دکتر کورش زیارتی

دکتر کورش زیارتی دانشیار مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دکتر کورش زیارتی

Dr. Koorush Ziarati

دانشیار مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.