دکتر علیرضا فاضل

دکتر علیرضا فاضل استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر علیرضا فاضل

Dr. Alireza Fazel

استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر نیکوتین در دوره بارداری بر بیان فیبرونکتین در پارانشیم ریه نوزادهای موش (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 12، شماره: 4
2 ایجاد تجربی سندروم قوس اول برونشیال در اثر ازدیاد مصرف ویتامین A (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 6، شماره: 1
3 Diagnostic Value of Lectins in Differentiation of Molar Placentas (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 6
4 DNA flow cytometric analysis in variable types of hydropic placentas (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 13، شماره: 5
5 Effects of Human Adipose-derived Stem Cells and Platelet-rich Plasma on Healing Response of Canine Alveolar Surgical Bone Defects (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 5، شماره: 6
6 Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in the testis of the aging mouse (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 11، شماره: 12
7 Evaluation of the anti-oxidant effect of ascorbic acid on apoptosis and proliferation of germinal epithelium cells of rat testis following malathion-induced toxicity (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 23، شماره: 5
8 Histochemical study of retinal photoreceptors development during pre- and postnatal period and their association with retinal pigment epithelium (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 17، شماره: 7
9 Immunohistochemical study of type III collagen expression during pre and post-natal rat skin morphogenesis (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 17، شماره: 3
10 Lectin Histochemical Study of Vasculogenesis During Rat Pituitary Morphogenesis (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 14، شماره: 1
11 The Effect of Ascorbic Acid and Garlic Administration on Lead-Induced Neural Damage in Rat Offspring’s Hippocampus (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 2
12 The effect of platelet-rich plasma on human mesenchymal stem cell-induced bone regeneration of canine alveolar defects with calcium phosphate-based scaffolds (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 20، شماره: 10
13 Therapeutic Benefit of Intravenous Administration of Human Umbilical Cord Blood- Mononuclear Cells Following Intracerebral Hemorrhage in Rat (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 3
14 بررسی اثر عصاره آبی سیر بر شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت بیضه موش های صحرایی دیابتی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 13، شماره: 4
15 برندگان جایزه نوبل در بخش قلب و عروق (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 23، شماره: 75
16 تمایزات هیستوشیمیایی نورون های حرکت نخاع در سط امریوژنز موش (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 5، شماره: 2
17 توزیع قندهای انتهایی گلیکوکانژوگیت طی تکامل نوروهیپوفیز موش صحرایی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 13، شماره: 3
18 مطالعه توزیع برخی گلیکوکانژوگیتها در نوتوکورد و عروق محوری در اوایل دوران مورفوژنز در جنیهای موش Balb/C (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 5، شماره: 1
19 مطالعه هیستوشیمیایی موکوپلی ساکاریدهای سلولی و ارتباط آن با تمایز تومور در کارسینوم مری و معده (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 12، شماره: 2
20 نحوه گسترش ترکیبات قندی در دیواره های جانبی نخاع در دوران مورفوژنز موش BALB/c با استفاده از روش لکتین هیستوشیمی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 18، شماره: 1
21 نگاهی نو به پدیده ی جنین شناسی در تفسیر علمی آیات قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 12، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of sperm morphology, chromatin integrity and Catsper genes expression in hypothyroid mice (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی
2 Diabetes up-regulated collagen IV and laminin α۵ genes in mRNA and protein levels in seminiferous tubules of C۵۷BL/۶ adult mice- Running title: Correlation between diabetic and collagen IV and laminin α۵ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی
3 Extracellular matrix interaction and apoptosis of the epididymal epithelium following hypothyroidism in Balb/C mouse (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی
4 In vivo tracing of human adipose-derived stem cells throughout canine mandibular bone tissue via immunohistochemistry and PCR methods (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران