دکتر مجتبی انصاریان

دکتر مجتبی انصاریان استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران

دکتر مجتبی انصاریان

Dr. Mojtaba Ansarian phd

استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازرگانی بین المللی با روشاعتبارات اسنادی سنتی و الکترونیکی (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 8، شماره: 1
2 بررسی مواضع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در قانون اساسی (با مطالعه تطبیقی ایران و عراق) (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 3، شماره: 7
3 تعهدات حقوق بشری دولت ها در دوران کرونا با تاکید بر حق اطلاع رسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 5، شماره: 14
4 تعهدات زیست محیطی دولت ها در سفرهای گردشگری فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 7
5 حق بر شادی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 11، شماره: 3
6 حقوق رقابت و فناوری های نوین در صنعت سینما (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق فناوری های نوین دوره: 2، شماره: 2
7 رابطه جانشینی دولت ها با حق تعیین سرنوشت و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 12، شماره: 43
8 فناوری های نوین، چالش ها، مخاطرات و فرصت های زیست محیطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق فناوری های نوین دوره: 1، شماره: 2
9 نگاهی به استانداردهای حوزه امنیت اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 2، شماره: 6
10 نگاهی به استانداردهای حوزه امنیت اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 1، شماره: 2
11 واکاوی جامعه شناختی مصادیق خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل با تأکید بر بارداری اجباری (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 11، شماره: 33
12 واکاوی جنگ های آبی جهت نیل به صلح پایدار آبی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 107
13 واکاوی حقوقی ارزهای دیجیتال از گستره محلی تا جهانی با مطالعه نظام حقوقی ایران و فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه جزای تطبیقی دوره: 3، شماره: 1
14 واکاوی دیپلماسی آب ایران در حوضه آبریز دجله – فرات – میانرودان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اینکوترمزها (کدها) جهت تشخیص نوع قراردادهای بین المللی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
2 بررسی تاثیراقلام تعهدی اختیاری برچسبندگی هزینه درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران
3 بررسی تاثیرمدیریت سودبرچسبندگی هزینه درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران
4 بررسی تطبیقی تبعیض علیه زنان در حقوق ایران و فرانسه با نگاهی به اسناد بین المللی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
5 بررسی جایگاه انتخابات از منظر تحقق حقوق بشر (مقایسه کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و فرانسه) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
6 بررسی مفهومی تحریمهای بین المللی علیه ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
7 بررسی مواضع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در قانون اساسی (با مطالعه تطبیقی ایران و آلمان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
8 پیدایش القاعده و داعش، شباهت ها و تفاوت ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
9 تحلیل آثار مترتب برادعای اعسار از محکوم به در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه
10 تقابل یا تعامل اصل صلاحیت جهانی کشورها و اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جنایات بین المللی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
11 تکنولوژی و ضرورت توجه به حقوق محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
12 جنایت برده داری داعش در عراق (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
13 حق برخورداری از محیط زیست سالم در رویه محاکم بین المللی با تاکید بر آموزه های حقوق بشری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی نقش علوم انسانی در روانشناسی
14 حقوق بین الملل در شاهنامه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
15 داوری از منظر حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
16 دولت ؛ محدودیتی فرا روی اصل حاکمیت اراده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه
17 ضمانت اجراهای مدنی نقض حقوق مالکیت فکری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
18 گزاره هایی در باب حقوق بین الملل محیط زیست؛ وضعیت موجود و آینده ی مطلوب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
19 مبانی حمایت حاکمیتی از علایم تجاری با توجه به حقوق تطبیفی:بررسی عوامل حقوقی تشخیص تشابه علامات تجاری در کشورهای امضا کننده موافقتنامه تریپس (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
20 مدیریت سودوچسبندگی هزینه: مفاهیم، انگیزه ها ونظریه ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران
21 مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
22 مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
23 مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
24 نظام حقوقی پناهندگان و اوارگان و پناه جویان ومسولیت دولت ها در قبال انان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
25 نظام حقوقی دریاچه مازندران با رویکردهای گوناگون و تبعات عدم نظام یکپارچه حقوقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت ها و چالش های پیش روی دریای خزر (با تکیه بر رژیم حقوقی، سیاسی و امنیتی، شیلات و محیط زیست، اقتصادی)
26 واکاوی ابعاد حقوقی آثار زیست محیطی احداث سد آتاتورک بر کشورهای همسایه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ