دکتر مجتبی رجب بیگی

دکتر مجتبی رجب بیگی دانشیار، پژوهشکده مطالعات راهبردی و فناوری، موسسه مطالعات بین المللی انرژی

دکتر مجتبی رجب بیگی

Dr. Mojtaba Rajab Beygi

دانشیار، پژوهشکده مطالعات راهبردی و فناوری، موسسه مطالعات بین المللی انرژی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد کیفیت در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 12، شماره: 2
2 الگوی آموزش بهره برداران در وزارت جهاد کشاورزی (سال ۱۳۹۵) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 9، شماره: 43
3 بررسی نقش فرسودگی احساسی پرستاران در استرس ابتلا به کرونا و حوادث ناشی از کار در بیمارستان صنعت نفت تهران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 46
4 بررسی وضعیت انتقال آموزش مدیران پروژه صنعت نفت با استفاده از مدل هالتون (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 13، شماره: 49
5 تاثیر مدیریت مشارکت جو در پایداری منابع آب و خاک طرح حبله رود (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 8، شماره: 1
6 تبیین و شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خدمات تامین اجتماعی با تاکید بر متغیرهای کلان اقتصادی رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 18، شماره: 71
7 تحلیل نگرش آموزشگران نسبت به یادگیری الکترونیکی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 39، شماره: 1
8 تدوین اهداف راهبردی و ارائه مدلی برای دستیابی به آنها با رویکرد ارزیابی متوازن (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 24، شماره: 2
9 دانشگاه سازمانی (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری دوره: 1، شماره: 9
10 دوراندیشی سیاسی و اخلاق رهبری (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 13، شماره: 1
11 رابطه فراموشی سازمانی با عملکرد شهرداری در زمینه توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 16 تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 9
12 سنجه های ارزیابی عملکرد بر اساس رویکرد ارزیابی متوازن (مورد مطالعه: شهرداری کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 1
13 شکل گیری سازمان های یادگیرنده و کاربرد آن در عمل (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 19، شماره: 1
14 شناسایی حلقه های علی و معلولی مدیریت استعداد در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 15، شماره: 57
15 شناسایی شایستگی های مدیریتی در فرایند استعدادیابی؛ مورد مطالعه صنعت نفت ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 10، شماره: 39
16 طراحی الگوی آینده نگاری منابع انسانی در صنعت نفت با تاکید بر قابلیت های پویا (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 13، شماره: 52
17 طراحی و اعتبار یابی الگوی برنامه آموزش بزرگسالان روستایی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 4
18 عامل های موثر بر موفقیت شغلی دانش آموختگان رشته های شیلاتی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 7، شماره: 33
19 عوامل انسانی تاثیرگذار بر مدیریت ریسک در مرکز الزهرا رشت (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 12، شماره: 1
20 عوامل موثر بر پذیرش نوآوری؛ مورد مطالعه: شرکت صدف پلاستیک سیما (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 1
21 مدل ارزیابی بهره وری منابع انسانی دانشگر در صنعت (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 14، شماره: 53
22 مدل مفهومی مدیریت دانش از دیدگاه منابع انسانی در موسسات آموزشی- تحقیقاتی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 10، شماره: 40
23 مدیریت کیفیت فراگیر در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 8، شماره: 3
24 موانع دستیابی به اجرای کامل خط مشی های عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 13، شماره: 3
25 نگرش کادر درمانی به عوامل سازمانی تاثیرگذار بر مدیریت ریسک پیش از عمل در مرکز الزهرا رشت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 5، شماره: 4
26 هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استانداردهای آموزشی تصمین کیفیت درنظام آموزش علمی کاربردی (دریافت مقاله) نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور
2 الگوی ساختاری مراکز آموزش جهادکشاورزی با رویکرد کارآفرینی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی
3 الگوی عوامل موثر بر مدیریت دانش در بخش دولتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
4 بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توانمند سازی روانشناختی کارکنان(مطالعه موردی:ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای تنکابن و رامسر) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
5 بررسی ارتباط بین ویژگیهای جمعیت شناختی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان مطالعه موردی ادارات آموزش و پروش شهرستانهای تنکابن و رامسر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
6 بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر بهره وری کارکنان(مورد مطالعه شهرداری قره آغاج) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
7 بررسی تاثیر مالیات بر شاخص های سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
8 بررسی تأثیر هوش تجاری ( BI )بر مزیت رقابتی مورد مطالعه :بانک آینده منطقه غرب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
9 بررسی روابط بین مدیریت دانش یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
10 بررسی روابط بین مدیریت دانش، نوآوری و یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
11 تاثیر سیستمهای اطلاعاتی بر وفاداری کارکنان (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
12 تأثیر توانمندی کارکنان بر مزیت رقابتی؛ مورد مطالعه شرکت تولید محور خودرو ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
13 تبیین نقش و جایگاه آموزش درتوانمندسازی کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
14 تقویت سرمایه اجتماعی: ضرورتی در مسیر توسعه مدیریت دانش سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
15 توانمندسازی منابع انسانی در پرتو مدیریت موثر دانش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
16 توسعه کارآفرینی سازمانی در پرتو سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
17 جایگاه فرهنگ سازمانی در موفقیت استقرار مدیریت دانش در سازمانها (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
18 چالش های مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی
19 دورنمای نظام آموزش عالی علمی کاربردی با توجه به تجربه جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی
20 فرسودگی شغلی و عملکرد کارکنان بانکها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
21 فناوری اطلاعات و تهدیدها و فرصت های شغلی (دریافت مقاله) همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال
22 کثرات گرایی روش شناختی در مطالعه ی فرهنگ و مدیریت جهادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی
23 کثرات گرایی روش شناختی در مطالعه ی فرهنگ و مدیریت جهادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی
24 گرایش روستائیان به صندوق های اعتباری روستایی : مطالعه موردی استان تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
25 یادگیری الکترونیکی بستری برای توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی- کاربردی کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی