دکتر محمدمهدی پرهیزگار

دکتر محمدمهدی پرهیزگار استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور

دکتر محمدمهدی پرهیزگار

Dr. Mohammad Mahdi Parhizgar

استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل تسهیل تجارت فرامرزی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 26
2 الگوی استراتژیک هم آفرینی ارزش دانشگاهی با تاکید بر دانشگاه های نسل چهارم و پنجم (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 16، شماره: 59
3 الگوی ساختاری تاثیر بانکداری الکترونیک بر افزایش توان رقابتی بانک ها(مطالعه ی پنج بانک منتخب شهر تهران) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 39
4 الگوی مفهومی هم آفرینی ارزش دانشگاهی با تاکید بر دانشگاه های نسل چهارم و پنجم با استفاده از رویکرد متاسنتز و دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 10، شماره: 37
5 اولویت بندی موانع پیاده سازی مدیریت امنیت سامانه های کنترل صنعتی با رویکرد مدل ساختار تفسیری مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 7، شماره: 2
6 Compilation and explanation of the leadership brand model in the agricultural industry, the citrus product of the south of the country (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 1
7 Factors Affecting Social Commerce and Exploring the Mediating Role of Perceived Risk (Case Study: Social Media Users in Isfahan) (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 10، شماره: 1
8 بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران در شرکت پلیمر آریا ساسول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 2، شماره: 4
9 بررسی تطبیقی نقش تعدیلی فرجه سازمانی بر رابطه جوسازمانی و خلاقیت در پلیس مرزبانی استانهای بوشهر و هرمزگان (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 5، شماره: 18
10 بررسی نقش مولفه های سرمایه روان شناختی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه پلیس راهور شهرستان بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 8، شماره: 49
11 بررسی نقش میانجی نوآوری سازمانی و قابلیت نوآوری تکنولوژیکی درتاثیر شیوه های مدیریت دانش بر عملکرد شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 34
12 تبیین الگوی عوامل اثرگذار بر جاری سازی استراتژی در سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 37
13 تبیین الگوی مرجع مشتری در صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 2
14 تبیین نقشه اجرایی برنامه استراتژیک بنگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 8
15 تحلیل تجارب پدیدار شناختی مدیریت استراتژیک در گمرک ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 19، شماره: 44
16 تحلیل تجربیات پدیدار شناسی بعد تفکر استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 44
17 تدوین الگوی سه محوری توسعه صنعت گردشگری ایران با تاکید بر ورود گردشگران خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 35
18 تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 1
19 تدوین و تبیین عوامل اثرگذار بر جذب مشتریان مرجع در صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 37، شماره: 2
20 رابطه میان بدرفتاری مشتریان، ناهمسانی هیجانی و فرسودگی عاطفی با رفتارهای تلافی جویانه کارکنان: نقش تعدیل گر جوحمایت سرپرست (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 4
21 سنجش راهبردی مدیریت دانش سازمانی مبتنی بر روش ترجمه سیستمی راهبرد در محیط فازی؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 27، شماره: 4
22 شناسایی تاثیر متقابل فرهنگ و راهبرد در شرکتهای سرمایه گذاری صنعت ساختمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 4
23 شناسایی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت نشر کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 31
24 شناسایی قابلیت های پویای موثر بر عملکرد نوآوری محصول: مورد مطالعه شرکت های تجهیزات پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 54
25 شناسایی و استخراج عوامل موثر بر رفتار خرید سبز مصرف کنندگان با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 7، شماره: 2
26 شناسایی و اولویت بندی اقدامات کارآمد مدیریت منابع انسانی در شرایط بحران با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و DEMATEL (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 3، شماره: 3
27 شناسایی و تبیین عوامل موثر بر جایگاه یابی استراتژیک با رویکرد رقابتی در صنعت پوشاک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 55
28 طراحی الگوی تجارت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 32
29 طراحی الگوی فرهنگ نوآوری و راه های ارتقای آن در شرکت های تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 35
30 طراحی مدل اکوسیستم ناهمگن هم آفرین در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 4، شماره: 1
31 طراحی مدل برندسازی در تولید اجتماعی در جهت بهبود عملکرد صنعت پوشاک داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 2
32 طراحی مدل رفتاری توسعه ی صنعت گردشگری ایران با محوریت جذب گردشگران خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 9، شماره: 33
33 طراحی مدل عوامل اثرگذار بر اجرای استراتژی بازاریابی در بانک های تجاری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 19، شماره: 44
34 طراحی و تبیین الگوی راهبردی توسعه برند ملی در صنایع غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 8، شماره: 2
35 طراحی و تبیین الگوی راهبردی کنترل استراتژیک با رویکرد خود کنترلی بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 1
36 طراحی و تبیین الگوی کسب و کارهای گردشگری با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 36
37 طراحی و تبیین مدل سازمان نوآورباتکیه برالگوی باز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 14، شماره: 23
38 عوامل موثر بر اجرای سیاست های گردشگری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 8، شماره: 24
39 مدل توان رقابتی در بانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 20
40 مدل کنترل راهبردی گمرک جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 47
41 مدل یابی اثرگذاری عوامل فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت نفت(مطالعه ی موردی: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 5، شماره: 17
42 مدل یابی موانع کارآفرینی سازمانی در بانک رفاه کارکنان استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 4، شماره: 13
43 مدیریت و سازمان در منظومه فکری حکیم فارابی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 1، شماره: 3
44 نقش تغییرپذیری در سنجش آمادگی کارکنان برای پذیرش کسب وکار الکترونیکی (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 11، شماره: 61
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پذیری محیط های آموزشی از فناوری های مبتنی بر اینترنت اشیا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
2 ارائه الگویی اثربخش از نقش یادگیری سازمانی در فرآیند شناسایی فرصتهای کارآفرینانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
3 ارائه الگویی یکپارچه از فرآیند یادگیری کارآفرینانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
4 ارائه مدلی اثربخش برای معماری سیستم مدیریت دانش در سازمانهای امروز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
5 ارزیابی اثربخشی راه کارهای فناوری اینترنتی از اشیاء در زنجیره تامین صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
6 ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه های کلان با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی پروزه های سد سازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
7 ارزیابی مولفه های موثر بر کیفیت خدمات در موسسات آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
8 ارزیابی و تحلیل شاخص های موثر در عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مقطع متوسطه شهر ایذه (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
9 اینترنت اشیا در آموزش، کاربردها و چالش ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
10 اینترنت اشیا و محاسبات ابری در محیط های هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
11 بررس پیاده سازی فن آوری اطلاعات بر توسه کارآفرینی در صنعت گردشگری مناطق آزاد مطالعه موردی مناطق آزاد قشم کیش و چابهار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
12 بررسی استنباط ادراکی مشتریان از کیفیت خدمات اینترنتی و تاثیر آنها بر رضایت، نگرش و رفتار مشتریان در شعب بانک کشاورزی شهرستان کهگیلویه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
13 بررسی تاثیر تاب آوری، شناختی مدیران بر عملکرد آنها با نقش واسطه ای تعهد سازمانی در مدیران مدارس ابتدایی پسرانه شهرستان آبادان (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
14 بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران در شرکت پلیمر آریا ساسول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
15 بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر کنترل و برنامه ریزی مدیران در شرکت آریا ساسول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
16 بررسی تاثیرات ابعاد مدل موفقیت سیستم اطلاعات بر موفقیت سیستم آموزش الکترونیکی در دوره پاندمی کووید ۱۹ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
17 بررسی تأثیر استفاده از سیستم جامع یکنواخت کالا بر فرآیند تهیه و تدارک کالا در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
18 بررسی تأثیر پورتالهای منطقه ای مناطق آزاد بر رونق کارآفرینی در صنعت گردشگری مطالعه موردی :مناطق آزاد قشم ، کیش و چابهار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
19 بررسی رابطه بین ارزش درک شده و رضایتمندی مصرف کنندگان از کیفیت کالاهای تولید داخل(در شهر شیر از) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
20 بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد مدیران در شهرداری کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
21 بررسی رابطه بین کیفیت کالاهای تولید داخل و انتظارات مصرف کنندگان(در شهر شیر از) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
22 بررسی عوامل موثر در استراتژی بازاریابی برای محصولات آموزش زبان آسونتر در بازار الکترونیک (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
23 بررسی عوامل موفقیت در سازمانهای پویا و خلق سازمان های فراگیر(مورد کاوی شرکت ایران آوندفر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
24 بررسی کاربرد فناوری اینترنتی از اشیاء در سیستم هشدار ایمنی زودهنگام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
25 بررسی میزان تاثیر مولفه های انتشار و دریافت دانش در یک سازمان یادگیرنده برابعاد مختلف تعهد سازمانی عاطفی، مستمر و هنجاری بر اساس مدل آلن و می یر در شرکتهای فناوری اطلاعات زیر مجموعه بانک ملت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
26 بررسی میزان موفقیت کاربست مولفه های الگوی سایبرنتیک در مدیریت گروههای آموزشی آموزش و پرورش شهرستان آبادان (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
27 بررسی نقش توانمند سازی کارکنان در رفتار شهروندی سازمانی در بانک های ملی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
28 بکارگیری داده کاوی در بررسی رفتاردستگیرشدگان انواع موادمخدرمکشوفه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
29 بهینه سازی هزینه های کشت گندم با استفاده از کم خاک ورزی در مزارع استان تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
30 تاثیر ارزش کیفیت خدمات ادراک شده بر رضایت مندی مشتری ( در صنعت گردشگری استان فارس) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
31 تاثیرات دخالت مشتری و تامین کننده برروی مزیت رقابتی شرکت های تولیدی دراستان البرز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
32 رابطه بین ویژگیهای کیفی تجارت الکترونیک و میزان تمایل کاربران دربانک پارسیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
33 سازمان هشیار و فرصت جو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
34 شناسایی و اولویت بندی روش های چابک سازی و تاثیر آن بر عملکرد شرکتها در صنعت هوایی ایران ( مورد مطالعه : هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
35 شناسایی و اولویت بندی روشهای چابک سازی و تاثیر آن بر عملکرد شرکتها در صنعت هوایی ایران مورد مطالعه : هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
36 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت آموزشی به روش تحلیل سلسله مراتبی در مدارس متوسطه شهر اهواز (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
37 شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر برتوسعه قابلیت های تکنولوژیکی وتجاری با تکنیک AHP در صنعت نفت شهرستان گچساران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
38 عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در کسب و کار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
39 کاربرد روشهزینه یابی بر مبنای فعالیت 1 در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 2 در سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی
40 مسئولیتهای قانونی و اجتماعی در مدیریت پروژه های کلان با نگاه به پروژه های سد سازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
41 نگرش کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط به فضای کسب و کار (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت
42 هم افزایی فلسفه و کارآفرینی، طرحی برای تعالی کارآفرینی (در چهارچوب فلسفه و حکمت اسلامی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی