دکتر سیدمسعود همام

دکتر سیدمسعود همام دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سیدمسعود همام

Dr. SeyedMasoud Homam

دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگ های ولکانیکی پالئوسن-ائوسن منطقه رونج، جنوب شرق فریمان (خراسان رضوی، ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 4، شماره: 15
2 بررسی زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی در گستره ی پی جویی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 18، شماره: 4
3 بررسی فرآوری و ارزیابی پتانسیل اقتصادی ذخیره معدنی آندالوزیت شرق فریمان (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 20، شماره: 3
4 بررسی مسئله فیبرولیت و شرایط تشکیل آن در هاله دگرگون گابرودیوریت چاه قند، شمال شرق نی ریز (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 14، شماره: 1
5 بررسی های زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و سیال های درگیر واحدهای آتشفشانی در منطقه اکتشافی بوژان، شمال شرق نیشابور (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 29، شماره: 3
6 بررسی های ژئوشیمیایی، کانی شناسی و کانی سازی سولفیدی در رگه های کوارتز جنوب مشهد (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 23، شماره: 4
7 بررسی های سنگ نگاری، کانی شناسی و زمین شیمیایی سنگ های آتشفشانی در منطقه گرازی، جنوب غرب خواف، استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 31، شماره: 2
8 پترولوژی و ژئوشیمی هورنبلند گابروهای پروتروزوئیک جنوب شرق فریمان، استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 7، شماره: 1
9 پترولوژی، ژئوشیمی و کانی سازی سنگهای آتشفشانی ترشیری و توده های نفوذی و نیمه نفوذی همراه آنها در منطقه ارغش- قاسم آباد (شمال شرق ایران) با گرایشی ویژه به سن و منشا گرانیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 5، شماره: 1
10 تعیین مدل کانه زایی مگنتیت- اسپکیولاریت در کانسار آهن ده زمان، استان خراسان رضوی: کانی شناسی، ساخت و بافت و دگرسانی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 25، شماره: 3
11 تلفیق داده های زمین شناسی، کانیسازی، ژیوشیمی و مغناطیس سنجی در کانسار آهن آپاتیت دار ده زمان، استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 9، شماره: 2
12 توالی مجموعه ی کانی شناختی هاله ی دگرگونی گرانیت مشهد (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 18، شماره: 1
13 توزیع اندازه بلوری در سنگهای دگرگونی: مثالی از تاثیر دمای ماورای تعادل در نرخ هسته بندی و رشد (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 11، شماره: 1
14 رشد دنباله ای همزمان با دگرشکلی طی دگرگونی مجاورتی ناحیه ای فشار کم – دمای بالای منطقه قنداب، فریمان، شمال شرقی ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 26، شماره: 3
15 زمین شیمی و سن سنجی گرانیتوئیدهای سری مگنتیت کرتاسه پایانی در منطقه ارغش-قاسم آباد (شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 3، شماره: 12
16 ژئوشیمی، پتروژنز و محیط زمین ساختی گرانیتوئید گیسور – شرق گناباد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
17 ساز و کار تشکیل فیبرولیت در هاله دگرگونی گرانیت مشهد (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 16، شماره: 1
18 سنگ شناسی، زمین شیمی و جایگاه زمین ساختی بازالت های بوژان، شمال شرق نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 14، شماره: 2
19 سنگ شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی گرانیتوئیدهای کوه میش (جنوب سبزوار) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 24، شماره: 2
20 سنگ نگاری، زمین شیمی و جایگاه زمین ساختی سنگ های آتشفشانی شمال باختری بردسکن: بررسی موردی معدن زنگالو (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 12، شماره: 2
21 شکل گیری گارنت های موجود در توده ی گرانیتوئیدی دهنو، شمال غرب مشهد (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 23، شماره: 2
22 شیمی کانی و زمین دما-فشارسنجی سنگ های رسی دگرگون شده مجموعه دگرگونی گیسور، شرق گناباد (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 28، شماره: 3
23 شیمی کانی و شرایط تشکیل آمفیبولیت های مجموعه دگرگونی گیسور، شرق گناباد (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 28، شماره: 4
24 شیمی کانی ها و سنگ شناسی توده های گابرویی مجموعه افیولیتی جنوب شرق سلطان آباد سبزوار (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 22، شماره: 2
25 شیمی مگنتیت: شاهدی بر کانه زایی اسکارن آهن در رشته کوه آهنگران، شرق ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 31، شماره: 3
26 فرورانش دوسویه نامتقارن؛ نظریه جدید در مورد محیط تکتونوماگمایی و متالوژنی بلوک لوت، شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 3، شماره: 1
27 کانی سازی و تفسیر داده های ژئوفیزیک به روش IP/RS در منطقه ی طلا-آنتیموان حسن آباد، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 18، شماره: 4
28 کانی سازی و توزیع عناصر کمیاب پیریت به کمک تجزیه ریزکاوشگر الکترونی در چاههای اکتشافی محدوده طلای چشمه زرد (استان خراسان رضوی، ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 7، شماره: 2
29 کانی شناختی, دگرگونی و زمین دما فشار سنجی مجموعه دگرگونی منطقه قنداب واقع در جنوب شرق فریمان (شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 22، شماره: 4
30 کیانیت در هاله های دگرگونی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 12، شماره: 1
31 مطالعات دورسنجی پهنه های دگرسانی محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال باختری بردسکن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 84
32 مطالعات سنگ شناسی و زمین شیمی توده های نفوذی جنوب معین آباد (شرق ایران، زیرکوه قاین) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 26، شماره: 1
33 مطالعه زونهای دگرسانی، ژئوشیمی و پتروژنز اندیس معدنی چاه شلغمی، شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی پتروگرافی پبل های پلوتونیکی و ولکانیکی سازند قره قیطان (در شرق - جنوبشرق مشهد - خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
2 بررسی پترولوژیکی وآلتراسیون سنگهای آتشفشانی سیاه سنگ (شرق تربت حیدریه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
3 بررسی سنگ های الترامافیک - مافیک شمال شرق سفید سنگ (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
4 بررسی سنگ های الترامافیک- مافیک شمال شرق سفید سنگ (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
5 پتروگرافی و ژیوشیمی توده گرانیتوییدی چشمه ماهی (شمال شرق فردوس) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
6 پتروگرافی،پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های مافیک و اولترامافیک غرب رباط سفید (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
7 پترولوژی و ژئوشیمی تودههای گابرویی – دیوریتی زون افیولیتی سبزوار جنوب شرق سلطانآباد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
8 پترولوژی و ژئوشیمی واحدهای آتشفشانی منطقه درود - شرق نیشابور (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
9 پترولوژی و ژئوشیمی واحدهای نفوذی و نیمه عمیق منطقه درود – شرق نیشابور (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
10 دگرگونی مجاورتی و ذوب بخشی سنگهای رسی و نیمه رسی در منطقه چاه قند، شمال شرق نیریز - استان فارس (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 زمین شناسی، کانی سازی و مغناطیس سنجی رگه های مگنتیت± اسپکیولاریت بخش شرقی کانسار ده زمان، جنوب غرب بردسکن، خراسان رضوی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
12 زمینگرما – فشارسنجی گابرو وگابرودیوریتهای کوهمیش با استفاده از شیمی کلینوپیروکسنها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
13 ژئوشیمی توده های نفودی فرزنه، شرق معدن سنگان (خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
14 ژئوشیمی و پتروژنز توده گرانیتوئیدی چشمه ماهی (شمال شرق فردوس) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
15 ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی سیاه سنگ (شرق تربت حیدریه) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 ژئوشیمی و پتروگرافی توده گرانیتوئیدی رودگز( جنوب شرقی بجستان) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
17 ژیوشیمی و آلتراسیون سنگ های الترامافیک مافیک شمال شرق سفید سنگ (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
18 سنگ شناسی و ژیوشیمی توده نفوذی دهنه اجاق، جنوب شرق اسفراین شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
19 سنگ شناسی و ژیوشیمی سنگ های نیمه عمیق در منطقه قلعه زری (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
20 مطالعات زمینشناسی، دگرسانی و ژئوشیمی در ارتباط با کانیزایی آنتیموان در منطقه ارغش حسنآباد، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
21 مطالعات کانی سازی و ژیوشیمی در محدوده شلگرد (جنوب مشهد) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
22 مطالعات کانی شناسی- ژئوشیمی ذخیره معدنی آندالوزیت فریمان با نگرشی ویژه بر کاربردهای صنعتی (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
23 مطالعه زمینشناسی،کانیشناسی و ژئوشیمی سنگهای گرانیتوئیدی منطقه دهنه اجاق، جنوب شرق اسفراین (شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
24 مطانعه پتروگرافی سنگ های آندزیتی اطراف روستای قلی کندی جنوب مراغهاستان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
25 مقایسه عناصر کمیاب در بوکسیت جاجرم با دایکهای دیابازی منطقه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
26 مکانیسم تشکیل اسکارن و کانی سازی اسکارنی در کانسار آهن فرزنه (شرق معدن سنگان خواف) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران