دکتر پرویز انصاری راد

دکتر پرویز انصاری راد استادیار- گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان

دکتر پرویز انصاری راد

Dr. Parviz Ansari Rad

استادیار- گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش الکترونیکی در انگیزه و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 3، شماره: 10
2 تربیت معلم و دلایل ایجاد رشته آموزش علوم تجربی (بایدها و ضرورت ها) (دریافت مقاله) مجله پژوهش در آموزش علوم تجربی دوره: 2، شماره: 6
3 نقش آموزشهای ضمن خدمت در ارتقای دانش، نگرش و مهارت های زیست محیطی معلمان ابتدایی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 10، شماره: 38
4 نیازسنجی آموزش زیست محیطی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی منطقه ۱۶ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته آموزش زیست شناسی دوره ی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تربیت معلم
2 Investigating the social capital of Farhangian University students and its relationship with their academic resilience (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
3 تهیه نقشه حساسیت به فرسایش وتعیین رخساره های فرسایشی واحدهای سنگی حوضه آبخیز چنداب (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
4 سنجش صلاحیت حرفه ای دبیران زیست شناسی استان البرزدر سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تربیت معلم
5 شناسایی کانی های رسی و بررسی تاثیرات آنها برکیفیت مخزن آسماری با استفاده از طیف گاما طبیعی در میدان نفتی قلعه نار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
6 نقش میزان تحصیلات در نگرش به مسائل زیست محیطی معلمان ابتدایی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
7 نیازسنجی آموزش زیست محیطی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی منطقه 16 شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران