دکتر ناصر قاسمی

دکتر ناصر قاسمی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

دکتر ناصر قاسمی

Dr. Naser Ghasemi

دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی تعریف قانونی جرم (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
2 ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مقابله با تأمین مالی تروریسم با پذیرش راهبرد نظارت مبتنی بر ریسک در بخش نهادهای مالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 27، شماره: 17
3 از جرم زدایی تا تخلف انگاری (مطالعه تطبیقی) (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 27، شماره: 97
4 اعلان جرم؛ راهبردی موثر در مبارزه با مفاسد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 25، شماره: 91
5 بررسی حقوقی- قضایی چگونگی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 11، شماره: 3
6 بررسی ضمانت ها و الزامات حقوقی مقابله با آلودگی های دوربرد و فرامرزی (در کشورهای منطقه خاورمیانه در قالب تفاهم منطقه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 6
7 بررسی علل و عوامل ارتکاب جرایم شکار و صید دراستان های مازندران و گلستان و ارایه شیوه های حقوقی کاهش این جرایم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
8 بررسی قوانین مربوط به «پایش پنهانی مکان ها» در ایران (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 14، شماره: 53
9 بررسی مسیولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 13، شماره: 34
10 بررسی معضلات زیست محیطی- حقوقی شهرستان اسلامشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 4
11 بررسی وضعیت حقوقی – زیست محیطی منابع آب سطحی مورد استفاده شرب در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 9، شماره: 2
12 تحلیل حقوقی تحریم مالی هدفمند اشخاص و گروه های تروریستی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 26، شماره: 94
13 جایگاه روش های نوین کیفر سالب حیات در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 22، شماره: 77
14 حق بر محرمانگی تصاویر درمانی بیمار در حقوق ایران (اسلام) و غرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 8، شماره: 3
15 سیاست تقنینی ایران در بررسی اهداف مجازات ها در جرایم جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 2، شماره: 23
16 سیاست تقنینی ایران و امریکا در پایش سمعی (شنود) و تاثیر تفکر امنیت گرایی بر آن (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 12، شماره: 44
17 مطالعه تطبیقی ماهیت رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و امارات متحده عربی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
18 نقد کتاب پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 12
19 نقد کتاب سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 5
20 ویژگی های محاکم قضایی در اجرای احکام کیفری در مقایسه با محکمه های قضایی نگارگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی عنصرمعنوی جرم درحقوق کیفری ایران (نقدی بر مواد 144 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
2 حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری
3 رکن قانونی جرم عقیم در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
4 نقدوبررسی گذشت شاکی در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی