دکتر مهدی صلاح

دکتر مهدی صلاح دانشیار، گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر مهدی صلاح

Dr. Mehdi Salah

دانشیار، گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تطبیقی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار ششم و هفتم (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
2 بررسی جایگاه سیاست یکپارچه سازی فرهنگی در تمرکزگرایی دولت رضا شاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 9، شماره: 17
3 بررسی فرمانروایی سرتیپ خزاعی در لرستان (۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ش/۱۹۲۶ و ۱۹۲۷م) و نقش او در قیام عشایر لرستان در سال ۱۳۰۶ش/۱۹۲۸م (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 9، شماره: 3
4 پیامدهای طرح اسکان عشایر بر حیات اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی لرستان(۱۳۰۲تا۱۳۱۲ش.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 10، شماره: 19
5 تاثیر اقدامات اصلاحی مورگان شوستر آمریکایی و صف بندی های موجود در برابر آن در اواخر دوره قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 7، شماره: 1
6 تاریخ صورتی؛نگاهی به برخی موانع و ظرفیت ها در دانش تاریخی زنانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 3، شماره: 1
7 تاملی بر جایگاه رویکرد جهانی در تاریخ نگاری اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 26، شماره: 18
8 تبعات اجتماعی گسترش طبقه متوسط جدید در ایران(1342-1357) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 27، شماره: 36
9 تجددخواهی در اندیشه محمدباقر میرزا خسروی کرمانشاهی (تجدد، ادب و سیاست) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 13، شماره: 24
10 تفکر عثمانیه و انگیزه های احمد بن حنبل در ارائه گفتمان تربیع (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 16، شماره: 2
11 جایگاه هرمنوتیک سنتی در معرفتشناسی تاریخی (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 43، شماره: 2
12 دولت آل خورشید و خلافت عباسی بررسی مناسبات سیاسی اتابکان لر کوچک با دربار خلافت عباسی (۵۶۵-۵۵۰ ه .ق) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 3، شماره: 3
13 طراحی الگوی مطلوب مدیریت اتباع افغانستانی در استان سیستان و بلوچستان با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 12، شماره: 44
14 متغیرهای موثر بر روابط ایران و آمریکا از آغاز تا پایان جنگ جهانی دوم (با تکیه بر منافع فزاینده آمریکا در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 8، شماره: 2
15 مناسبات شیخ خزعل با والی پشتکوه و ایل بیرانوند در رویارویی با حکومت مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 15، شماره: 28
16 نقش اسرای هندی در تحولات فرهنگی و هنری دوره نادرشاه افشار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 7، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی دیدگاه خبرگزاری بی بی سی فارسی پیرامون ویروس کرونا و ارتباط آن با دین و سیاست در ج.ا.ایرا ن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن
2 بررسی روابط ایران و اروپا قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن
3 سنتها و قوانین حاکم بر جوامع و تاریخ از منظر قرآن (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
4 نقش جنبش ملی شدن صنعت نفت در اقتصاد ایران و توسعه ملی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز