دکتر محمدرضا قوام نصیری

دکتر محمدرضا قوام نصیری دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر محمدرضا قوام نصیری

Dr. MohammadReza Ghavam Nasiri

دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر محافظت اشعه عصاره آبی کلاله زعفران در لنفوسیت های خون محیطی انسان با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول های دو هسته ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 2، شماره: 2
2 ارزیابی عوامل پیش آگهی کننده بقاء در بیماران با آدنوکارسینوم غیر متاستاتیک رکتوم (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 11، شماره: 2
3 اهمیت فاکتورهای پیش آگهی (ER ,PR ,P53) در سرطان پستان و ارتباط آنها با مرحله بیماری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 57، شماره: 2
4 Clinicopathologic Features and Survival of Breast Cancer Subtypes in Northeast Iran (دریافت مقاله) مجله سرطان خاورمیانه دوره: 9، شماره: 1
5 Overweight and Obesity in Pre- and Postmenopausal Women of Northeastern Iran: Protecting Against or Risk Factors for Breast Cancer (دریافت مقاله) مجله گزارشات و فناوری سلامت دوره: 1، شماره: 2
6 Prognostic Significance of MGMT Promoter Methylation in Patients with Glioblastoma Undergoing Surgical Intervention: A Retrospective Study in Northeastern Iran (دریافت مقاله) مجله سرطان خاورمیانه دوره: 9، شماره: 3
7 Study of Radioprotective Effect of Green Tea against Gamma Irradiation Using Micronucleus Assay on Binucleated Human Lymphocytes (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 5
8 The Effect of P53 Protein Over-Expression and Its Clinical Features on the Response to Preoperative Chemoradiotherapy of Esophageal Squamous Cell Carcinoma (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 3، شماره: 1
9 بررسی رژیم های شیمی درمانی استئوسارکوم و نتایج درمان آن در بیمارستان امید مشهد (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 11، شماره: 3
10 مقایسه بیماران مبتلا به سرطان پستان در موقعیت متاستاتیک و غیرمتاستاتیک با توجه خاص به وضعیت گیرنده های هورمونی و Her-۲ (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 16، شماره: 86
11 مقایسه تاثیر آموزش خود مراقبتی به روش فردی و گروهی بر کیفیت زندگی بیماران تحت شیمی درمانی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی یافته های کلینیکوپاتولوژیک و بقای بیماران در زیرگروه های پاتولوژیک سرطان پستان در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان