دکتر نوریه شریفی

دکتر نوریه شریفی استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر نوریه شریفی

Dr. Nouryeh Sharifi

استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین گیرنده استروژن و پروژسترون با وضعیت قاعدگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان های قائم و امید مشهد (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 16، شماره: 2
2 ارتباط نشانگر Ki۶۷ با شدت راکتیویتی و محل سرطان داخل اپیتلیوم دهانه رحم (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 13، شماره: 5
3 بررسی آنژیوژنز در لوسمی های حاد و مقایسه آن با بافت طبیعی مغز استخوان (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 15، شماره: 2
4 بررسی ارزش تشخیصی دو روش برش انجمادی و اسلاید تماسی جهت افتراق بافتهای خوشخیم و بدخیم تخمدان حین عمل جراحی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 23، شماره: 7
5 بررسی بروز آنتی ژن های P53 و PCNA در لکوپلاکیای مخاط دهان با و بدون دیسپلازی به روش ایمونوهیستوشیمی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 33، شماره: 2
6 بررسی بروز انکو پروتئین TP53 در کارسینوم موکواپی درموئید غدد بزاقی و ارتباط آن با Grading (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 32، شماره: 1
7 بررسی عوامل مرتبط با دیسپلازی باقیمانده پس از درمان نئوپلازی های داخل اپی تلیالی سرویکس به روش مخروط برداری (مطالعه طولی) (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 119
8 بررسی کارایی فروزن سکشن ضمن کونیزاسیون سرویکس در ارزیابی ضایعات اینترااپیتلیال با درجه بالا (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 16، شماره: 4
9 بررسی نتایج پاتولوژیک حاصل از بیوپسی استریوتاکسیک میکروکلسیفیکاسیون های دارای نمای مشکوک به بدخیمی در ماموگرافی پستان (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 23، شماره: 6
10 بروز ژن PTEN و مقاومت به درمان با تاموکسیفن در بیماران سرطان پستان با گیرنده استروئیدی مثبت، یک مطالعه مقطعی طی سال 95-1385 (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 23، شماره: 2
11 پاپ اسمیر ماه سوم پس از رادیوتراپی؛ فاکتور پیشگویی کننده پاسخ به درمان در سرطان سرویکس (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 126
12 شیوع موارد نامناسب(unsatisfactory) سیتولوژی سرویکس در روش Liquid – Based و پاپ اسمیر مرسوم (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 9، شماره: 2
13 گزارش یک مورد آنژیومیوفیبروبلاستوم واژن در یک بیمار ۳۶ ساله (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 16، شماره: 86
14 گزارش یک مورد لنفوم غیر هوچکین اولیه تخمدان (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 112
15 وجود عفونت ویروس پاپیلومای انسانی دربافتهای سرطانی پستان وارتباط آن با شاخص های بالینی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 12، شماره: 2
16 هیداتیدوز: گزارش یک مورد نادر از کیست هیداتیک دو طرفه تخمدان و لوله رحمی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 4، شماره: 2