دکتر مصطفی ستاک

دکتر مصطفی ستاک دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر مصطفی ستاک

Dr. Mostafa Setak

دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Multi-Product Inventory Model for Selecting the First and Second Layers of Suppliers in a Supply Chain (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 22، شماره: 4
2 A New Approach for Supplier Selection Process From the Features of Second Layer Suppliers Point of View (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 21، شماره: 1
3 A Time- Dependent Ve hicle Ro uting roblem for Disaster Response Phase in A Multi-Graph-Based Network (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 28، شماره: 4
4 Optimal prediction in the diagnosis of existing heart diseases using machine learning: outlier data strategies (دریافت مقاله) مجله بین المللی اطلاعات تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 2
5 The Bi-Objective Location-Routing Problem Based on Simultaneous Pickup and Delivery with Soft Time Window (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 10، شماره: 22
6 تحلیل مسیله ی تبلیغات مشارکتی با وجود گزینه های تبلیغاتی در حالت رقابت خرده فروش ها (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 2
7 تعیین برندگان در مناقصه ی ترکیبی با الگوریتم ژنتیک و روش تجزیه ی دنتزیگ - ولف (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 11
8 مدلسازی و حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه وابسته به زمان با پنجره های زمانی نیمه نرم در گراف های چندگانه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 3
9 مدیریت ریسک تامین با استفاده از ابزار ارزش در معرض ریسک مبتنی بر تئوری مقدارفرین (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 17، شماره: 66
10 یک مدل ریاضی یکپارچه برای انتخاب تامین کنندگان دولایه از زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 22، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A conceptual framework for applying energy efficiency in the residential sector (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
2 A mathematical model and two meta-heuristics for location and vehicle routing problem through a two-echelon supply chain (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
3 A Study on Customer Loyalty and Churn Based on the Purchased Items (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
4 A time-dependent vehicle routing problem for disaster response phase in multi-graph-based network (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 Ambulance Routing in Disaster Response Phase Considering Different Types of Ambulances (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 Ambulance routing problem for relief operations with patient groups and semi soft time windows (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
7 ارائه روشهای ابتکاری و حل مسیریابی وسایل نقلیه با حمل در بازگشت در حالت غیر همگن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
8 ارائه مدلی برای طراحی شبکه نقاط محوری با تصمیم­گیری روی ظرفیت ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 ارائه و حل مدل دو مرحلهای مکان یابی- مسیریابی توزیع کالا با در نظر گرفتن رقابت در قیمت گذاری و اعمال هزینه های آلودگی و تبلیغات تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
10 ارائه ی مدل و حل مسئله ی مکان یابی -مسیریابی ظرفیت داردوره ای دو هدفه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
11 ارائه یک مدل برنامهریزی خطی برای مسئله موجودی مسیریابی در حالت چندمحصولی در زنجیره تامین سه سطحی با در نظرگرفتن امکان حمل بین دپوها در سطح دوم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
12 ارایه مدل تصادفی دو مرحله ای برای مسیله مکان یابی _ موجودی با در نظرگیری تصمیمات قیمت گذاری در یک زنجیره تامین دو کاناله (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 Simultaneous Production Scheduling and Vehicle Routing Problems to Minimize Response time (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
14 بررسی انواع روش های حل برای برداشت و تحویل در مساله مسیریابی وسایل نقلیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
15 بررسی و مقایسه انواع روش های حل در مسئله مکان یابی_مسیر یابی (LRP) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
16 برنامه ریزی حمل و نقل با امکان حمل بین مراکز توزیع در زنجیره تامین سه لایه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 بهینه سازی درآمد هتل با امکان لغو درخواست، عدم حضور و تغییر مدت اقامت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
18 بهینه سازی سیاست های بازاریابی و موجودی برای اقلام زوال پذیر غیر آنی با زمان بدون زوال غیرقطعی (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
19 تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در کنترل موجودی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
20 حداکثرسازی سود در مسئله مسیریابی چند دوره ای در گراف شهری با یال های چند مشخصه شامل زمان سفر و عوارض مسیر (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
21 حل مدل پوشش تدریجی به منظور مکانیابی ایستگاه قطار پرسرعت نمونه موردی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
22 زمان بندی هاب انرژی چندگانه با شرایط عدم قطعیت تقاضا و استفاده از تجهیزات ذخیره گر و پشتیبان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
23 طبقه بندی شبکه های صف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
24 کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
25 ماکزیمم سازی سود در مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند دوره ای با پنجره زمانی نرم در محدودیت سازگاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
26 مدل موجودی زنجیره تامین دو سطحی با در نظر گرفتن کیفیت ناقص و تقاضا وابسته به قیمت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
27 مدلسازی و حل مسئله مکان یابی- مسیریابی برای محصولات فساد پذیر در گراف چندگانه با در نظر گرفتن آلودگی وسایل نقلیه و اختلال انبارها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
28 مدیریت ریسک زنجیره تأمین: مرور ادبیات (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
29 مساله مسیریابی وسیله نقلیه چندانباری ظرفیت دار با در نظر گرفتن مسیر بین انبارها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
30 مساله مکانیابی-مسیریابی با برداشت و تحویل همزمان و پنجره های زمانی نرم یک طرفه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
31 مسئله مکانیابی–مسیریابی سهسطحی براساس عمر باقیمانده برای شبکه زنجیره تامین پایدارکالاهای فاسدشدنی و حل آن بااستفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
32 مسئله ی یکپارچه ی مکان یابی ـ مسیریابی ـ موجودی با امکان پاسخگویی به برخی مشتریان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
33 مسیری ابی و زمانبندی حمل پول نقد در شبکه ی چندگانه با در نظرگیری محدودیت ریسک و زمان سفر تحت شرایط عدم قطعیت ترافیکی: مطالعه ی موردی شهر اصفهان (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
34 مسیریابی وسیله نقلیه الکتریکی در گراف چندگانه با درنظرگیری سیستم صف در ایستگاه های شارژ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
35 مسیریابی وسیله نقلیه در شرایط بحران با درنظرگیری زمان سفر وابسته به تراکم ترافیک در گراف درون شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
36 مطالعه استراتژی های بهینه دو خرده فروش با محدودیت بودجه در زنجیره تامین سبز رقابتی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
37 مطالعه موردی: بررسی میزان رضایت مشتریان ازکیفیت خدمات پشتیبانی شرکت PSP وارائه راهکارجهت افزایش آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
38 هلدینگ ها و دغدغه ی تملیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازمانهای هلدینگ (کارکردها و چالشها)
39 یک رویکرد جدید در طبقه‌بندی شبکه‌های صف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران