دکتر سیدمنصور واعظ پور

دکتر سیدمنصور واعظ پور عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

دکتر سیدمنصور واعظ پور

Dr. SeyedMansour Vaezpour

عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.