دکتر مسعود صبایی

دکتر مسعود صبایی

دکتر مسعود صبایی

Dr. Masoud Sabaei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Decreasing the Average Delay, Connectivity, and Routing Load in Clustered Mobile Ad- Hoc Networks (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 10، شماره: 1
2 یک الگوریتم سیلآسای مبتنی بر احتمال تطابقی برای شبکههای موردی سیار (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Mobile Cloud-based Computation Model for Mobile Devices: An Optimized Use of Energy in Mobile-to-Mobile Computation Offloading (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
2 ارایه یک الگوریتم مسیریابی تخمین گر تناوب مبتنی بر روابط اجتماعی برای شبکه های تحمل پذیر تاخیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
3 استنباط خواص آماری جریان ها از روی بسته های نمونه برداری شده از شبکه با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
4 افزایش طول عمر و نرخ تحویل درشبکه های حسگربی سیم مبتنی برهمکاری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
5 افزایش قابلیت اطمینان در ارسال ویدئو بر روی شبکه های سیار موردی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
6 الگوریتم MBAC جدید، برای کلاسهای سرویس حساس به گم شدن بستهها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
7 الگوریتم هایی برای تشخیص و رفع سریع تضاد در سیاست های امنیتی مبتنی بر IPSes در شبکه های خصوصی مجازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
8 الگوریتم"کشف مکان دقیق (ALD) به منظور مکانیابی در شبکههای حسگر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
9 الگوریتمی جدید برای تولید خودکار سیاستهای Ipsec در شبکه های خصوصی مجازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
10 الگوریتمی جدید جهت تشخیص و ترمیم تداخلهای موجوددر میان قواعد حاکم در دیوارهای آتش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
11 ایجاد ساختار متراکم سازی بر اساس دقت و تاخیر در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
12 BRSRP : پروتکلی برای مقابله با حملات بیزانسی در شبکه های موردی سیار مبتنی بر اشتراک گذاری اطلاعات (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
13 CPR: A Cross-layer and Power-aware Routing Protocol for Wireless Sensor Networks (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
14 Energy Efficient Mobile-to-Mobile ComputationOffloading in Mobile Device Cloud (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم
15 HySEC:روشی ترکیبی برای بهبود همکاری در شبکههای موردی سیار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
16 The Effect of Mobility Models on the Mobile Ad hoc Networks Routing Protocols (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
17 بررسی کارایی الگوریتم های IP-Lookup مبتنی بر درخت دودویی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
18 بررسی و ارائه روشی برای موقعیت یابی بهینه در شبکه های حسگربی سیم با تعیین بهینه تعداد و نحوه استقرار گره های راهنما (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
19 بهبود پروتکل انتشار جذب دو مرحلهای با استفاده از خوشهبندی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
20 بهبود پروتکل انتشار جذب دو مرحلهای در مسیریابی شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
21 بهبود پروتکل انتشار جذب دو مرحلهای در مسیریابی شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
22 بهبود پروتکل انتشارجذب دو مرحله ای انتشار مستقیم با استفاده ازخوشه بندی مدیریت حرکت سینک و گره های اصلی (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
23 بهبود پروتکل انتشارجذب دومرحله ای با استفاده ازخوشه بندی (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
24 بهبود پروتکل انتشارجذب دومرحه ای انتشارمستقیم با استفاده ازخوشه بندی مدیریت حرکت سینک و گره های اصلی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
25 بهبود فاز تصمیمگیری الگوریتم CAC بر اساس اندازه گیری، توسط متد Stationary Approximation 1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
26 بهبود مسیریابی بر اساس کیفیت سرویس در شبکه های ماهوارهای ارتفاع پایین (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
27 بهبودتجمیع داده ها درشبکه های حسگر بی سیم با استفاده ازرگرسیون چندجمله ای (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
28 بهینه سازی پرس وجوهای چندگانه مبتنی بر تقریب داده ها در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
29 بهینه سازی سخت افزاری سوییچ های حافظه مشترک چند پخشی به منظور افزایش سرعت و کارآیی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
30 بهینهسازی ساختار سوئیچ های ATM با حافظه مشترک برای افزایش سرعت سوئچینگ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
31 پروتکل یکپارچه مسیریابی و قیمت گذاری پویا در شبک ههای مبتنی بر کیفیت سرویس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
32 پیشگیری از بروز مشکل داغ با بهبود ذخیره سازی داده محور در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
33 تامین کیفیت سرویس در شبکه های موردی متحرک با استفاده از پروتکل مسیریابی * OLSR (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
34 ثبت نام بر اساس وضعیت ترافیکی روشی برای بهبود کیفیت سرویس در شبکههای IP سیار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
35 جستجو برای جستجو در جدول مسیریابی IP با استفاده از سخت افزار قابل بازپیکربندی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
36 خوشه بندی حساس به حرکت با همگرایی سریع در شبکه های موردی سیار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
37 خوشهبندی خود پایاساز با قابلیت محدودسازی خطا در شبکههای حسگر بیسیم (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
38 درخت جستجوی دودویی متوازن برای جستجوی جدول مسیریابی IP (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
39 روش بهینه سازی الگوی مصرف انرژی براى مسیریابی جذب دو مرحلهای در شبکه های سنسور نظامی بیسیم (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
40 روش توزیع شده بدون محدوده ای برای مکان یابی شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
41 روشی جدید برای دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های سنسوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
42 روشی جدید برای دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های سنسوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
43 رویکردی نوین در مسیریابی مبتنی بر اجتماع، برای شبکههای تحمل پذیر تاخیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
44 سوئیچ های banyan هدایت کننده طرح جدیدی برای حل مشکل بلوکه شدن داخلی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
45 طراحی و شبیه سازی یک روش مهندسی ترافیک در شبکه های IP مبتنی بر MPLS (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
46 طراحی یک سویچ Banyan تحمل پذیر خرابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
47 طرح خوشه بندی متمرکز کارا از طریق تخمین سطح انرژی بر پایه HMM بهینه شده توسط PSO در شبکه های حسگر (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
48 کنترل تو پولوژی مبتنی بر تاخیر و ترافیک در شبکه‌های حسگر بی‌سیم (دریافت مقاله) همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
49 مدیریت صف خروجی در سوئیچ های ATM با حافظه مشترک برای پشتیبانی از ترافیک های چند پخشی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
50 مروری بر روشهای آگاه از اجتماع در شبکههای تحمل پذیر تاخیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
51 مسیریاب‌های IP با کارآیی بالا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
52 معرفی یک معماری دولایه از سوییچ های نوری WDM بدون بافر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
53 مکان یابی باتوجه به درجه اتصال گره ها درشبکه های حسگربی سیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
54 یک روش تحمل پذیرخطای تجمیع داده ها درشبکه های حسگربی سیم با استفاده ازرگرسیون وزنی (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
55 یک روش جدید خوشه بندی پایدار چندگامه آگاه از تحرک برای شبکه های موردی سیار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
56 یک روش مبتنی بر احتمال تطابقی برای بهبود کارایی الگوریتم سیل آسا در شبکه های موردی سیار (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
57 یک سرویس مکان گسترش پذیر برای مسیریابی در شبکه های موردی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران