دکتر علیرضا خوشدل

دکتر علیرضا خوشدل گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا

دکتر علیرضا خوشدل

Dr. Alireza Khoshdel

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر عصاره هیدروالکلی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) بر واکنش قندی شدن آلبومین (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 7
2 ادغام مارپیچی آموزش بهداشت و اپیدمیولوژی در کوریکولوم آموزشی پزشکی عمومی:پاسخی به چالشهای جدید و نیازهای ضروری جامعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 1، شماره: 1
3 ادغام مفاهیم راهبردی و چشم انداز بهداشت و درمان ارتش در برنامه آموزشی بهداشت و اپیدمیولوژی دانشجویان پزشکی ارتش (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 1، شماره: 1
4 ارزیابی سیستم تروما از لحاظ رویکردهای پیش بیمارستانی به بیماران ترومایی با گلوله در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 15، شماره: 1
5 ارزیابی فعالیت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش با تکمیل فرم خود ارزیابی و پایش مستمر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 1، شماره: 1
6 Interspecies Variations in Clinical Envenoming Effects of Viper Snakes Evolutionized in a Common Habitat: A Comparative Study on Echis carinatus sochureki and Macrovipera lebetina obtusa Victims in Iran (دریافت مقاله) مجله سم شناسی پزشکی آسیا اقیانوسیه دوره: 8، شماره: 4
7 The Prediction Number of New Cases and Death of Gastric Cancer Among Iranian Military Community During 2007-2019 (دریافت مقاله) مجله تحقیقات سرطان دوره: 2، شماره: 2
8 بررسی عملکرد شناختی بینایی-فضایی و توجه در خلبانان ارتش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 6، شماره: 4
9 بررسی قلبی-عروقی چتربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 15، شماره: 1
10 تاثیر تمرین مقاومتی کم شدت با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی برخی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه عضله در مردان جوان (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 15، شماره: 4
11 تاثیر تمرینات شدید تناوبی به همراه مصرف مکمل جنسینگ بر برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی مردان ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 4، شماره: 13
12 تببین فرایندهای یاددهی - یادگیری در برنامه ی درسی دوره ی پزشکی عمومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 2، شماره: 1
13 تبیین نقش اعضای هیات علمی در برنامه آموزش طب نظامی با رویکرد یادگیری مادام العمر: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 1، شماره: 1
14 تدوین نظام جامع علم و فناوری و آمایش سرزمینی دانشگاه علوم پزشکی ارتش)(طرح امام صادق-ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 1، شماره: 1
15 توان سنجی و بررسی شاخص های فیزیولوژیک آمادگی جسمانی در پایوران ارتش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 15، شماره: 1
16 دوره آموزش بهداشت و طب پیشگیری روحانیون عقیدتی - سیاسی یگانهای آجا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 2، شماره: 1
17 شناسایی عوامل موثر در جذب و رفع موانع ورود دانشجویان به دانشگاه علوم پزشکی آجا (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 3، شماره: 8
18 طراحی و اجرای اولین دوره تربیت مربی بهداشت دهان در کشور: ارائه یک الگوی آموزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 1، شماره: 1
19 مدل های خاص تصمیم گیری چند معیاره درمداخلات آموزش بهداشت و ارتقاسلامت:مقاله مروری (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 13، شماره: 6
20 نقش آموزش عالی در یادگیری مادام العمر (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 2
21 نقش بیمارستان های دانشگاهی در پاسخگویی اجتماعی (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 31، شماره: 1
22 نقشه سازی بیماری های مهم واگیردار ایران (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 1، شماره: 1
23 نقشه سازی پراکندگی آمیبیاز روده ای در ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Evaluation lipid-lowering effect of curcuma longa extract and curcumin in hepatocellular carcinoma )cell line (HepG2 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
2 Survey on Alpha-1-Antitrypsin phenotypes frequency in patients with cirrhosis admitted to Ali ebn Abi Talib hospital of Rafsanjan and healthy individuals in the year 2016 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
3 طراحی محتوای الکترونیکی درس ژنتیک باکتریها بر اساس رویکردهای مبتنی بر نظریه یادگیری شناختگرایی و سازندهگرایی، و سنجش اثربخشی آنها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
4 مطالعه اثر عصاره پوست نرم پسته واریته اکبری بر برخی از آنزیم های آنتی اکسیدانی ناشی از اثر سیسپلاتین در سرم موش صحرایی نر ویستار (دریافت مقاله) پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
5 مطالعه اثر عصاره مغز پسته واریته اکبری بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرمی ناشی از اثر سیسپلاتین در موش صحرایی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
6 نقش دانشگاه ها در پدافند غیرعامل و مدیریت خطر حوادث و بلایا (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
7 ویژگی های روانسنجی آزمون غربالگری اختلال استرس پس از سانحه برای مراقبت های اولیه (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران