دکتر حسین عشقی

دکتر حسین عشقی دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر حسین عشقی

Dr. Hossein Eshghi

دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.