دکتر آرش دوراندیش

دکتر آرش دوراندیش عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

دکتر آرش دوراندیش

Dr. Arash Dourandish

عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آزادسازی تجاری بر تولید، مصرف و تجارت برنج (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 3
2 اثر تغییر اقلیم بر عملکرد غلات عمده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
3 اثر محدودیت عرضه آب کشاورزی بر الگوی کشت زراعی شهرستان چناران (کاربرد برنامه ریزی فازی چند هدفه با تابع عضویت غیرخطی) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 3
4 اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات زراعی (مورد مطالعه: دشت مشهد) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 50، شماره: 2
5 ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.) در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
6 ارزیابی سیاست های حمایتی دولت در بازار گندم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
7 ارزیابی مدل های هیبرید در پیش بینی بازده نقدی سهام شرکت های کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 1
8 الگوی آستانه ای انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 24، شماره: 3
9 الگوی انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 3
10 امکان استفاده از کربن آلی خاک به عنوان شاخصی برای تصمیم سازی درباره تغییرکاربری اراضی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 65
11 اولویت بندی عوامل موثر بر تاخیر یا عدم باز پرداخت تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به کشاورزان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 3
12 برآورد ارزش اقتصادی آب با استفاده از رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت در شهرستان قوچان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
13 برآورد کارایی فنی چند محصولی گاوداری های شیری استان خراسان شمالی (کاربرد تابع تولید مرزی تصادفی و تابع تولید مرزی فاصله ای تصادفی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 2
14 بررسی آثار تغییر اقلیم در مناطق نیمه‌خشک بر بازار محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 34، شماره: 2
15 بررسی اثر سرریز نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع کشاورزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 2
16 بررسی اثر یارانه نقدی بر رفاه خانوارهای روستایی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 16، شماره: 1
17 بررسی الگوی تخصصی شدن صادرات محصولات منتخب کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 1
18 بررسی پارامترهای اقتصادی و غیر اقتصادی موثر بر قیمت گندم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 43
19 بررسی عامل های موثر بر پذیرش بسته های تشویقی عملیاتی سازی الگوی کشت زراعی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 17، شماره: 4
20 بررسی عامل های موثر بر عملکرد محصول های راهبردی کشاورزی (گندم و جو)در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
21 بررسی عامل های موثر بر مصرف آبزیان در شهر مشهد: مقایسه الگوهای هاردل دوگانه و دومرحله ای هکمن (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
22 بررسی عرضه ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
23 بررسی عوامل اثرگذار بر مصرف کودهای شیمیایی در مزارع زعفران (مطالعه موردی: شهرستان گناباد) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 3
24 بررسی عوامل کیفی موثر بر قیمت زرشک (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 3
25 بررسی عوامل موثر بر پذیرش بسته های تشویقی عملیاتی سازی الگوی کشت زراعی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 17، شماره: 4
26 بررسی عوامل موثر بر تمایل کشاورزان افغانستان به تداوم کشت زعفران (مطالعه موردی: استان هرات) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 2
27 بررسی عوامل موثر بر قیمت زعفران (کاربرد الگوی قیمت گذاری هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 1
28 بررسی عوامل موثر بر گزینش فرآورده های مصرفی زیره سبز در شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
29 بررسی عوامل موثر بر مازاد موجودی انبار شکر و راه های برون رفت از آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 35، شماره: 4
30 بررسی کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
31 بررسی نقش تحریم های تجاری و بحران اقتصادی جهانی بر صادرات زعفران ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 4
32 برنامه ریزی زراعی در شهرستان جم با تاکید بر منافع اجتماعی و خصوصی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
33 پیامدهای تغییر اقلیم بر بازار محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
34 پیش بینی تقاضای انواع گوشت در مناطق شهری ایران با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
35 تاثیر بیمه کشاورزی بر سرمایه گذاری در زیربخش زراعت استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 12، شماره: 43
36 تحلیل اقتصادی و بررسی عوامل موثر بر ناکارایی مزارع زعفران شهرستان گناباد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 2
37 تحلیل ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت گوشت گاو ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 2، شماره: 2
38 تحلیل مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی نهاده های شیمیایی کشاورزی (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 1
39 تعیین الگوی بهینه زراعی شهرستان اسفراین (کاربرد برنامه ریزی فازی با ارزش بازه ای بر اساس برش های آلفای نامحدود) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 1
40 تعیین حق بیمه شاخص آب و هوایی و تابع غرامت آن برای محصول سیب در شهرستان دماوند: کاربرد انواع مختلف مفصل های بیضوی و ارشمیدسی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 49، شماره: 1
41 تعیین معیارهای ارزیابی اراضی به منظور شناسایی اراضی مناسب کشت محصولات دیم منطقه روئین، خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
42 جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 2
43 رتبه بندی شاخص های تاب آوری دشت مشهد نسبت به کاهش منابع آب زیرزمینی با روش بیزین بهترین-بدترین. (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 2
44 رتبه بندی عوامل موثر بر بسته بندی زعفران از دید مصرف کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 2
45 سنجش نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار و تاثیر آن بر بهره وری کل عوامل تولید؛ مطالعه موردی کشت بوم های زعفران شهرستان گناباد (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 1
46 شناسایی تاثیر متقابل بین مکانیزاسیون و اشتغال زایی در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 4
47 شناسایی مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب در بیمه گندم آبی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
48 شناسایی مولفه های اثرگذار بر سهم مواد غذایی در مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 2
49 طراحی پروفیل ریسک محصول خربزه شهرستان مشهد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
50 کاربرد برنامه ریزی فازی با رهیافت بازه ای در تعیین الگوی بهینه کشت شهرستان اسفراین (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 1
51 گزینش الگوی بهینه زراعی پایدار با تاکید بر محدودیت منابع آبی مطالعه موردی: شهرستان کوزران در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
52 نقش ترویج و آموزش کشاورزی در ترویج دانش و فناوری های بوم سازگار برای تولیدهای کشاورزی در کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه برنامه بهینه کشت و تحلیل سر به سر برای کشاورزان به کمک رهیافت حداکثر بی نظمی (مطالعه موردی: منطقه نظرآباد استان البرز) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
2 ارزیابی سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
3 بررسی اثر صادرات بر رشد اقتصادی، زیر بنای توسعه پایدار (مطالعه موردی: ده کشور در حال توسعه جهان) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 بررسی دسترسی به اعتبارات بر درآمد خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
5 بررسی عملکرد محصولات کشاورزی منتخب در اقلیم و زیراقلیم در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
6 بررسی عوامل موثر بر نوسانات قیمت گوشت مرغ در ایران توسط روش شبکه عصبی مصنوعی و مدل GARCH (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
7 بررسی گرایش به ریسک کشاورزان گندم آبیکار استان خراسان رضوی (شهرستان های منتخب: گناباد، فریمان، نیشابور) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 بررسی و تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی مزرعه نمونه خضری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 بهینه سازی سرمایه گذاری د رماشینهای کشاورزی با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
10 پهنه بندی اقلیم خشک ایران با استفاده از روش دومارتن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
11 تاثیردرازمدت دیم کاری برمیزان کربن آلی خاک درمنطقه روئین شمال شرق ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
12 تحلیل ترجیحات مصرف کنندگان برای تولیدات کشاورزی حفاظتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
13 تحلیل ساختار بازار بین المللی انار و چالش های فراروی توسعه صادرات ایران (دریافت مقاله) همایش ملی انار
14 تحلیل ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیۀ بازاریابی در صنعت شیر ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
15 تعیین الگوی بهینه کشت با هدف تولیدمحصولات زراعی ارگانیک به کمک رهیافت برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافتهELGP (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 طراحی الگوی بهینه زراعی تحت شرایط ریسک در استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست