دکتر فریدون عباسی دوانی

دکتر فریدون عباسی دوانی

دکتر فریدون عباسی دوانی

Dr. Fereydoun Abasi Davani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی دز جذبی ترکیب لوتسیم-DOTA- تراستوزومب در اندام های بدن انسان براساس توزیع زیست شناختی آن روی موش های صحرایی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 37، شماره: 2
2 انتخاب مناسب ترین روش نمونه سازی در اندازه گیری میزان ایزوتوپ های اورانیوم در نمونه های خاک، به روش طیف نگاری آلفا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 1
3 انتخاب و بهینه سازی محیط میزبان فرایند هم جوشی صوتی برای انجام هم جوشی هسته ای (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 32، شماره: 1
4 اندازه گیری طیف انرژی نوترون های سریع در واکنش D + Be (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 3، شماره: 2
5 اندازه گیری میدان الکتریکی تیوب آزمایشی ساخته شده برای یک شتاب دهنده خطی الکترون موج رونده (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 17، شماره: 2
6 بررسی تجربی مشخصه های گسیل نوترون در دستگاه پلاسمای کانونی SBUPF۱ (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 31، شماره: 1
7 بررسی ترابرد ذرات باردار در میدان مغناطیسی و شبیه سازی تابش سینکروترون با استفاده از کد FLUKA (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 33، شماره: 1
8 بررسی توزیع انرژی و توزیع زاویه ای یون های نیتروژن دستگاه پلاسمای کانونی ۱SBUMTPF به وسیله ی آشکارساز ردپای هسته ای پلی کربنات و با استفاده از ضخامت های مختلف صافی آلومینیمی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 34، شماره: 4
9 بررسی دینامیک باریکه ی کاواک شتاب دهی موج ایستای طراحی شده برای شتاب دهنده ی خطی الکترون ۶ مگاالکترون ولت (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 38، شماره: 4
10 بررسی روش های ساخت کاواک های شتاب دهنده خطی الکترون و پیاده سازی روش مناسب برای پروژه شتاب دهنده خطی پژوهشگاه دانش های بنیادی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 15، شماره: 2
11 بررسی و انتخاب کتابخانه های سطح مقطع نوترون در کدMCNPX جهت شبیه سازی PGNAA (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 5، شماره: 1
12 بررسی و تحلیل عوامل موثر بر دینامیک باریکه الکترون در خوشه‎ساز شتابدهنده خطی الکترون (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 12، شماره: 4
13 بهینه سازی پاسخ دزیمتری نوترون در بازه انرژی حرارتی و سریع برای آشکارساز دیودی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 2، شماره: 2
14 تعیین توزیع انرژی و زاویه ای یون های نیتروژن دستگاه پلاسمای کانونی ۱SBUMTPF با استفاده از لایه نشانی آلومینیم بر روی آشکارسازهای رد هسته ای ۳۹-CR (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 35، شماره: 3
15 تعیین منحنی کالیبراسیون و ارزیابی دقیق میزان خطا و عدم قطعیت در دزیمتری با فیلم گاف کرومیک EBT۲ (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 37، شماره: 3
16 دزیمتری گاما و نوترون در میدان های تابشی آمیخته با استفاده از یک دیود سیلیسیمی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 35، شماره: 1
17 رشد تک بلور هالید قلیایی یدید سزیم در کوره پنج منطقه ای با روش بریجمن (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 26، شماره: 2
18 روند طراحی مفهومی یک چندبرابرکننده ی ولتاژ با تغذیه ی موازی برای شتاب دهنده ی الکترواستاتیک (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 44، شماره: 4
19 طراحی آشکارساز آلفا/بتا/گاما همزمان برای اندازه گیری آلودگی سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 8، شماره: 4
20 طراحی تفنگ الکترونی با جریان ۱۰ آمپر برای استفاده در شتابگر خطی الکترون توان بالا (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 45، شماره: 1
21 طراحی خوشه ساز شتاب دهنده ی خطی الکترون از نوع موج رونده (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 31، شماره: 4
22 طراحی سلول شمارگر فعال سازی برای شمارش نوترون های تند حاصل از دستگاه پلاسمای کانونی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 30، شماره: 3
23 طراحی کاواک های تیوب شتاب دهی موج ایستا برای شتاب دهنده خطی الکترون 6 مگا الکترون ولت (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 17، شماره: 2
24 طراحی و ساخت جت پلاسمای غیرحرارتی فشار اتمسفر با گاز کاری آرگون برای کاربرد در بهبود زخم (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 19، شماره: 2
25 طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری و تنظیم بسامدی کاواک های شتابدهنده خطی الکترون موج رونده (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 17، شماره: 2
26 طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش های بنیادی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 21، شماره: 4
27 طراحی و شبیه سازی مجموعه شتاب دهنده و متمرکز کننده الکترواستاتیکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 11، شماره: 1
28 طراحی، ساخت و بهینه سازی طیف سنج سهموی تامسون به عنوان یک ابزار تشخیصی برای یون ها در دستگاه پلاسمای کانونی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 36، شماره: 1
29 فشرده سازی مغناطیسی تپ منابع تغذیه ی دستگاه های مولد پرتو (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 32، شماره: 2
30 محاسبه ی ابعاد کاواک یک شتاب دهنده ی خطی الکترون پزشکی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 30، شماره: 4
31 مدهای مرتبه بالاتر کاواک ۱۰۰ مگاهرتز چشمه نور ایران و خطرات ناپایدارسازی باریکه الکترونی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 41، شماره: 4
32 معرفی پروژه طراحی و ساخت شتاب دهنده خطی الکترون پژوهشگاه دانش های بنیادی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 15، شماره: 2
33 مقایسه روش های فیزیکی لایه نشانی کندوپاش و لایه نشانی یونی برای بررسی توزیع هیدروژن در هدف های هیدروژنی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 10، شماره: 4
34 مولد رویداد نوترینوی کم انرژی بر پایه ی فلوکا (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 39، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از دو روش ماشینکاری و انقباض در ساخت تیوب اصلی شتابگر خطی الکترون و مقایسه نتایج بدست آمده از آنها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
2 ایجاد شیار مارپیچ بر روی یاتاقان کروی با استفاده از ماشینکاری فتوشیمیایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
3 بررسی تاثیر گاز افزودنی کریپتون بر آهنگ واکنش گداختD-Dدر دستگاه پلاسمای کانونی 1/7kJ نوع مدر (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
4 جداسازی دیجیتال نوترون-گاما در بازه انرژی گسترده به روش بازسازی پالس (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
5 ساخت دستگاه تخلیه سد دی الکتریک برای کاربردهای درمانی و اندازه گیری پارامترهای الکتریکی و دز مناسب برای کاربردهای درمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
6 طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری مقدار هیدروژن ذخیره شده در مواد جاذب هیدروژن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
7 طراحی و شبیه سازی ادوات پسیو هیبرید و فیلتر باند S برای ساخت پایشگر مکان باریکه در شتابگر خطی الکترون (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری