دکتر محمدتقی شاکری

دکتر محمدتقی شاکری استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر محمدتقی شاکری

Dr. MohammadTaghi Shakeri

استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Novel Method for Detection of Epilepsy in Short and Noisy EEG Signals Using Ordinal Pattern Analysis (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 1
2 Age-related Variation in Expression of Breast Cancer Tumour Markers in Iranian Patients (دریافت مقاله) مجله سرطان خاورمیانه دوره: 12، شماره: 2
3 Association between serum interleukin-1β levels and perinatal asphyxia (دریافت مقاله) مجله علمی ناباروری ایران دوره: 1، شماره: 1
4 ارتباط ارزش فرزند با میزان باروری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 108
5 ارتباط استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و گرایش به فرزندآوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد: مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 19، شماره: 19
6 ارتباط دلبستگی مادر- جنین و تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست باردار (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 2، شماره: 3
7 ارتباط علائم اضطراب اجتماعی با علائم اختلال خوردن زنان باردار نخست زا (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 109
8 ارتباط علائم پیرامون قاعدگی با نگرش نسبت به قاعدگی در دختران دانش آموز دبیرستانی شهر مشهد در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 15، شماره: 8
9 ارزشیابی معیار هاسبلد (HASBLED) در پیش بینی خونریزی مبتلایان به ایسکمی مغزی و فیبریلاسیون دهلیزی تحت درمان با وارفارین (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 17، شماره: 2
10 ارزشیابی وضعیت آموزش در بخش سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندانپزشکی مشهد با کمک الگوی ارزشیابی سیپ CIPP در سال تحصیلی 93-91 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 38، شماره: 4
11 ارزیابی کیفیت ارائه مراقبت های پس از زایمان بر اساس مدل بروس در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد سال ۹۳-۱۳۹۲ (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 18، شماره: 177
12 ارزیابی مقالات کارآزمایی بالینی دارای گروه کنترل تصادفی شده مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: منتشره از سال 1382 الی 1394 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 41، شماره: 1
13 ارزیابی مقالات کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده مجله زنان، مامائی و نازایی ایران: ۱۳۹۸-۱۳۸۸ (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 24، شماره: 4
14 ارزیابی مقالات کارآزمایی بالینی مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدبراساس بیانیه ی CONSORT طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 3
15 ارزیابی نگرش دانشجویان رشته دکتری حرفه ای پزشکی مشهد در مقاطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی به پژوهش در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 3
16 اعتبار سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت: مقایسه‎‎ی مدل چند شاخصی چند علیتی (MIMIC) با مدل چند شاخصی چند علیتی چندگروهی (MG-MIMIC) (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 21، شماره: 3
17 Classification and Biomarker Genes Selection for Cancer Gene Expression Data Using Random Forest (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 12، شماره: 4
18 Comparing the Effects of Progressive Muscle Relaxation and Guided Imagery on sleep quality in primigravida women referring to Mashhad health care centers-1393 (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 3، شماره: 2
19 Comparing Two Treatment Methods of Vitamin E Suppository and Conjugated Estrogen Vaginal Cream on the Quality of Life in Menopausal Women with Vaginal Atrophy (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 2، شماره: 4
20 Comparison of the Effect of Pressure on Bladder-GV20 and Gallbladder-GV20 on Labor Pain Intensity among the Primiparous Women: A Randomized Clinical Trial (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 8، شماره: 3
21 Diagnostic Value of Risk Nomogram for the Prediction of Postpartum Hemorrhage Following Vaginal Delivery (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 9، شماره: 1
22 Effect of etiology of mouth breathing on craniofacial morphology (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 20، شماره: 52
23 Effect of Renal Artery Stenting on Blood Pressure, Glomerular Filtration Rate and Left Ventricular Mass in Hypertensive Patients with Severe Atherosclerotic Renal Artery Stenosis (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 5، شماره: 1
24 Epidemiological Study on the Causes of Mortality Among Children Aged ۵-۱۴ Years in the Northeast of Iran in ۲۰۱۳- ۲۰۱۹: A Descriptive Study (دریافت مقاله) مجله اپیدمیولوژی و نظام سلامت دوره: 9، شماره: 3
25 Evaluation of the Effects of Breast Cancer Screening Training Based on the Systematic Comprehensive Health Education and Promotion Model on the Attitudes and Breast Self-examination Skills of Women (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 6، شماره: 3
26 Factors Related to Marital Satisfaction in Primiparous Women during Postpartum Period (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 2، شماره: 2
27 Hearing loss in ۷ to ۱۱ years old school boys of Mashhad without recognized ear problems: ۲۰۰۶ (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 19، شماره: 50
28 Higher Viral Load of Polyomavirus Type BK but not JC among Renal Transplant Recipients in Comparison to Donors (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 17، شماره: 1
29 Impact of Motivational Interviewing on Women s Knowledge, Attitude and Intention to Choose Vaginal Birth after Caesarean Section: A Randomized Clinical Trial (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 8، شماره: 1
30 Intergenerational Comparison of Value of Children among Urban Women Population in Mashhad, Iran, 2014 (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 4، شماره: 4
31 Investigation of the association between Pediatric Asthma and Giardiasis; A Cross-Sectional Study on ۲۰۰ asthmatic children (دریافت مقاله) مجله ایمنی و بهبود بیمار دوره: 10، شماره: 2
32 Potential Pathological, Clinical, and Symptomatic Findings of COVID-۱۹ to Predict Mortality in Positive PCR Individuals Using Data Mining (دریافت مقاله) مجله ایمنی و بهبود بیمار دوره: 11، شماره: 1
33 Pre-Hospital Emergency Medical Services: An Epidemiological Survey in Mashhad, Iran (دریافت مقاله) مجله ایمنی و بهبود بیمار دوره: 5، شماره: 3
34 Predicting COVID-۱۹ Mortality and Identifying Clinical Symptom Patterns in Hospitalized Patients: A Machine-learning Study (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی ایران دوره: 12، شماره: 1
35 Relation between Mortality Rate and Air Pollutant Concentrations in Mashhad, ۲۰۰۷-۲۰۰۹ (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی ایران دوره: 1، شماره: 2
36 Screening for Celiac Disease Using Anti Tissue Transglutaminase in Patients with Esophageal SCC between 2004 and 2009 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 3، شماره: 1
37 Socioeconomic background of students in Mashhad University of Medical Sciences: A comparative study (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 9، شماره: 4
38 Study of Factors Associated with Postoperative Pain Following Episiotomy in Primiparous Women at Mashhad Omalbanin Hospital in 2012 (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 3، شماره: 1
39 Sublingual Misoprostol versus Foley catheter for cervical ripening in women with preeclampsia or gestational hypertension: A randomized control trial (دریافت مقاله) International Journal of Reproductive BioMedicine دوره: 17، شماره: 7
40 The behavior and Knowledge of Pharmacists regarding the Application of Sunscreens and Moisturizers in Mashad, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 1، شماره: 1
41 The Comparison of Apical Leakage between Two Obturation Techniques (Cold Lateral Condensation and Obtura II) by Using Fluid Filtration Method (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 6، شماره: 1
42 The Concurrent Validity of Using Simulated Patient and Real Patient in Communication Skills Assessment of Medical Students (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 11، شماره: 1
43 The Effect of a Training Program Based on the Theory of Planned Behaviour (TPB) on Sexual High-Risk Behavioural Intentions in Female Prisonors, Vakil Abad Prison, Mashhad, Iran, ۲۰۱۳ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 23، شماره: 4
44 The Effect of Cognitive-Behavioral Counseling on Pre-conception Physical Activity in Women with High Body Mass Index: A Randomized Controlled Trial (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 11، شماره: 3
45 The effect of education based on Systematic comprehensive Health Education and Promotion model to Health volunteers on their female clients knowledge regarding breast cancer screening (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 5، شماره: 3
46 The Effects of Telephone Support on Stress and Perceived Social Support in Primiparous Women Experiencing Nausea and Vomiting in the First Half of Pregnancy (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 3، شماره: 2
47 The Impact of a High-risk Sexual Behavior Prevention Program via Mobile Application on Sexual Knowledge and Attitude of Female Students (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 7، شماره: 1
48 The Relationship between Demographic Factors and Gender Role Attitudes in Women Referring to Mashhad Health Care Centers in 2014 (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 3، شماره: 1
49 The Relationship Between Job Satisfaction and Job Performance Among Midwives Working in Healthcare Centers of Mashhad, Iran (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 2، شماره: 3
50 The Relationship between Transition to Parenthood and Marital Satisfaction in Housewives and Employed Women (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 7، شماره: 3
51 The Relationship between virtual social networks usage and gender role attitude in university students of Iran (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 6، شماره: 3
52 The Relationship of Gender Role Attitude and Division of Household labor with Couples Perceived justice (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 7، شماره: 2
53 بررسی اثر α۱۷ - هیدروکسی پروژسترون کاپروات در پیشگیری از زایمان زودرس (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 14، شماره: 2
54 بررسی اثر پماد زردچوبه بر بهبود زخم ناشی از اپی زیاتومی در زنان نخست زا (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 11، شماره: 4
55 بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر مبنای آیات قرآنی بر جهت گیری مذهبی و سلامت عمومی دانشجویان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 13، شماره: 2
56 بررسی ارتباط استرس شغلی و شادمانی ماماهای شاغل در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 16، شماره: 74
57 بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 6
58 بررسی ارتباط بین سطوح خودشیفتگی و سبک تصمیم گیری مدیران رده میانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 4
59 بررسی ارتباط بین فصول مختلف سال و بروز جداشدگی شبکیه مرکز تحقیقات چشم - دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 54، شماره: 4
60 بررسی ارتباط پوکی استخوان با از دست دادن دندان در زنان یائسه (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 15، شماره: 10
61 بررسی ارتباط تنش شغلی با رضایت از شغل در ماماهای شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی دولتی شهر مشهد در سال ۱۳۹۰ (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 15، شماره: 31
62 بررسی ارتباط تنش شغلی ماماها باناخوشیهای پیرامون قاعدگی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 14، شماره: 3
63 بررسی ارتباط سختی گذر به والد شدن با میزان مشارکت در وظایف والدینی در زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 111
64 بررسی ارتباط سرولوژی مثبت عفونت هلیکوباکترپیلوری و تهوع و استفراغ شدید بارداری (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 18، شماره: 142
65 بررسی ارتباط فاکتورهای باروری و قاعدگی، و مصرف ضد بارداری های خوراکی با سرطان روده بزرگ؛ "یک مطالعه موردی- شاهدی در شمال شرق ایران" (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 12، شماره: 3
66 بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و زایشگاه های بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهر مشهد در سال ۹۳-۹۲ (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 129
67 بررسی ارتباط مزاج گرم و سرد با علائم سندرم پیش از قاعدگی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 18، شماره: 179
68 بررسی ارزش اینتر فرون گاما در تشخیص پلورزی سلی مرکز تحقیقات بیماری های ریوی و سل - دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 54، شماره: 1
69 بررسی الگوی همه گیرشناسی و جغرافیایی موارد اقدام به خودکشی در شهر مشهد: ۱۳۹۵ (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 6
70 بررسی بروز آنتی ژن های P53 و PCNA در لکوپلاکیای مخاط دهان با و بدون دیسپلازی به روش ایمونوهیستوشیمی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 33، شماره: 2
71 بررسی تاثیر اجرای برنامه ورزشی با توپ زایمانی در بارداری بر میزان اضطراب زنان نخست باردار (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 117
72 بررسی تاثیر تمرین های جسمی- ذهنی بر افسردگی بعد از زایمان زودرس: یک کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 27، شماره: 2
73 بررسی تاثیر حمایت تلفنی بر شدت تهوع و استفراغ نیمه اول بارداری در زنان نخست باردار (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 118
74 بررسی تاثیر دورسی فلکسیون غیر فعال مچ پا حین انجام ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن بر قدرت عضلات کف لگن در زنان مبتلا به سندرم شلی عضلات کف لگن (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 15، شماره: 9
75 بررسی تاثیر روغن عنصل بر عملکرد جنسی زنان سنین باروری (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 21، شماره: 10
76 بررسی تاثیر کرم بابونه بر بهبود زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 93
77 بررسی توزیع جغرافیایی موارد مسمومیت مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) مشهد (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 59، شماره: 3
78 بررسی رابطه شاخص های تن سنجی با ابتلا به دیابت (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 58، شماره: 7
79 بررسی سطح توانایی شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان های دولتی و مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد در سال۱۳۹۰ (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 4، شماره: 1
80 بررسی سن اولین قاعدگی، قاعدگی دردناک و مشخصات قاعدگی در دختران دانش آموز دبیرستان های شهر مشهد در سال ۱۳۹۰ (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 15، شماره: 33
81 بررسی شیوع شدت علائم جسمی و روانی سندرم پیش از قاعدگی در مزاج گرم و سرد پس از ۸ هفته تمرین هوازی منظم (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 20، شماره: 10
82 بررسی شیوع فشار خون بالا در جوانان و تعیین عوامل خطر مرتبط آن در شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 58، شماره: 5
83 بررسی علل عدم اهدای خون در افراد واجد شرایط شهر مشهد در سال ۱۳۸۵ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 6، شماره: 3
84 بررسی عوامل مرتبط با پرفشاری خون با استفاده از مدل رگرسیون چندسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 22، شماره: 69
85 بررسی کمبود کوبالامین و اسید فولیک در سالمندان شهر مشهد با تعیین نقطه برش توسط شاخص های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 52، شماره: 2
86 بررسی کیفیت خواب در سه ماهه سوم بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد-۱۳۹۳ (دریافت مقاله) مجله مراقبت و سلامت در اتاق عمل ابن سینا دوره: 22، شماره: 4
87 بررسی کیفیت خواب در سه ماهه سوم بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد1393 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 22، شماره: 4
88 بررسی مرگ های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در اجساد ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی خراسان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 52، شماره: 2
89 بررسی مقایسه ای اثر بیهوشی عمومی با تیوپنتال سدیم و پروپوفول بر آپگار نوزاد و میزان شلی رحم در عمل جراحی سزارین (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 15، شماره: 26
90 بررسی مقایسه ای تاثیر سیاه دانه با مفنامیک اسید بر خونریزی قاعدگی در دانشجویان مبتلا به دیسمنوره اولیه (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 18، شماره: 185
91 بررسی مقایسه ای تجویز اپیدورال بوپی واکایین ۱/۰% با بوپی واکایین ۱/۰% همراه با فنتانیل ۰۰۰۲/۰% جهت ایجاد بی دردی زایمان (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 12، شماره: 4
92 بررسی مقایسه ای درصد موفقیت درمانی شیاف واژینال فیتوواژکس و قرص خوراکی مترونیدازول در زنان مبتلا به واژینوز باکتریال (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 20، شماره: 3
93 بررسی مقایسه ای گلوکز خون وریدی و خون مویرگی در زنان باردار تحت غربالگری دیابت بارداری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 59، شماره: 4
94 بررسی مقایسه ای میزان آلبومین ادرار در زنان مبتلا به فشار خون بالا در سه گروه قبل ازیائسگی و بعد از یائسگی و هیسترکتومی شده (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 56، شماره: 3
95 بررسی میزان استفاده از بسته بیمه ی خدمات پایه دندانپزشکی در مشهد (دریافت مقاله) مجله سازمان نظام پزشکی مشهد دوره: 18، شماره: 2
96 بررسی میزان انجام آزمایشات غربالگری سرطانهای پستان و دهانهی رحم در میان متخصصین زنان و مامایی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 13، شماره: 1
97 بررسی میزان شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر مشهد و ارتباط آن با برخی از رفتارهای مرتبط با سلامت (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 13، شماره: 5
98 بررسی میزان فراوانی سندرم متابولیک در زنان بستری در بخش روانپزشکی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 54، شماره: 4
99 بررسی نتایج بارداری در زنان نخست زا در سنین نوجوانی و بالغین (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 21، شماره: 4
100 بررسی نتایج تست سه گانه و به دست آوردن شاخص میانه سرم مارکرها جهت تشخیص زودرس آنومالی های جنینی در سه ماهه اول بارداری (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 13، شماره: 1
101 بررسی نیازهای آموزشی درک شده زنان آسیب دیده در رابطه با رفتارهای پرخطر جنسی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 130
102 بررسی و نقد تحقیقات اپیدمیولوژی توصیفی دندانپزشکی منتشر شده ایران در سال های 1375 تا 1388 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 38، شماره: 4
103 بررسی و نقد مقالات کارآزمایی بالینی دندانپزشکی ایران - منتشر شده به زبان انگلیسی – طی سالهای 2012-1999 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 42، شماره: 1
104 بررسی وجود تروپونین I قلبی در سرم بیماران با حمله حاد بیماری انسدادی مزمن ریه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 56، شماره: 2
105 بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان ورودی از کنکور سراسری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی۱۳۹۳-۱۳۹۴ (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 20، شماره: 5
106 بکارگیری مدل رگرسیون لجستیک دو متغیره در تعیین عوامل مرتبط با ابتلا به دیابت و فشار خون بالا در افراد 65-35 ساله شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 22، شماره: 71
107 بهداشت دست؛ دانشجویان پزشکی چقدر میدانند؟ (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 1
108 تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر میزان افسردگی، اضطراب و استرس زنان نخست باردار (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 5، شماره: 1
109 تاثیر تمرین با توپ ویژه در دوره بارداری بر طول فاز فعال مرحله اول زایمان در زنان نخست زا (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 18، شماره: 174
110 تاثیر خود-هیپنوتیزم بر تجربه ترس از زایمان و طول مدت لیبر در زنان نخست زا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 28، شماره: 1
111 تاثیر رفلکسولوژی بر شدت درد ناشی از احتقان پستان در مادران شیرده (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 22، شماره: 11
112 تاثیر کاربرد تدابیر تغذیه ای طب سنتی ایرانی بر کیفیت زندگی زنان در دوران یائسگی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 23، شماره: 12
113 تاثیر کپسول پروبیوتیک بر پیشگیری از دیابت بارداری در زنان باردار پره دیابتیک پرخطر (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 23، شماره: 2
114 تاثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زا (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 16، شماره: 77
115 تاثیر میزوپروستول واژینال و زیرزبانی در ختم بارداری های سه ماهه دوم در بیماران سزارین قبلی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 15، شماره: 24
116 تاثیر ورزش بر میزان تغییرات قند و خون ممدجویان دیابتی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 1، شماره: 3
117 تاثیر ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن بر کیفیت زندگی جنسی و خشنودی زناشویی زنان نخست زا بعد از زایمان (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 103
118 تحلیل داده های بقای بیماران سرطان پستان، با مدل خطرهای متناسب کاکس برای سانسور وابسته بر اساس تابع مفصل (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 3، شماره: 5
119 تعیین ارتباط انگیزه های فرزندآوری با ترجیحات باروری (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 114
120 تعیین عوامل مرتبط با دریافت شوک‎های به جا و نابه جای ICD در بیماران قلبی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 20، شماره: 1
121 تعیین کننده های قصد رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز در زنان تن فروش: یک رویکرد مدلی- ساختاری (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 7، شماره: 2
122 تعیین مناسب ترین شاخص برآورد تنش گرمایی-رطوبتی بر تولید شیر روزانه در یک گاوداری بزرگ صنعتی در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 9، شماره: 4
123 چیستی علم و معرفت از منظر هوسرل و صدرالمتالهین (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 6، شماره: 1
124 خونریزی بعد از زایمان واژینال: بروز، علل و عوامل خطر (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 21، شماره: 12
125 سطح شادمانی در بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان مشهد در سال ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 137
126 سقط طبی در سه ماهه اول بارداری با استفاده از میزوپروستول (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 12، شماره: 3
127 شناسایی مولکولی گونه های عامل یل شمانی زو جلدی در شهرستان سبزوار (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 53، شماره: 3
128 عوامل موثر بر بقای پیوند کلیه و برآورد خطر رد پیوند برای پیوندشدگان مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) مشهد (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 5، شماره: 2
129 عوامل موثر بر پاسخ به درمان دریافت کنندگان استرپتوکیناز در انفارکتوس حاد میوکارد (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 54، شماره: 2
130 کاربرد تحلیل پاسخ های رتبه ای طولی در درمان دارویی اختلالات روانی بر بیماری لیکن پلان دهانی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 35، شماره: 3
131 مقایسه اثر ویتامینD فعال و متفورمین در عواقب کلینیکی و متابولیک بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 14، شماره: 8
132 مقایسه الگوی علایم بالینی حساسیت به گرده گیاه زعفران با سایر آلرژنهای گیاهی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 10، شماره: 1
133 مقایسه تاثیر بلک کوهش و فلوکستین در درمان علائم یائسگی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 15، شماره: 32
134 مقایسه تاثیر تیپینگ و تمرین درمانی بر ناتوانی عملکردی و لوردوز کمری در سه ماهه دوم بارداری (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 18، شماره: 158
135 مقایسه تاثیر فشار در نقاط مثانهای-GV۲۰ و کیسه صفرا-GV۲۰ بر توانایی مقابله با درد زایمان در زنان نخست زا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 21، شماره: 10
136 مقایسه تاثیرآموزش گروهی و انفرادی بر نگرانی و اضطراب زنان باردار پیرامون آزمایشات غربالگری اختلالات کروموزومی جنین (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 18، شماره: 157
137 مقایسه خشنودی زناشویی در زنانبارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد (۸۵-۸۶) (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 12، شماره: 1
138 مقایسه روش های خوشه بندی در داده های بیان ژنی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 3، شماره: 5
139 مقایسه سرمادرمانی با پودوفیلین در درمان زگیل تناسلی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 10، شماره: 2
140 مقایسه شاخص های بالینی و آزمایشگاهی در تعیین آتروفی واژن زنان یائسه (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 105
141 مقایسه کیفیت زندگی زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 15، شماره: 7
142 مقایسه میزان باروری با سه روش درمانی درسندرم تخمدان پلی کیستیک (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 11، شماره: 2
143 مقایسه میزان حاملگی به دنبال انتقال جنین تازه و جنین منجمد شده در زنان تحت درمان با روش های کمک باروری (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 20، شماره: 6
144 مقایسه میزوپروستول رکتال و واژینال در ختم بارداری های سه ماهه اول در بیماران با سابقه قبلی عمل جراحی رحمی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 15، شماره: 42
145 مقایسه ی میزان تفاوت بین رفرکشن سیکلوپلژیک و غیر سیکلوپلژیک در گروههای مختلف سنی « مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، بیمارستان خاتم الانبیاء( ص ) » (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 52، شماره: 3
146 میزان تمایل به سزارین و عوامل موثر بر آن در زنان باردار دارای سابقه زایمان واژینال در شهرستان نیشابور (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 12، شماره: 6
147 نتایج باروری به دنبال IVF و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 11، شماره: 3
148 نقش مصرف فولات بر سطح سرمی هموسیستئین و ویتامین B12 در بیماران دیابتی تحت درمان با متفورمین (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 58، شماره: 5
149 نگرش به مشوق های دولتی در خصوص فرزندآوری و ارتباط آن با ترجیحات باروری در زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشت دارای مرکز مشاوره پیش از ازدواج در شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 120
150 همبستگی بین سختی گذر به والد شدن و رضایت زناشویی و مقایسه آن در زنان با اولین و دومین فرزند (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا سزارین انتخابی استرس اکسیداتیو کمتری نسبت به زایمان طبیعی برای نوزاد ایجاد می کند (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
2 Mortality of Congenital Diseases in Mashhad during 2012-2016 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران
3 بررسی ارتباط توانایی مقابله با درد با شدت درد زایمان در زنان نخست زا (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
4 بررسی تاثیر آموزش بهداشت دهان بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان باردار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
5 بررسی تاثیر تمرینات جسمی- ذهنی بر افسردگی بعد از زایمان زودرس (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
6 بررسی تاثیر مشاوره با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ترس و نگرش نسبت به زایمان در زنان نخست باردار (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
7 تاثیر روغن عنصل بر رضایت جنسی و رضایتمندی جنسی زنان سنین باروری (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
8 تاثیر مشاوره براساس مدل پلیسیت متمرکز بر باورهای ناکارآمد جنسی بر کیفیت زندگی جنسی زنان دارای اختلال در عملکرد جنسی (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
9 تاثیر مشاوره حمایتی زوجین بر راهبردهای مقابله ای در زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با انسولین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
10 تاثیر مشاوره حمایتی زوجین بر رفتار خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با انسولین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
11 تاثیر مصاحبه انگیزشی بر آگاهی، نگرش و قصد انتخاب زایمان طبیعی بعد از سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
12 تاثیر ورزش کششی- مراقبه بر اضطراب مادران نوزادان نارس (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
13 خونریزی بعد از زایمان واژینال: بروز، علل و عوامل خطر (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
14 عملکرد رگرسیون لجستیک جریمه شده با لاسو در داده های بیان ژنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ریاضیات زیستی
15 کاربرد رگرسیون لجستیک جریمه شده با لاسوی تطبیقی در تحلیل داده های با بعد بالا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ریاضیات زیستی
16 کیفیت خواب در سه ماهه سوم بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان نخست باردار (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای علم مامایی و سلامت باروری در راستای جوانی جمعیت
17 مقایسه فشار در نقاط مثانه ای - GV20 و کیسه صفرا- GV20 بر انقباضات رحمی و طول مدت مراحل زایمان در زنان نخست زا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
18 مقایسه فشار در نقاط مثانه ای -GV20 و کیسه صفرا -GV20 بر انقباضات رحمی و طول مدت مراحل زایمان در زنان نخست زا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
19 مقایسه های چندگانه در کارآزمایی های بالینی ناپست تری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ریاضیات زیستی