دکتر فرامرز نصری

دکتر فرامرز نصری دانشیاردانشکده مدیریت و کمیسر دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

دکتر فرامرز نصری

Dr. Faramarz Nasri

دانشیاردانشکده مدیریت و کمیسر دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی اجا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 13، شماره: 50
2 ارائه رویکرد مبتنی بر دستگاه های دینامیکی غیرخطی جهت شناخت و مدیریت سازمان های آشوبناک (مطالعه موردی: نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 8، شماره: 2
3 الگوی استاندارد آزمون تواناییهای حرکتی جسمانی جهت تعیین رسته دانشجویان دانشگاههای آجا (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مدیریت علوم دریایی دوره: 1، شماره: 2
4 الگوی راهبردی ارتقای قابلیت های چابکی سازمان های دفاعی با بهره گیری از روش داده بنیاد (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 6، شماره: 23
5 الگوی راهبردی توسعه صادرات تسلیحات جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا دوره: 5، شماره: 18
6 Comparing Factors of Physical Fitness and Determining Their Relationship with Anthropometric Characteristics of Students at Iranian Officer Training Universities (دریافت مقاله) مجله Medbiotech دوره: 1، شماره: 3
7 Providing a Model for Recording Human Capital Experiences Based On Knowledge Handbook in Marine Educational and Research-Oriented Organizations (دریافت مقاله) مجله بین المللی سیاستگذاری دریایی دوره: 2، شماره: 7
8 بررسی اثر سامانه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات بر قدرت تصمیم گیری مدیران و فرماندهان و ارایه الگوی بهینه سامانه مدیریت دانش برای مدیران نداجا (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 4، شماره: 1
9 بررسی نظام مند فرهنگ سازمانی در نیروهای مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 10، شماره: 2
10 بررسی و تحلیل شاخص های عملکرد آموزشی دانشگاه علوم دریایی به روش BSC- TOPSIS (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 4، شماره: 2
11 تاثیر پاندمی کرونا بر توسعه حکمرانی هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی متعالی دوره: 1، شماره: 2
12 تدوین راهبردهای دفاع فرهنگی آجا در مقابله با تهاجم فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 6، شماره: 21
13 دستیابی به موفقیت عملکرد در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) مبتنی بر همراستایی راهبرد سازمانی و راهبرد پروژه (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 5، شماره: 19
14 رابطه ی بین اجرای فوق برنامه های ورزشی با موفقیت ورزش قهرمانی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 3، شماره: 4
15 سنجش و ارزیابی نظام آموزشی کارکنان نداجا بر اساس معیارهای استاندارد ایزو 10015 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 16، شماره: 64
16 شناسایی عوامل موثر بر نظام نوآوری در سازمان های نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مدیریت علوم دریایی دوره: 2، شماره: 2
17 شناسایی و استخراج عوامل کلیدی موفقیت اجتماعات کاری در سازمان های فناوری محور ایران با استفاده از روش دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 1
18 شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی ریسک شرکت های دانش بنیان دریایی با استفاده از مدل های ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 42
19 طراحی الگوی آیندهپژوهی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 15، شماره: 69
20 مدل سازی مکانی پارامترهای فیزیکی دما و شوری در خلیج چابهار با استفاده از مدل عددی کوهیرنس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 17، شماره: 66
21 مدیریت راهبردی منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 23
22 مقاله پژوهشی:ارائه الگوی مطلوب ارزیابی کیفیت نظام آموزشی افسری نیروی دریایی راهبردی آجا (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 9
23 نقش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تناسب استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی بر عملکرد شبکه های بهداشت و درمانتابعه دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
2 الگوی تفکر خلاق فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس
3 انتصاب مدیران با ضوابط شایسته سالاری در سازمانهای دولتی و خصوصی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
4 بررسی ارتباط دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی(عرضی) بر افزایش کارآیی کارکنان نداجا از دیدگاه فرماندهان بر اساس الگوی سنجش اثربخشی کرک پاتریک (دریافت مقاله) همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین و افق های پیش رو
5 بررسی بهره وری منابع انسانی در سازمان ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
6 بررسی رابطه باورهای مذهبی با مسیولیت پذیری اجتماعی کارکنان دولت مطالعه موردی اداره کل مالیات برارزش افزوده شهرتهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی
7 بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار با خلاقیت فردی کارکنان در شعب بانک صادرات غرب استان مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
8 بررسی رابطه تفویض اختیار بر بهره وری کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان شبکه بهداشت و درمان غرب استان مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
9 بررسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
10 بررسی نقش دولت و خط مشی های آن در توسعه کار آفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
11 بررسی نقش مدیریت دانش در مدیریت استراتژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
12 بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در مدیریت استراتژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
13 بررسی وضعیت قابلیت های چابکی سازمانی مورد مطالعه: بندر نوشهر (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
14 تاثیر ساختار سازمانی بر توانمند سازی روان شناختی کارکنان اداره های امور مالیاتی غرب استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
15 تعیین محل مین های شناور نزدیک سطح با استفاده از سامانه های بدون سرنشین در خلیج فارس (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
16 تفکر استراتژیک در مدیریت اخلاق حرفه ای سازمان ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
17 دامپینگ واستراتژی مقابله با آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
18 رابطه برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی بااندازه سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
19 رابطه بین مهارت های ارتباطی و مدیریت زمان (مورد مطالعه کارکنان بانک ملی غرب استان مازندران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
20 مدلسازی نشت نفت در سیستم های رودخانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
21 مدیریت استراتژیک در صنعت توریسم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
22 مدیریت راهبردی منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
23 نقش برنامه ریزی استراتژیک درسازمانها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
24 نقش مدیریت استراتژیک در مدیریت ارشد سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
25 نقش نوآوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی