دکتر شیرین شیرازیان

دکتر شیرین شیرازیان استادیار گروه حقوق بین الملل محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی و احد علوم و تحقیقات تهران

دکتر شیرین شیرازیان

Dr. SHirin SHirazian phd

استادیار گروه حقوق بین الملل محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی و احد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران: فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 18، شماره: 1
2 الزامات حقوقی پیشگیری از ناامنی غذایی در پرتو رویکرد ارزیابی اثرات بر سلامت؛ مطالعه موردی شیوع کووید- ۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 24، شماره: 77
3 بررسی کنوانسیون حمایت از میراث های فرهنگی و طبیعی(۱۹۷۲) و انتخاب چند نمونه از آثار طبیعی ملی ایران و تطبیق با معیارهای کنوانسیون مذکور جهت ثبت در فهرست میراث های جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
4 تبیین و بررسی مقررات گذاری زیست محیطی در پرتو حقوق عمومی واجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 1
5 رویکرد نظام حقوقی ایران در مورد توسعه انرژی های تجدیدپذیر (مطالعه موردی: انرژی برق) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 8، شماره: 2
6 رویکردهای اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق داخلی کشورها با نگاهی به نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 25، شماره: 5
7 ضرورت اجرای اصل احتیاطی در حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 5
8 ظرفیت هاو محدودیت های توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست (با رویکردی انتقادی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 20، شماره: 1
9 کاستی سنجی الزامات ایمنی قراردادهای حفاری چاه های نفت و گاز (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1401، شماره: 205
10 معیارهای حقوقی بیمه حیات وحش و جبران خسارات ناشی از آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 9
11 نقش ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری در حمایت از حقوق مصرف کننده در محصولات تراریخته (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 4، شماره: 2
12 نقش ضمانت های حقوقی و کیفری در حمایت از فضای سبز خصوصی/شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد حقوقی کاهش آسیب های زیست محیطی ناشی از پسماند گردشگران در سواحل شمالی ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
2 چالش های حقوقی کنوانسیون تهران با تاکید بر ارزیابی راهبردی محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت ها و چالش های پیش روی دریای خزر (با تکیه بر رژیم حقوقی، سیاسی و امنیتی، شیلات و محیط زیست، اقتصادی)
3 حق بر محیط زیست سالم؛ لازمه تحقق حق حیات از دیدگاه حقوق بین الملل (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست و چهاردهمین جشنواره توسعه سبز
4 حکمرانی مطلوب محیط زیست و پیشگیری از حمل غیر مجاز چوب با تکیه بر قانون در حفاظت از جنگل های ایران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
5 خلا های قانونی حفاظت از جنگل های ایران با تاکید بر آمایش سرزمین (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
6 مسئولیت مدنی دولت ها در قبال آلودگی فرامرزی(مورد مطالعه آلودگی دریای خزر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
7 نظام حقوقی دریاچه مازندران با رویکردهای گوناگون و تبعات عدم نظام یکپارچه حقوقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت ها و چالش های پیش روی دریای خزر (با تکیه بر رژیم حقوقی، سیاسی و امنیتی، شیلات و محیط زیست، اقتصادی)
8 نقش حاکمیت قانون در تامین امنیت غذای طیب در پرتو قانون حفاظت خاک ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) همایش بین المللی غذای طیب