دکتر صدیقه عبداللهی

دکتر صدیقه عبداللهی استاد- دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر صدیقه عبداللهی

Dr. Sedighe Abdollahi

استاد- دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.