دکتر پرویز رستگارجزی

دکتر پرویز رستگارجزی دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث دانشگاه کاشان

دکتر پرویز رستگارجزی

Dr. Parviz Rastgar jazi

دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق حرفه ای صناعات در فقه شیعه و متون صنفی (مطالعه موردی حق نظارت بر اصناف) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 50
2 اندازهگیری پایبندی علامه حلی به سند محوری در نقد حدیث (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 26، شماره: 1
3 بازپژوهی در حکم روزه عاشورا (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 7، شماره: 14
4 بررسی پادرمیانی رخداد مباهله در فرود آمدن سوره آل عمران (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 12، شماره: 2
5 بررسی چرایی کاربرد واژه های آرکائیک در جزء سی ام قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 49، شماره: 2
6 بررسی سخن «الجنه تحت اقدام الامهات» (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 7، شماره: 2
7 بررسی نقش قرائن در گوناگونی رهیافت های تفسیری با محوریت تفسیر آیت الله صادقی تهرانی و عزت دروزه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 6، شماره: 12
8 تحلیل بر تواتر حدیث انما الاعمال بالنیات (دریافت مقاله) پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی دوره: 6، شماره: 11
9 رویکرد زبان شناختی شیخ محمدتقی شوشتری در روند نقد حدیث (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 10، شماره: 2
10 واکاوی انگیزه سیاسی تدلیس در حدیث (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 13، شماره: 2
11 وجود یا عدم وجود متواتر لفظی در میراث حدیثی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 10، شماره: 23