دکتر علی کنعانیان

دکتر علی کنعانیان دانشگاه تهران

دکتر علی کنعانیان

Dr. Ali Kananian

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.