دکتر علی ناظمیان فرد

دکتر علی ناظمیان فرد دانشیار، گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی

دکتر علی ناظمیان فرد

Dr. Ali Nazemianfard

دانشیار، گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امام علی و زبیر: از تفاهم تا تخاصم (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 10، شماره: 37
2 امرای سادات حج در دوره بویهیان (۳۷۹ق ۴۰۳) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه حج و زیارت دوره: 2، شماره: 2
3 ایلاف قریش و تاثیر آن بر حیات اقتصادی و اجتماعی مکه در روزگاران پیش از اسلام (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 19، شماره: 2
4 بازتاب قتل امین در تاریخ نگاری اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 19، شماره: 4
5 بررسی تطبیقی تصاویر جنیان حاضر در کربلا در کتب چاپ سنگی عصر ناصری با روایات اسلامی (مطالعه موردی طوفان البکاء) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 28، شماره: 22
6 بررسی تطبیقی تصویرپردازی رئوس ملائکه در چاپ سنگی کتاب «عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات» و روایات اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 51، شماره: 1
7 بررسی جامعه شناختی گفتگوهای خیالی در مطبوعات عصر قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 9، شماره: 3
8 پیامبر و مشرکان: از چالش معرفت تا چالش هویت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 9، شماره: 33
9 پیمان راهبردی معاویه و عمرو بن عاص (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 29
10 تاثیر اندرزهای شاهان ساسانی بر آرای تربیتی عنصرالمعالی در قابوس نامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 12، شماره: 22
11 تاثیر گرایش به مولفه های تمدن غرب در مواجهه روشنفکران دوره قاجاربا پیشینه ی فرهنگی ایران اسلامی(مطالعه ی موردی آرا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی و میرزا عبدالرحیم طالبوف) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 16، شماره: 1
12 تاثیر گفتمان بصری در تداوم و تقویت قرائت های تحریفی از واقعه کربلا (مطالعه موردی: تصویرسازی محاربه قاسم بن الحسن(ع) در مراثی دوره قاجار، اثر میرزا علی قلی خویی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 15، شماره: 28
13 تاثیرات ایدیولوژی چپ در عرصه انتخاب آثار ادبی جهت ترجمه (مورد پژوهی: آثار ادبی ترجمه شده در دوران فعالیت رسمی حزب توده (1332-1320)) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 48، شماره: 3
14 تاملاتی در باب عناصر سه گانه تاریخ از منظر باستانی پاریزی (زمان،مکان و کنشگران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 13، شماره: 4
15 تبارشناسی باورهای ملامتیان نخستین در متون صوفیانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 7، شماره: 3
16 تحلیل فرهنگی و تاریخی ازوضع خوراک و پوشاک در هورامان دوره قاجار و پهلوی اول (با استفاده دیوان ملا حسن دزلی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 7، شماره: 1
17 ریشه های بحران در روابط امین و مامون (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 20، شماره: 7
18 ریشه یابی تاریخی «سوختن» انسان کامل در فرهنگ صوفیانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 8، شماره: 29
19 زمینه های تاریخی انتقال خلافت عباسیان پس از سقوط از بغداد به قاهره (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 7، شماره: 12
20 سرای تاریخ و فرهنگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتیبه میراث شیعه دوره: 1، شماره: 2
21 سقیفه؛ بازتولید سیادت جاهلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 3، شماره: 4
22 سنت حلف و کارکردهای آن در عصر جاهلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 3، شماره: 8
23 صفین در تاریخنگاری ابن ابی الحدید (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 25، شماره: 15
24 ضرورت توجه به دانش های کمکی تاریخ از منظر باستانی پاریزی (مطالعه موردی: جغرافیا و باستان شناسی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 30، شماره: 26
25 عباسیان و به کارگیری ذمیان: موانع نظری و نیاز عملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 9، شماره: 32
26 کارگزاران اموی در نظام خلافت عباسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 4، شماره: 13
27 کامیابی معتضد در مدیریت بحران مالی خلافت عباسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 9، شماره: 16
28 مامون و محنه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 1، شماره: 3
29 ماهیت رفتار سران جمل در ماجرای سقوط بصره (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 6، شماره: 12
30 معتصم و سیاست انتقال پایتخت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 6، شماره: 11
31 نخل و خرمای فارس در سدههای نخستین اسلامی از منظر جغرافیای تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 13، شماره: 3
32 نقش اشعث بن قیس در ماجرای قتل امام علی (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع) دوره: 2، شماره: 3
33 نقش کارگزاران امام علی(ع) در تامین امنیت اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 9، شماره: 34
34 واکاوی کاربرد رنگ سیاه در میان عباسیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 2، شماره: 7
35 واکاوی مسئله گرانی نان در کردستان دوره قاجار و تبیین عوامل موجده آن (1332 - 1342ه.ق) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 27، شماره: 34
36 واکنش امام علی به ماجرای سقیفه در نهج البلاغه (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 11، شماره: 41
37 واکنش امام علی به منطق قبیله ای سقیفه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 8، شماره: 15
38 یقین در تاریخ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 21، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی سیر تحولی خلافت پس از سقوط عباسیان مصر در حاکمیت اسلامی منطقه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در اخلاق وتربیت،مناسبات دین و روانشناسی
2 نجیرم کجاست؟ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران