دکتر حسین مفتخری

دکتر حسین مفتخری استاد تمام، گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی

دکتر حسین مفتخری

Dr. Hossein Moftakhari

استاد تمام، گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیراعزام لشکر اسامه بر چگونگی مشارکت سیاسی نخبگان مهاجر و انصار درسقیفه و تثبیت خلافت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 5، شماره: 17
2 گفتمان اصلاح معرفت دینی در عصر مشروطه(مطالعه ی موردی: روزنامه ی حبل المتین تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 8، شماره: 31
3 آداب معاشرت و هم‎نشینی در ایران باستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 4، شماره: 2
4 از روان شناسی تاریخی تا تاریخ روان شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 31، شماره: 27
5 انقلاب مشروطیت و اعتراض علیه جایگاه آموزشی و تربیتی زنان در ایران (1285-1287) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 24، شماره: 79
6 انگیزه‌های سیاسی ـ اجتماعی و نظامی ـ امنیتی اشراف ایرانی در مصالحه با اعراب مسلمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 51، شماره: 2
7 ایران گرایی در تاریخ نگاری محلی عصر ناصری (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 52، شماره: 2
8 ایران و اسلام؛ هویت ایرانی، میراث اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 4، شماره: 2
9 بازکاوی فلسفه ی نظری تاریخ از دیدگاه اسماعیلیه ( دعوت قدیم) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 1، شماره: 3
10 بررسی تاثیر عملکرد ستادهای مبارزه با گرانفروشی در تسریع فرآیند سقوط پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 22، شماره: 89
11 بررسی جایگاه تصوف و فرق صوفیانه همدان در دوره قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 9، شماره: 34
12 بررسی مفهوم جنگ در دوره سلجوقیان (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
13 بررسی نظر و نگرش معتزله نسبت به معیارهای برتری و تساوی جویی انسانی با تاکید بر آراء و اندیشه های جاحظ (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 12، شماره: 2
14 بررسی و تحلیل تجارت داخلی و خارجی سلطان‌آباد عراق (1324تا1360ق/1906تا1941م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 10، شماره: 2
15 پایگاه اجتماعی رهبران قیام های ایرانیان در سده های نخست اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 11، شماره: 2
16 تحول شهرنشینی اراک در دوره قاجار (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 7، شماره: 2
17 تحول های دینی عصر صفویه و نقش عالمان عاملی: مطالعه موردی محقق کرکی و شهید ثانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 1، شماره: 2
18 تکامل انسان درنگرش تاریخی اسماعیلیه (دردعوت قدیم) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 2، شماره: 4
19 تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 10، شماره: 2
20 جایگاه عوامل غیردینی موثردر پیروزی عرب های مسلمان در فتح ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 15، شماره: 29
21 جایگاه و کارکرد منصب داروغه در دوره تیموریان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 24
22 جریان شناسی سیاسی حزب دموکرات ایران (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 10، شماره: 20
23 چالش و موانع مشروطیت و انتخابات مجلس شورای ملی در کرمانشاهان (۱۳۴۲ – ۱۳۲۴ قمری/ ۱۳۰۲ – ۱۲۸۵ خورشیدی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 15، شماره: 28
24 حجاج و نقش وی در تحکیم و تثبیت خلافت اموی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 6، شماره: 20
25 خُرّمیان و بازتاب باورهای خُرّمی در رباعیات خیام (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 50، شماره: 2
26 خاستگاه اندیشه سلفی جهادی و تکفیری در دوره معاصر (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 54، شماره: 2
27 دگرگونی نظام قشربندی اجتماعی در ایران از سقوط ساسانیان تا پایان امویان (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
28 دلایل روانشناختی امتناع نظام مشروطیت در سلطنت پهلوی (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 47
29 سران مذهبی فرقه مرجئه و فعالیتهای آنان در خراسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 8، شماره: 31
30 سیاست های دولت های ایران در حل بحران دارو (۱۳۳۲ – ۱۳۲۰.ش) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 9، شماره: 16
31 فرایند اسلامی شدن الگوی فرهنگی – اجتماعی تغذیه در ایران، تا پایان سده چهارم هجری قمری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 4، شماره: 15
32 فعالیت های فرهنگی وآموزشی زرتشتیان در دوره رضا شاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 14، شماره: 27
33 کارکرد اجتماعی مسجد در ایران عصر آل بویه (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 4، شماره: 7
34 مساله تاریخی هیرمند و راهکارهای کاهش چالشهای ناشی از آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 16، شماره: 1
35 مساله ی جانشینی و مشروعیت و بنیان های نظری آن در عهد سلجوقیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 17، شماره: 32
36 مسجد و سیاست در عصر آل بویه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 4، شماره: 14
37 منازعات فرقه ای ری در عصر سلجوقیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 14، شماره: 26
38 نقش خوارج ازارقه در تحولات سیاسی اجتماعی کرمان در سده نخست قمری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 10، شماره: 38
39 نقش سیاست های جانشینان ملکشاه در بی ثباتی سیاسی دولت سلجوقیان (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 50، شماره: 2
40 واکاوی تاریخی جنبش سلفی جهادی و تکفیری معاصر (با تاکید بر افکار و آراء ابوالاعلی مودودی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 17، شماره: 56