزمون آمادگی خواندن کودکان پیش دبستانی: بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 2
69 تدوین برنامه آموزش مستقیم و ارزیابی اثربخشی آن بر مهارت های حل مساله ریاضی در دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 24
70 تدوین برنامه مداخله ای مبتنی بر دلبستگی به خدا و بررسی اثربخشی آن بر طرحواره های ناکارآمد معنوی و بهزیستی معنوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 7
71 تدوین برنامه ی مدیریت رفتار برای مادران کودکان ناشنوا و بررسی اثربخشی آن بر کاهش تنیدگی مادران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 3
72 تصویر ذهنی از خدا و افکار پارانویامانند در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 7، شماره: 27
73 تنظیم هیجان در کودکان با اختلال یادگیری و کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 4، شماره: 13
74 چگونگی تحمل افزایی صبر کودکان در مواجهه با مرگ یکی از اعضای خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 9، شماره: 34
75 دقیق آموزی: مداخله ای رفتاری برای دانش آموزان با اختلال یادگیری خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 20
76 دلبستگی ادراک شده دوران کودکی، فرایند سازشی تصور از خدا و خودپنداشت در مدل سلامت روانی: مدل یابی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 10، شماره: 38
77 دلبستگی به خدا در بافت فرهنگ اسلامی: پایه های نظری، ساخت و رواسازی ابزار اندازه گیری (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 1، شماره: 4
78 دلبستگی به خدا و تاب آوری در مادران دانش آموزان کم توان ذهنی و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 23
79 رابطه اضطراب و افسردگی با میزان معنویت در دانشجویان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 2
80 رابطه انگاره ذهنی از خدا با روان پریشی و جسمی سازی در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 17، شماره: 2
81 رابطه انگاره ذهنی از خدا و دلبستگی با افکار پارانوئیدی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 6، شماره: 24
82 رابطه بین سبک های دلبستگی و بخشش با رضایت زناشویی زوج ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 1
83 رابطه بین شفقت به خود با افسردگی زنان متبلا به سرطان پستان با میانجی گری اضطراب مرگ (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 8، شماره: 29
84 رابطه تصور فرد از خدا و روان پریشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 6، شماره: 11
85 رابطه جرئت ورزی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 7، شماره: 3
86 رابطه خلاقیت با نشاط معنوی، میزان محبوبیت والدین، سبک های فرزندپروری و ویژگی های شناختی در دانش آموزان تیزهوش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 56
87 رابطه دلبستگی به خدا و حمایت اجتماعی ادراک شده با رشد پس از آسیب در مادران کودکان با کم توانی جسمی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 21، شماره: 1
88 رابطه عفو و گذشت با میزان اضطراب در والدین کودکان استثنایی و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 8، شماره: 31
89 رابطه علائم نارسایی توجه/ بیش فعالی و مهارت های اجتماعی کودکان: مطالعه نقش تعدیل گر راهبردهای مقابله ای مادران با هیجانات منفی کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 10، شماره: 40
90 رابطه کیفیت دلبستگی به خدا و تصور فرد از خدا با سلامت روانی در والدین کودکان استثنایی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 12، شماره: 3
91 رابطه ویژگیهای شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در والدین کودکان با اختلالهای گستره اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 9، شماره: 2
92 رابطه ی صله ی رحم به پدر و مادر و خویشاوندان با کیفیت دلبستگی به پدر و مادر و افراد بزرگسال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 1، شماره: 3
93 سنجش قوت ابعاد دهگانه رضایت زناشویی در والدین دارای کودکان اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 17، شماره: 3
94 سنجش، ارزیابی و تبیین دلبستگی به خدا در بافت و فرهنگ اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 5، شماره: 20
95 شناسایی نقش عوامل تنش زای دوران بارداری در ابتلای کودکان به اختلال کاستی توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 8
96 طراحی برنامه مداخله ای مبتنی بر آموزش بازداری پاسخ و بررسی اثربخشی آن بر نشانه های اختلال نارسایی توجه-بیش- فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 4، شماره: 16
97 طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی تکمیلی برای دانش آموزان با اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی در مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 36
98 طراحی و تدوین برنامه آموزش حل مسئله بین فردی با رویکرد خلاقانه و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان سرآمد (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 5، شماره: 2
99 فراتحلیل پژوهش های مبتنی بر مدل پاسخ به مداخله بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مخاطره اختلال ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 9، شماره: 3
100 فرایند اثرگذاری ذکرهای مذهبی بر کاهش استرس (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 9، شماره: 1
101 کفایت شاخص های روان سنجی مقیاس شاخص های اختلال نقص توجه جردن (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 1، شماره: 1
102 کیفیت زندگی در مادران دارای کودکان اختلال نقص توجه و بیش فعالی و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 12، شماره: 48
103 گونه شناسی معنویت در رابطه با سلامت معنوی (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 15، شماره: 2
104 مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی برای والدین افراد آهسته گام؛ مرور نظام مند و فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 19، شماره: 1
105 مدل تبیینی دلبستگی به خدا و والدین با کیفیت زندگی دختران بی سرپرست و بدسرپرست با واسطه‎گری شفقت به خود (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 3
106 مراحل تحول معنوی و درک مفهوم خدا در کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۴ ساله (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 2، شماره: 13
107 مشکلات تنظیمی اولیه در دوره نوزادی و پیامدهای رفتاری در دوره کودکی: مطالعه مروری نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 10، شماره: 3
108 مشکلات رفتاری دانش آموزان خانواده های تک والدی و دو والدی از دیدگاه معلمان آنها (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 3، شماره: 2
109 مطالعاتی در قلمرو مشترک دین و روان شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 7، شماره: 29
110 مقایسه اثربخشی معنویت درمانی مبتنی بر فرهنگ ایرانی با رویکرد شناختی -رفتاری با رویکرد ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 31
111 مقایسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 1، شماره: 1
112 مقایسه شیوه های فرزند پروری والدین و شاخص های هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 4، شماره: 13
113 مقایسه مهارتها ی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استثنایی در مدارس تلفیقی و استثنایی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 9، شماره: 1
114 مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سبک دلبستگی در مادران کودکان با اختلال در خود ماندگی و مادران کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 6، شماره: 3
115 مهد کودک و سبک های دلبستگی کودکان: پژوهشی در خانواده های تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 8، شماره: 1
116 میزان شیوع مشکلات رفتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 9، شماره: 3
117 نشانگان تنیدگی، عوامل تنیدگی زا و راهبردهای مقابله در والدین دانش آموزان ناشنوا (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 10، شماره: 2
118 نقش دلبستگی به والدین در کیفیت زندگی دختران بی سرپرست یا بدسرپرست با میانجی گری شفقت به خود (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 6، شماره: 3
119 نقش میانجیگری ناگویی هیجانی در ارتباط بین تصور از خدا و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) مجله روان شناسی و دین دوره: 15، شماره: 1
120 نقش واسطه ای خودمهارگری در رابطه دلبستگی به خدا با کارکرد خانواده در میان متاهلین شهر قم (دریافت مقاله) مجله اسلام و پژوهش های روان شناختی دوره: 2، شماره: 6
121 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 17، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 رابطه معنویت و بهزیستی روانشناسی درمادران کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 اثر بخشی جرم انگاری شکست عاطفی ، از طریق نمایش درمانی ، در رفع شکست عاطفی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حقوق و روانشناسی
3 اثربخشی برنامه آموزش بازداری پاسخ بر بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
4 اثربخشی برنامه آموزش بازداری پاسخ بر کاهش نشانه های اختلال کاستی توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
5 اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در کاهش پرخاشگری کلامی، پرخاشگری جسمانی، خشم خشونت و پرخاشگری کلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
6 اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در کاهش پرخاشگری کلامی، پرخاشگری جسمانی، خشم و پرخاشگری کلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
7 اثربخشی کاربست روش خودبازبینی در افزایش توجه و پیشرفت درسی دانش آموزان با مشکلات یادگیری اختلال در درس خواندن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
8 اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر احساس گناه مراقبان خویشاوند مبتلایان به آلزایمر (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
9 اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر مثبت نگری بر شادکامی مادران کودکان آهسته گام آموزش-پذیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
10 ارتباط بین کیفیت نمازگزاری و کیفیت دلبستگی به خدا (دریافت مقاله) کنگره ملی نماز و سلامت روان
11 از تفکر فعال تا دنیای مثالی: افزایش دسترس خود به حوزه ی روح و معنویت (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
12 بازنمایی چالش ها و موانع آموزشی در مناطق زلزله زده اورامانات از منظر معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
13 بررسی اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش افسردگی سوء مصرفکنندگان مواد (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
14 بررسی اثربخشی مداخلات بازیدرمانی بومیسازی شده بر تعامل والد- کودک مادران کودکان پیشدبستانی دچار اختلال کاستی توجه/فزون کنشی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
15 بررسی تأثیر آموزش مؤلفه های هوش معنوی بر بهبود سبکهای مقابله ی در دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
16 بررسی رابطه سلامت معنوی با امید به زندگی، تحمل ناکامی و کیفیت زندگی در دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
17 بررسی رابطه کیفیت دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان با کیفیت دلبستگی به خدا و بهزیستی روان شناختی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
18 بررسی رفتارهای جنسی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر دبیرستانهای دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
19 بررسی مقایسه ای میزان بازداری، انعطاف پذیری و سلامت روان مادران کودکان با و بدون بیش فعالی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما
20 بررسی موردی اثربخشی راهبردخودنظارتی توجه بر توانایی انتقال جایگاه اعداد در دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص در ریاضی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران
21 بررسی موردی اثربخشی راهبردخودنظارتی توجه بر محاسبات ریاضی جمع و تفریق دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص در ریاضی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران
22 بررسی نقش واسطه ای سبک های دلبستگی ناایمن در رابطه بین خشونت دوران کودکی و سازگاری زناشویی زنان (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت
23 پیش بینی احساس گناه مراقبان خویشاوند مبتلایان آلزایمر بر اساس سبکهای دلبستگی (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
24 پیشبینی سلامتروان مادران کودکان با آسیب بینایی با توجه به کیفیت دلبستگی آنان به والدین، کیفیت دلبستگی به خدا و اضطراب وجودی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
25 تاثیر آموزش از طریق فناوری های رایانه ای و ویدیویی بر مهارت استفاده از قاشق و چنگال در دانش آموزان کم توان هوشی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
26 تاثیر کاربست روش خودآموزی در درمان اختلال دستخط دانشآموزان با اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
27 تأثیر آموزش آگاهی واج شناختی بر عملکرد حلقه واج شناختیحافظه فعال دانشآموزان با مشکلات نوشتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی
28 تأثیر برنامه آموزش مستقیم بر بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان دیرآموز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
29 تهیه الگوی شکوفایی روانی و معنوی با الهام از معراج نبوی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
30 دلبستگی ادراک شده دوران کودکی و تصور از خدا، ارائه مدل هویت مذهبی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
31 رابطه افکار پارانوئیدی با انگاره ذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
32 رابطه بین حمایت اجتماعی و رشد پس از سانحه در مادران کودکان عقب مانده ذهنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
33 رابطه بین حمایت نهاد های اجتماعی و رشد پس از سانحه در مادرانکودکان عقب مانده ذهنی (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
34 رابطه تصویر ذهنی از خدا با افکار پارانوئیدی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
35 رابطه تصویر ذهنی از خدا با کیفیت دلبستگی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
36 رابطه تصویر ذهنی از خدا با وسواس در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
37 رابطه کیفیت دلبستگی با خصومت و حساسیت در روابط بین فردی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
38 رابطه کیفیت دلبستگی با وسواس و فوبیا در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
39 رابطه معنویت , مقابله های معنوی و بهزیستی روانشناختی درمادران کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
40 رابطه ویژگی های شخصیتی با سلامت روان در شاعران دهه اخیر ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
41 رابطه هوش معنوی با تاب آوری و خلاقیت در معلمان کودکان استثنایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
42 رابطه هوش معنوی با شیوه های مقابله مذهبی در دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
43 روان درمانی معنوی برای نوجوانان دچار اختلال سلوک: طراحی و معرفی یک بسته درمانی (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
44 سیالی محاسبات جمع و تفریق در دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی: نقش راهبردهای خود نظارتی توجه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
45 ضرورت و چالش های اساسی در بومی سازی روان شناسی در کشور اسلامی ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
46 مشاوره قبل از ازدواج و زمینه های روانشناختی حقوق جنسی زوجین مبتنی بر متون حدیثی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
47 مطالعه مقدماتی اثربخشی مداخلات خانواده محور مبتنی بر مدل بازی درمانی بومی شده بر تنیدگی مادران کودکان با اختلال کاستی توجه/ فزون کنشی پیش دبستانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
48 مقایسه الگوهای ارتباطی و رضایت از زندگی در مادران دارای فرزند عادی، کمتوان ذهنی و تیزهوش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
49 نگاهی به افق های عرفانی و روانشناختی در نماز: سوره حمد (دریافت مقاله) کنگره ملی نماز و سلامت روان