دکتر مسعود خدیمی

دکتر مسعود خدیمی استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

دکتر مسعود خدیمی

Dr. masoud khadimi

استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی نقش و عملکرد سازمان ملل متحد در بحران سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 3، شماره: 9
2 اندیشه حاکمیت قانون در پرتو آموزه های سبک زندگی رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 2، شماره: 6
3 پناهندگی زیست محیطی؛ پدیده ای نوین در عرصه حقوق بین الملل (دریافت مقاله) مجله مطالعات نوین حقوق و محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
4 تاملی بر جایگاه حقوق بشر در پرتو سیره و اندیشه رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 6، شماره: 22
5 سیاست های نظامی رژیم صهیونیستی از بدو تاسیس تا سال ۲۰۲۰ با استناد به مدل راهبردی دیوید (دریافت مقاله) فصلنامه دانش تفسیر سیاسی دوره: 2، شماره: 5
6 موانع اجرای آرای داوری داخلی و بین المللی با رویکردی بر اصل ۱۳۹ قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و حقوق نوین دوره: 3، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مقررات حاکم برحل اختلاف بین طرفین قرارداد های ساخت در پروژه های خصوصی و دولتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت