دکتر حسن آقائی نیا

دکتر حسن آقائی نیا

دکتر حسن آقائی نیا

Dr. Hassan Aghaeinia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A New Cooperative Approach for Cognitive Radio networks with correlated wireless channels (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 1، شماره: 3
2 An Opportunistic Cooperative Approach for Dynamic Spectrum Leasing in Cognitive Radio Networks (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 1
3 Joint Relay Selection and Power Allocation in MIMO Cooperative Cognitive Radio Networks (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 3، شماره: 1
4 بهبود تشخیص جلوه های کنشی درد در چهره توسط انتقال سبک (دریافت مقاله) ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 2، شماره: 1
5 تعدیل اثر سبک سوژه با استفاده از تابع انتقال سبک در بازشناسی رفتار خودانگیخته چهره (دریافت مقاله) ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Int2Int High Capacity Robust Steganography Method with LSB 1/3 and rounding method for embedding message (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 A New Robust Image Adaptive Steganography Method in Wavelet Domain (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 A Novel Robust Transceiver Design for MIMO Interference Channel (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
4 A Simple Method to Compute Achievable Rate for Deterministic MIMO Systems Over Flat Fading Channels (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان
5 An Adaptive Cooperative Strategy for Underlay MIMO Cognitive Radio Networks (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
6 An Effective Cooperative Cognitive Radio System for Correlated Channels (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
7 آشکار سازی تخلیه جزئی با استفاده از سیگنالهای فراصوتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
8 آشکارسازی وجود پیام مخفی در تصاویر JPEG (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
9 ارایه یک الگوریتم انتخاب شریک در شبکه های مشارکتی سلولی مبتنی بر CDMA در جهت کاهش نرخ خطای بیت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
10 ایجاد کیفیت ادراکی و مقاومت بسیار مطلوب نهان نگاری ، در برابر فشرده سازی صحبت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
11 Opportunistic Spectrum Leasing in Cooperative Cognitive Radio Networks (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
12 Spectrum Leasing in Cooperative Cognitive Radio Networks: An Auction-Based Approach (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13 Throughput Analysis of STS-based CDMA System with Combined Variable Spreading Factor and Adaptive Modulation (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
14 بازشناسی جلوه های هیجانی چهره مبتنی بر هندسه و بافت چهره (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
15 بررسی تخمین کانال سیستم های چند حامله توسط سمبل های راهنما با فواصل متغیر نسبت به شرایط کانال (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
16 به کارگیری کدسوراخ شده متغیر درپنهان سازی داده درتصویر دیجیتال (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
17 بهبود تخمین پریود کد گسترده کننده در سیگنال های طیف گسترده با استفاده از تغییرات بزرگترین مقدار ویژه ماتریس همبستگی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
18 بهبود شناسایی کور کانال در روش زیر فضا با بکارگیری الگوریتم تکراری (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
19 بهبود مشخصات پایه ای کدهای طیف گسترده با حذف تعدادی از بیت های آن (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
20 پنهان شکنی تصویر بر اساس گشتاورهای زرنیک (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
21 پنهان شکنی تصویر بر اساس ویژگی های ماتریس هم وقوعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
22 پنهان‌شکنی تصاویر بر اساس ماتریس هم‌وقوعی ضرایب DCT و حذف بیت‌های با ارزش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
23 تاثیر حذف صفحات بیتی با ارزش در پنهان شکنی تصاویر دیجیتال با استفاده از گشتاورهای آماری هیستوگرام زیرباندهای تبدیل موجک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
24 تشخیص بلادرنگ خطوط پسزمینه در استودیو مجازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
25 رهگیری اهداف متحرک در تصاویر ویدئویی برمبنای منطق فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
26 شکلدهی پرتوهای ارسالی و انتخاب زیرمجموعه آنتنها درشبکه های مشارکتی شناختی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
27 طراحی خانواده ای بزرگ از کدها با همبستگی متقابل زوج و فردِ کوچک و گستردگی خطی بزرگ برای سیستمهای آسنکرون CDMA (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
28 طراحی کد شبه تصادفی و همزمان کنندة مناسب آن جهت افزایش امنیت مخابراتی در سیستمهای طیف گستردة DS (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
29 طراحی و تحلیل کارایی محموله تصویربرداری ماهوارة سنجش از دور LEO (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
30 طراحی یک کد گسترده کننده آشوبناک به همراه همزمان کننده آن به منظور با لا بردن ایمنی سیستم مخابراتی طیف گسترده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
31 کاربرد شبکة عصبی هاپفیلد برای اکتساب سریع فاز کد گسترده کننده در سیستم مخابراتی طیف گسترده (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
32 کاهش پیچیدگی جبران سازی تداخل ناشی ازcfo درسیستم های OFDMA (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
33 محاسبه حجم داده ارسالی در سیستم CDMA مبتنی بر STS با مدولاسیون وفقی در کانال رایلی غیرفرکانس گزین (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
34 محاسبه متوسط زمان سنکرون سازی کد طیف گسترده دلخواه و تاثیر استفاده از کدهای سوراخ شده در مرحله سنکرون سازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
35 مرتب سازی ارسال سمبلها جهت بهبود آشکارسازی در یک سیستم چند کاربره MIMO MC-CDMA در حالت انتقال فروسو (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
36 مقابله با اعوجاج در همسان ساز توربو حوزه فرکانس در کانال چندمسیره با محوشوندگی تند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
37 مقایسه سیستم های مبتنی بر CDMA، OFDMA و SC-FDMA درکانال فرکانس گزین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند
38 نهان نگاری تصاویر چند/فراطیفی سنجش از دور با استفاده از تبدیل موجک گسسته (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
39 نهان نگاری تصاویر دیجیتال بر اساس ثبت تصویر و مقاوم در مقابل حملات RST (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران