دکتر باقر گرگین

دکتر باقر گرگین استادیار و عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر باقر گرگین

استادیار و عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.