دکتر هرمز سنایی نسب

دکتر هرمز سنایی نسب

دکتر هرمز سنایی نسب

Dr. Hormoz Sanasi Nasab

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آگاهی و نگرش پایوران یک مرکز نظامی ازآموزش های خودامدادی و دگرامدادی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 2، شماره: 3
2 آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور نسبت به فعالیت جسمانی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 11، شماره: 1
3 آموزش سبک زندگی سالم به روش ارسال پیامک بر میزان فشار خون در نیروهای نظامی دارای پیش فشارخون (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 19، شماره: 1
4 اثرات و پیامدهای بهداشتی و درمانی کروناویروس (دریافت مقاله) فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی دوره: 1، شماره: 1
5 اعتباریابی پرسش نامه (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 2
6 Common Mental Health Disorders in Military Forces: A Systematic Review (دریافت مقاله) فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی دوره: 1، شماره: 4
7 Evaluation of an Education program to Improve Communication Skills among Clinic Receptionists in Baqiyatallah Hospital (دریافت مقاله) فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی دوره: 1، شماره: 1
8 Factors Related to Health Literacy on Prevention and Control of COVID-۱۹: A Cross-sectional Study (دریافت مقاله) فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی دوره: 2، شماره: 1
9 Health-promoting behaviors of employees of one of Tehran University of Medical Sciences in ۲۰۲۱ (دریافت مقاله) فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی دوره: 2، شماره: 4
10 Knowledge, Attitude, and Practice on Waste Management and Their Related Factors in Nurses Working in an Emergency Department of a Military Hospital (دریافت مقاله) فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی دوره: 2، شماره: 4
11 Stress, Anxiety, Depression and Related Factors in a Sample of Military Forces (دریافت مقاله) فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی دوره: 2، شماره: 2
12 Study of risk factors for cardiovascular diseases of employees of one of the Tehran University of Medical Sciences in ۱۳۹۷ (دریافت مقاله) فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی دوره: 2، شماره: 2
13 Training Needs Assessment of Health Care Staff of a Military Organization (دریافت مقاله) فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی دوره: 1، شماره: 1
14 بررسی رابطه ایدئولوژی برنامه درسی و فلسفه های آموزشی با رویکردهای تدریس اساتید یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 19، شماره: 5
15 بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد یک جمعیت نظامی نسبت به الگوی صحیح مصرف غذا (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 10، شماره: 2
16 بررسی سطح فعالیت جسمانی و عوامل موثر برآن در دانش آموزان پسر دوره راهنمائی یک شهرک مسکونی در تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 12، شماره: 2
17 بررسی فراوانی و عوامل موثر بر تصادفات رانندگی در یک مرکز نظامی در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 4، شماره: 1
18 بررسی میزان تحقق استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) در دوره دستیاری داخلی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 1
19 بررسی میزان فراوانی استرس شغلی در رانندگان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 5، شماره: 1
20 بهداشت فردی و عوامل تعیین کننده آن در نیروهای نظامی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 13، شماره: 6
21 تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش مدیران ازوظایف مدیریت در یک مرکز نظامی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 3، شماره: 6
22 تعیین اختلالات اولیه خواب در پرستاران نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 3، شماره: 3
23 سبک های یادگیری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در سال ۱۳۹۱ (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 8، شماره: 1
24 شیوع و عوامل موثر بر حوادث رانندگی در نیروی زمینی سپاه پاسداران در تهران (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 8، شماره: 4
25 عوامل پیش بینی کننده وضعیت ارگونومیک کاربران رایانه بر اساس مدل فرا نظری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 1، شماره: 3
26 عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 4
27 مروری بر تاثیر ورزش بر چاقی بواسطه تعدیل سیستم ایمنی و رسپتورهای Toll-like (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 20، شماره: 5
28 میزان تحقق اهداف آموزشی دوره کارورزی بهداشت و پزشکی اجتماعی؛ دیدگاه کارورزان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 6
29 میزان رضایت دانشجویان دوره کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی از رشته تحصیلی خود (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 3، شماره: 1
30 میزان فراوانی افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 13، شماره: 2
31 وضعیت ارگونومی کاربران رایانه بر اساس مراحل تغییر مدل فرانظری (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 18، شماره: 2
32 وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 11، شماره: 4
33 وضعیت سلامت روان در پرستاران نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهمیت اطلاعات در مدیریت بهداشت و درمان نظامی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
2 نقش بسیج اطلاع رسانی در شناخت خطر حوادث و بلایا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
3 نیاز سنجی آموزشی در حوزه سلامت در بلایا و پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا