دکتر یاسر شاکری

دکتر یاسر شاکری

دکتر یاسر شاکری

Dr. Yasser Ahakeri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی رویکردهای حاکم بر جرم انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه: از کاربرد غیرنظامی تا ارزش فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 3، شماره: 7
2 اصول و قواعد حاکم بر اخلاق حرفه ای در شغل وکالت (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 4، شماره: 9
3 توهین به مقدسات در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 1، شماره: 6
4 جرایم علیه مالیکت معنوی در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشمندان حقوق دوره: 5، شماره: 12
5 جلوه های تغییر در سیاست کیفری افتراقی جرائم نیروهای مسلح ایران و ایالات متحده آمریکا با روش کیفرزدائی و جرم زدایی (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 5، شماره: 10
6 سیاست کیفری افتراقی تشدید و تخفیف مجازات ها در قانون نیروهای مسلح (مطالعه تطبیقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا) (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 6، شماره: 15
7 سیاست کیفری افتراقی قانون نیروهای مسلح در قبال فروش اموال و اشیای نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 6، شماره: 17
8 سیاست کیفری افتراقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جرم جاسوسی رایانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی دوره: 2، شماره: 1
9 سیاست کیفری افتراقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا در جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 6، شماره: 14
10 سیاست کیفری جرائم علیه شهروندان توسط نیروهای مسلح (مطالعه تطبیقی در ایران و ایالات متحده امریکا) (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 6، شماره: 16
11 عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 1، شماره: 1
12 عوامل موثر بر ساختار سیاست کیفری با رویکرد افتراقی نسبت به جرائم نیروهای مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی افشای اسرار در فقه امامیه (دریافت مقاله) همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی
2 بررسی خشونت علیه زنان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
3 بررسی سقط جنین در حقوق کیفری ایران و افغانستان (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری طب و قضا
4 بررسی نقش حقوق مالکیت فکری بر نوآوری و توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
5 نقش و تاثیر فرهنگ اسلامی بر سلامت نظام اداری ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی