دکتر امین امین زاده گوهری

دکتر امین امین زاده گوهری هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

دکتر امین امین زاده گوهری

Dr. Amin Aminzadeh Gohari

هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.