دکتر علیرضا رحیمی بیدگلی

دکتر علیرضا رحیمی بیدگلی استادیار پژوهشکده انرژی گروه:مهندسی مکانیک (سیستمهای انرژی) دانشگاه کاشان

دکتر علیرضا رحیمی بیدگلی

Dr. Alireza Rahimi Bidgoli

استادیار پژوهشکده انرژی گروه:مهندسی مکانیک (سیستمهای انرژی) دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.