دکتر عباس زارعی

دکتر عباس زارعی دانشیار دانشکده:دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کاشان

دکتر عباس زارعی

Dr. Abbas Zare-ee

دانشیار دانشکده:دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مقایسه میزان توجه به ساحت های شش گانه تربیت در کتاب های فارسی دوره ابتدایی قبل و بعد از اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 16، شماره: 62
2 نفرین در زبان عامیانه بر اساس روش تحلیل محتوا (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 14، شماره: 43