دکتر مراد یاری دهنوی

دکتر مراد یاری دهنوی استادیار گروه علوم تربیتی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر مراد یاری دهنوی

Dr. Morad Yaridehnavi

استادیار گروه علوم تربیتی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان و ظرفیت آموزش تفکر انتقادی در بخش «بخوان و بیندیش» از کتب فارسی دورۀ دبستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 9، شماره: 2
2 انسان شناسی حافظ و دلالت های آن در تربیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 26، شماره: 38
3 اهداف، اصول و روشهای تربیت عاطفه غم و شادی از منظر صحیفه علویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 7، شماره: 12
4 بررسی آثار تربیتی «خوف و رجا» از دیدگاه اسلام با تاکید بر قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 29، شماره: 52
5 بررسی پیامدهای تربیتی تغییر و ثبات از دیدگاه نیچه و نقد آن بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 23، شماره: 27
6 پدیدارشناسی تربیت جنسی از دیدگاه کارشناسان تربیتی در مدارس متوسطه شهر کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 4، شماره: 7
7 تبیین و بررسی عدالت تربیتی از دیدگاه امام علی (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 2
8 تبیین و نقد پژوهش های دانشگاهی آموزش فلسفه به کودکان در ایران از منظر روش پژوهش و نتایج آن ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 2، شماره: 3
9 تبیین و نقد جریان مدارس تمدن‌سازی امام خمینی (ره) در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 15، شماره: 33
10 تحلیل فلسفه های تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران از منظر مفهوم تفکر (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 3، شماره: 1
11 تحلیل محتوای کتاب های درسی تاریخ رشته علوم انسانی براساس دیدگاه اسلامی عمل در آموزش تاریخ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 16، شماره: 61
12 تصویر خداوند در اندیشه اشو: وجوه افتراق تعالیم او با آموزه های مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 10، شماره: 19
13 چیستی و چگونگی فلسفه ورزی و پیامدهای آن در فرایند تدریس معلمان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 8، شماره: 1
14 زیست نگاری و روایت فهم معلمان از نقش فلسفه تربیت در تحول عملکرد آنان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 3، شماره: 2
15 غفلت از برنامه درسی پنهان در دوران کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 2
16 فلسفه نوشتار از دیدگاه دریدا و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 9، شماره: 1
17 مراحل تربیت اخلاقی از منظر معرفت شناسی مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه دوره: 4، شماره: 3
18 معرفت شناسی مولانا و دلالت های تربیت اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 69
19 معرفت شناسی مولانا و دلالت های تربیت اخلاقی (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 10، شماره: 41
20 معرفت شناسی مولانا و دلالت های تربیت اخلاقی آن (با تاکید بر اصول) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه دوره: 4، شماره: 3
21 واکاوی تجارب زیسته دانشجومعلمان از تعامل هویت حرفه ای و فلسفه تربیتی شخصی آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 9، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی مبانی هستی شناسی، انسان شناسی و شناخت شناسی از منظر دو رویکرد غیردینی و دینی به معنویت با تأکید بر آراء اُشو و مولانا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی
2 تأملی بر نقش آفرینی وارونه متصدیان تربیت جنسی و ترسیم رسالت مطلوب هر یک از آنها از منظر مشاوران و کارشناسان دینی مدرسه (دریافت مقاله) همایش خانواده و تربیت جنسی
3 تعالی انسان و ارتقاء سلامت روان او از منظر جنبش های نوپدید معنوی و معنویت اسلامی با تأکید بر آراء اُشو و مولانا (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
4 غفلت از برنامه درسی پنهان در دوران کرونا (دریافت مقاله) همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم
5 واسازی نگاه چالش آمیز به فضای مجازی در تعلیم و تربیت و اقتضائات آن در تربیت رسانه ای (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران