دکتر مهدی سبزواری

دکتر مهدی سبزواری استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان

دکتر مهدی سبزواری

Dr. Mahdi Sabzevari

استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.