دکتر علی فرج زاده

دکتر علی فرج زاده هیات علمی دانشگاه رازی

دکتر علی فرج زاده

Dr. Ali Farajzadeh

هیات علمی دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.